foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Kalendarium wydarzeń szkolnych

1916 r. – Powstanie szkoły jako Progimnazjum Filologicznego Męskiego z inicjatywy Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. W pierwszym roku szkoła miała 115 słuchaczy, jej pierwszym dyrektorem został dr Ignacy Szmidt (późniejszy przedstawiciel RP w Brazylii)

1916-1922 – nauka odbywa się w starym budynku szkoły (byłych koszarach wojsk carskich przy ulicy Piastowskiej 25)

1922 r. – pierwszy egzamin maturalny

1923 r.Szkoła zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Płockiej 40 (obecnie budynek SP nr 2). Budynek ten Polska Macierz Szkolna otrzymała od działaczy stowarzyszenia „Rolnik”, któremu przewodniczył Jakub Rudowski. Dyrektorem został ks. Leon Pomaski)

1925 r. – Połączenie gimnazjum męskiego z pensją żeńską p. Anny Piniarowicz; powstaje Gimnazjum Koedukacyjne

1928 r.  Szkoła otrzymuje imię Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego

1930 r.  – Szkoła zyskuje status państwowej szkoły średniej (jednak nadal utrzymuję się z uczniowskiego czesnego)

1929-1932 – Dyr. Leon Pomaski dobudował nowe skrzydło do budynku szkoły (8 sal lekcyjnych)

1936 r.  Odbył się I Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 20–stą rocznicę powstania szkoły

1939 r.  Wybuch wojny; zakaz działalności szkoły. Dokumentację i sztandar szkoły zabezpieczył woźny Kazimierz Kwiatkowski

1939-1945 Tajne nauczanie. Najbardziej zaangażowane w naukę młodzieży na tajnych kompletach były prof. Zofia Gałęska i prof. Barbara Wandel (w pełnym zakresie naukę pobierały 144 osoby, a w zakresie częściowym 160 osób)

1943 r.  Pierwsza tajna „mała matura”; egzaminatorami byli: Zofia Gałęska, Barbara Wandel, delegat Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Franciszek Midura

styczeń 1945 r. – wyzwolenie miasta; ogromne straty w majątku szkolnym (ok. 48% majątku ze stanu z 1939 r.; w 100% zniszczono księgozbiór biblioteczny, pomoce naukowe, umeblowanie, pracownie)

1947 r.  zaadoptowanie przyszkolnego budynku na internat dla potrzeb szkoły i uczniów

1.02.1951 r. – przy szkole zorganizowano kurs metodyczno–pedagogiczny dla młodzieży XI klasy, a zwłaszcza dla uczennic i uczniów pragnących poświęcić się pracy nauczycielskiej

luty 1951 r. – podczas zebrania Koła Rodzicielskiego przy Państwowym Gimnazjum i Liceum przedstawiona została statystyka odnośnie pochodzenia społecznego uczniów. Według wyliczeń do szkoły uczęszczało wówczas 180 dzieci rolników, 104 – pracowników fizycznych, 135 – pracowników umysłowych, 24 – emerytów i rodziców o niewiadomych zawodach

1951 r. – przeprowadzono w szkole kompleksowe badania przeciwgruźlicze

1.09.1954 r. – dyrektorem szkoły został nauczyciel geografii Roman Michalski

10.09.1957 r. – wybory do Samorządu Szkolnego. Przewodniczącą wybrano U. Kaliszewską, Przy Samorządzie utworzono sekcje: naukową, kulturalno–oświatową, porządkową

25.09.1957 r. – w szkole zorganizowano kółko turystyczno–krajoznawcze, którego opiekunem został nauczyciel geografii Sylwester Tadeusz Krydziński. Kółko za cel obrało sobie organizowanie wycieczek krajoznawczych w okresie wiosennym i letnim, wakacyjny wyjazd na obóz wędrowny na Mazury

26.09.1957 r.  – wśród uczniów należących do kółka fizycznego, którego opiekunem był nauczyciel fizyki Aleksander Kapłon rozpoczęty został kurs radiotechniczny prowadzony przez Koło Ligi Przyjaciół Żołnierza w Sierpcu. Uczniowie poznawali alfabet Morse’a i prowadzili rozmowy w warunkach polowych przy pomocy radiostacji

13.01.1958 r. – zorganizowano bal sylwestrowy dla młodzieży

28.03.1958 r. –  młodzież skupiona przy szkolnym Kole Przyjaciół Książki wraz z drużyną harcerską zorganizowała imprezę „Zgaduj–Zgadula”. Przygotowano zgadywanki, recytowano wiersze oraz śpiewano piosenki

30.04.1958 r. – w sierpeckim Domu Kultury odbyła się akademia 1–Majowa, w której z programem słowno–muzycznym wystąpili uczniowie Liceum

