foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

25 maja 2021 r. odbyło się online spotkanie z panem Jarosławem Perzyńskim Burmistrzem Miasta Sierpc.

Podczas spotkania zostały zaprezentowe założenia projektu Erasmus+ ,,We will build a new school with smart technology”, szkoły partnerskie (Liceo Statale Pascasino – Włochy, Colegiul Național George Coșbuc – Rumunia, Soug Kiril Pejcinovik – Macedonia, Bursa Özel Hazar Anadolu Lisesi – Turcja) oraz efekty zrealizowanych wirtualnie warsztatów projektowych. Ponadto licealiści przedstawili przykładową prezentację promującą nasz kraj, powiat, miasto i szkołę, z którą zapoznali się uczniowie ze szkół partnerskich.

W rozmowie z młodzieżą, Pan Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpc wskazał, dlaczego warto uczestniczyć w projekcie Erasmus+. Nadmienił, że projekt Erasmus+ daje niezwykle duże możliwości rozwoju osobistego, kulturowego, językowego; pozwala zdobyć nowe doświadczenia; inspiruje do przenoszenia fajnych pomysłów na rodzimy grunt;  otwiera szanse poznania świata. Jest to wspaniała zabawa, nauka i realizacja pasji. Pan Burmistrz, wspominając czasy licealne, zachęcał młodzież do rozwijania umiejętności językowych. Warto dodać, że Pan Jarosław Perzyński jest absolwentem naszego Liceum i znajomość języka angielskiego wykorzystał wielokrotnie m.in. podczas wyjazdów zagranicznych Ludowego Zespołu Artystycznego „Kasztelanka”.

Pan Burmistrz zapewnił naszych uczniów, że mogą liczyć na pełną współpracę z Urzędem Miasta, oraz obiecał wzbogacić nasze podarunki dla partnerów o gadżety i materiały promujące miasto. Zaproponował, aby zaprosić ich na Kasztelański Festiwal Smaków. Zaznaczył, że warto zorganizować dla nich wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Projektu Erasmus+ ,,We will build a new school with smart technology”, przygotowany przez Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, realizowany jest od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2022. Praca przy projekcie poszerza kompetencje językowe, cyfrowe, matematyczne oraz pozwala zdobyć nowe doświadczenia i przyjaźnie, poznać kulturę innych państw. Ważnym elementem współpracy projektowej będą wyjazdy w ramach wymiany uczniów.

Spotkanie zorganizowała pani Agata Jaworska - koordynator międzynarodowego projektu Erasmus+ ,,We will build a new school with smart technology”.

 

On 25 May 2021, an online meeting with Mr Jarosław Perzyński –  Mayor of the city of Sierpc was held.

During the meeting there were presented assumptions of the project Erasmus+ "We will build a new school with smart technology", the partner schools (Liceo Statale Pascasino - Italy, Colegiul Național George Coșbuc - Romania, Soug Kiril Pejcinovik - Macedonia, Bursa Özel Hazar Anadolu Lisesi - Turkey) and the effects of the project workshops carried out virtually. Moreover the secondary school students presented a sample presentation promoting our country, county, town and school to the students from the partner schools.

In a conversation with youth, Mr Jarosław Perzyński - Mayor of the city of Sierpc, indicated why it is worth participating in the Erasmus+ project. He mentioned that the Erasmus+ project gives extremely great opportunities for personal, cultural and linguistic development; allows us to gain new experience; inspires to transfer cool ideas; opens opportunities to get to know world better. It is great fun, learning and realization of passions. The Mayor, recalling his high school days, encouraged the young people to develop their language skills. It is worth mentioning that Mr Jarosław Perzyński is a graduate of our High School and used his knowledge of English many times, inter alia ​during foreign trips of Folk Artistic Group "Kasztelanka"

The Mayor assured our students that they could count on the cooperation with the City Hall. Moreover, he promised to improve our partner gifts by mentioning gadgets and materials, which promote the city. He suggested inviting them to the Castellan Festival of Flavours. He pointed out that it was worth organising a trip to the Museum of the Masovian village for them.

The Erasmus+ project "We will build a new school with smart technology" prepared by the Major Henryk Sucharski Secondary School in Sierpc is implemented from September 1, 2020 to August 31, 2022. Working on the project broadens linguistic, digital and mathematical competences and enables gaining new experiences and friendships as well as learning the culture of other countries. An important part of the projekt cooperation will be the trips to partners’ schools held within an exchange of students.

The meeting was organised by Ms Agata Jaworska - coordinator of the international Erasmus+ project: "We will build a new school with smart technology".

LO Sucharskiego „Brązową Szkołą 2023”!

Biuletyn Informacji Publicznej

Youtube LO Sierpc

Kalendarz

grudzień 2023
npwścps
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Warto odwiedzić

Powiat sierpecki

Kryta pływalnia w Sierpcu

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Ziemia sierpecka

Odwiedza nas

Dziś 5

Wczoraj 88

Tydzień 528

Miesiąc 93

Wizyt wszystkich 173486

Copyright © 2023 Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Rights Reserved.