5.12.1958 r. – zorganizowano szkolny apel w związku z 35. rocznicą śmierci Władysława Reymonta. Tego dnia czytano fragmenty powieści pisarza

1958 r. – z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Lecha Żmijewskiego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu powołano do życia Międzyszkolny Klub Sportowy „Mazur”. Nazwa klubu nawiązywała do istniejącego od 1918 r. przy sierpeckim Gimnazjum Szkolnego Klubu Sportowego „Mazur”

10.02.1959 r. – zorganizowano Bal Karnawałowy dla uczniów

18.12.1959 r.– otwarto przy szkole lodowisko, zorganizowane własnymi siłami nauczycieli i uczniów. Według wpisu w szkolnej Kronice: „Lodowisko wygląda imponująco, zwłaszcza wieczorem. Lód iskrzy się wspaniale, lampa wisząca na środku oświetla nas zarumienionych od wiatru i z radości”

1960-1961 z inicjatywy dyr. Romana Michalskiego dobudowano nowy budynek, który przeznaczony  został do prowadzenia zajęć technicznych  

11.01.1960 r. – zorganizowano szkolny apel o Warszawie – recytowano wiersze i śpiewano powstańcze melodie

20.04.1960 r. – rozpoczęła się akcja sadzenia lasu, w której co roku udział brała młodzież licealna

30.05.1960 r. – młodzież wzięła udział w zorganizowanym w szkole odczycie o życiu i twórczości Marii Konopnickiej, z okazji 50. rocznicy śmierci pisarki

11.01.1961 r. – szkolna sekcja kulturalno–naukowa zorganizowała wyjazd do płockiego kina na film „Krzyżacy” według powieści Henryka Sienkiewicza

25.02.1961 r. – zorganizowano coroczny Bal Karnawałowy. Pieniądze z zabawy przeznaczono na zakup akordeonu dla szkolnego zespołu muzycznego

30.04.1961 r. – Kółko Turystyczno–Krajoznawcze zorganizowało zabawę taneczną dla uczniów. Wśród atrakcji były: poczta francuska, walc lizakowy, monologi w wykonaniu młodzieży

9.06.1961 r. – szkolna wycieczka w Sudety

20-21.06.1961 r. – zorganizowano szkolny kiermasz używanych podręczników

1960-1961 r. – z inicjatywy dyrektora Romana Michalskiego dobudowano do gmachu przy ulicy Płockiej nowy budynek. Przeznaczony został do prowadzenia zajęć technicznych

25-26.06.1966 r. – II Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 50. rocznicę powstania szkoły

1.09.1968 r. – dyrektorem szkoły został nauczyciel historii Lech Dobrosielski

1.09.1976 r. – nowy rok szkolny uczniowie i nauczyciele rozpoczęli w nowo oddanym gmachu Liceum, wówczas przy ulicy Buczka 16. Dzisiejszy adres szkoły to ulica Henryka Sucharskiego 2

16.10.1976 r.  – uroczystość nadania szkole imienia majora Henryka Sucharskiego

1976 r. – w szkole otwarto gabinet lekarski, dzięki czemu poprawie uległa opieka zdrowotna uczniów

15.10.1977 r.  – Liceum Ogólnokształcące odznaczone zostało Medalem Komisji Edukacji Narodowej

1.09.1981 r.  – dyrektorem szkoły została nauczycielka języka polskiego Maria Otroszczenko

7.03.1984 r. – szkoła podpisała porozumienie o współpracy z załogą statku „Major Sucharski”. W latach 80. przy LO z inicjatywy Włodzimierza Smulskiego powstało pierwsze w kraju Koło Młodych Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Pierwszym opiekunem koła był jego inicjator

1985 r. – harcerze z sierpeckiego Liceum otrzymali Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”

1985 r. – oddano do użytku nowoczesną halę sportową

27-28.06.1987 r. – III Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 70–tą rocznicę powstania szkoły

1.09.1992 r. – dyrektorem szkoły został nauczyciel fizyki Marek Matczak

1.09.1994 r. – dyrektorem szkoły został nauczyciel chemii Tadeusz Rutkowski

rok szkolny 1995/1996 r. – Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę ustanawiającą Honorowy Dyplom dla najlepszych absolwentów i uczniów

15.06.1996 r.  – IV Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 80. rocznicę powstania szkoły

3.11.1997 r. – w szkole został zatrudniony pedagog

4.05.1998 r. – dyrektorem szkoły została nauczycielka języka rosyjskiego Ewa Nowakowska

lipiec-sierpień 1998 r. – remont budynku szkoły (remont dachu, elewacji, świetlicy, stołówki, pomieszczeń administracyjnych, wymiana stolarki okiennej)

5.09.1998 r. – uroczystość inauguracji roku szkolnego w województwie płockim z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handke; otwarcie krytej pływalni przy LO Sierpc (początek budowy w 1995 r.)

od 1999 r. – organem prowadzącym szkołę zostało Starostwo Powiatowe w Sierpcu

1999 r. – remont hali sportowej (kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, renowacja parkietu) oraz montaż nagłośnienia (2000 r.)

6.10.2000 r. – w budynku Liceum Ogólnokształcącego nastąpiło otwarcie Wydziału Zamiejscowego Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Była to pierwsza w dziejach miasta szkoła wyższa. Studia podjęło 107 studentów, głównie z powiatu sierpeckiego

rok szkolny 2000/2001 – wdrożono Nowy Program Wychowawczy, który określił wizję i misję szkoły oraz wzorzec sylwetki absolwenta liceum

styczeń 2001 r. – otwarcie kompleksowo wyposażonej pracowni chemicznej dla LO i SGGW

2001 r. – modernizacja i remont węzła cieplnego

10.09.2001 r.  – odsłonięcie przed szkołą obelisku upamiętniającego pielgrzymkę sierpczanina Jaśko Pilika herbu Rogala do Santiago de Compostela

październik 2001 r. – szkoła otrzymała dwie pracownie komputerowe od Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki (pod przewodnictwem Prezydenta RP) i Ministerstwa Edukacji Narodowej

rok szkolny 2001/2002 – szkoła zdobywa drużynowo III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”

31.08.2002 r.  – decyzją powiatowych władz samorządowych nastąpiło odłączenie Krytej Pływalni od LO i utworzenie odrębnej jednostki administracyjno–gospodarczej

1.09.2002 r. – w życie weszła reforma szkół średnich. Liceum zostało 3–letnią szkołą ponadgimnazjalną

rok szkolny 2002/2003 – odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań z Absolwentami „A jednak warto...”

21.03.2003 r. – Piknik Europejski w szkole. Impreza środowiskowa poprzedzająca wejście Polski do Unii Europejskiej

2003 r. – LO otrzymało od SGGW kompleksowo wyposażoną pracownię językową

rok szkolny 2003/2004 – całościowe mierzenie jakości pracy Liceum przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, w wyniku którego stwierdzono: „LO spełnia wszystkie stawiane standardy jakości pracy, ale także dokonuje działań ponadstandardowych”

2004 r. – szkoła otrzymała znak „Otwartych drzwi” jako instytucja przyjazna dla niepełnosprawnych

maj 2004 r. – ostatni egzamin dojrzałości w starej formule (226 absolwentów)

1.09.2004 r. – w szkole został zatrudniony doradca zawodowy

1.10.2004 r. – szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z klasą” nadany przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod Patronatem Prezydenta RP

październik 2004 r. – wizyta w szkole młodzieży hiszpańskiej w ramach projektu językowego „Dziedzictwo kulturowe Europy w odbiorze młodych ludzi. Model rodziny dawniej i dziś”

12.2004 r. – otwarcie Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK), centrum preorientacji zawodowej dla młodzieży

rok szkolny 2004/2005 – szkoła wzbogaciła się o samochód osobowy Daewoo Lanos przekazany przez Fundację „Dar Serca”

rok szkolny 2004/2005 – odbył się I Memoriał Marka Nowakowskiego w halowej piłce nożnej

8.02.2005 r. – I Targi Edukacyjne w LO zorganizowane przez SZOK; targi ofert edukacyjnych dla młodzieży ponadgimnazjalnej miasta i powiatu sierpeckiego

kwiecień 2005 r. – wizyta uczniów LO w Hiszpanii w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe Europy…”

maj 2005 r. – pierwsza Nowa Matura (253 absolwentów)

lipiec–sierpień 2005 r. – remont budynku szkoły (korytarze, sanitariaty, wymiana instalacji elektrycznej) oraz wyłożenie polbrukiem placu przed budynkiem szkoły

wrzesień 2005 r. – Zarząd firmy Goodyear Dunlop Tires Polska ufundował stypendium dla najlepszego Absolwenta w ramach programu wspierania utalentowanej młodzieży w okresie studiów

październik 2005 r. – wizyta uczniów LO w Hiszpanii w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe Europy…”

styczeń 2006 r. – uruchomienie w szkole Centrum Multimedialnego

czerwiec 2006 r.  – uruchomienie w szkole nowej „trzeciej” pracowni komputerowej

od roku szkolnego 2006/2007 – organizowany jest w szkole Dzień Przedsiębiorczości

17.06.2006 r.  – V Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 90. rocznicę powstania szkoły

od 1.01.2007 r. – uczniowie LO otrzymali stypendia z Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Biednym i Bezrobotnym „Nadzieja”

10–20.08.2007 r. – udział uczniów szkoły w Międzynarodowym Zlocie Młodzieży w Niemczech na zamku Hambach w Palatynacie. Celem zlotu była integracja młodzieży Niemiec, Polski i Francji

rok szkolny 2007/2008 – odbył się I Memoriał Anny Głuchowskiej w piłce siatkowej; odbyła się matura pilotażowa z religii – Liceum zostało wytypowane jako jedna z kilku wybranych szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce do przeprowadzenia matury pilotażowej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną

29.04.2008 r.  – finał projektu „9 Maja – Dzień Europy”

styczeń-czerwiec 2008 r. – realizacja Projektu „Dlaczego nie ja” w ramach Ogólnopolskiego Programu Równania Szans Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

czerwiec 2008 r. – jubileusz 50–lecia Międzyszkolnego Klubu Sportowego Mazur; uczniowie sierpeckiego LO zostali uhonorowani przez NASA specjalnym certyfikatem potwierdzającym ich osiągnięcia w Międzynarodowym Programie Badań Przestrzeni Kosmicznej; w budynku szkoły zakończył działalność Wydział Zamiejscowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

lipiec 2008 r.  – jubileusz 100–lecia urodzin emerytowanego dyrektora LO Romana Michalskiego

2008 r. – termomodernizacja hali sportowej z przebudową ściany północnej i wymianą stolarki okiennej, odnowa parkietu wraz z malowaniem linii boisk, zakup składanych trybun trzyrzędowych

2009 r. – realizacja projektu „Jak działa moja gmin@” Polskiej Fundacji Roberta Schumana

2009 r. – przebudowa ogrodzenia wokół budynków szkoły oraz boiska szkolnego; przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły

lipiec 2009-październik 2010 r. – młodzież LO włączyła się w realizację projektu „Tak niewiele... – renowacja Cmentarza Ewangelickiego w Osówce” w ramach programu Fundacji Wspomagania Wsi – konkurs „Kultura Bliska 2009”

rok szkolny 2009/2010 – dokonano remontu budynku szkoły (remont dachu, ścian, podłóg, klatek schodowych, ogrodzenia szkoły); wykonano logo szkoły na elewacji wejściowej, dostosowano wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych, założono w oknach rolety oraz zakupiono potrzebny sprzęt sportowy; od tego roku szkolnego organizowany jest w szkole Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ramach projektu „Otwarta Firma – Biznes przy Tablicy”

31.12.2009 r. – nastąpiło zamknięcie stołówki szkolnej

2010 r. – nominacja w kategorii „W Regionie” w Plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza – Wydarzenie Roku 2009” – za projekt „Renowacja przez uczniów LO w Sierpcu Cmentarza Ewangelickiego w Osówce”

10.03.2010 r.  – finał Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza – Wydarzenie Roku 2009”; projekt LO zajął drugie miejsce

1.09.2010 r. – w szkole został zatrudniony psycholog

2011 r. – szkoła otrzymała tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

luty-maj 2011 r. – realizacja projektu „Otwarte serca – Przyjazny świat” dla podopiecznych Stowarzyszenia „Szansa na Życie” oraz świetlicy prowadzonej przez  parafię św. Benedykta współfinansowanego ze środków UE i realizowanego przez powiat sierpecki

24.06.2011 r. – Bal Absolwentów i Wychowanków z okazji 95–lecia LO w Sierpcu

12-13.12.2011 r. – przeprowadzono diagnozę kluczowych kompetencji uczniów z języka polskiego i matematyki w ramach ogólnopolskiego badania szkół „Szkoła samodzielnego myślenia” realizowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych

rok szkolny 2011/2012 – realizacja projektu „Maraton Coolturalny On na rzecz osób niepełnosprawnych” we współpracy z Moka–Sson

luty 2012 r. – podpisano porozumienie o współpracy w sferze dydaktycznej i merytorycznej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku

31.08.2012 r.  – zakończona została działalność świetlicy szkolnej

od 1.09.2012 r. – obowiązuje nowa podstawa programowa, nowa siatka godzin (wprowadzono nowe przedmioty, np. przyrodę, edukację dla bezpieczeństwa, historię i społeczeństwo). Został wprowadzony nowy ramowy plan nauczania

1.09.-19.09.2012 r. – w szkole została przeprowadzona całościowa ewaluacja zewnętrzna przez zespół ewaluatorów z Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie

rok szkolny 2012/2013 – realizacja projektu „Partycypacja publiczna – młodzież LO dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”; w tym samym roku szkolnym nastąpiła realizacja projektu „Młody obywatel” w ramach programu uruchomionego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej; remont elewacji i termomodernizacja budynku szkoły; wykonanie instalacji odgromowej; docieplenie stropodachu na budynku hali sportowej

8-9.12.2012 r. – LO po raz pierwszy wzięło udział w akcji charytatywnej Ogólnopolskiego Projektu „Szlachetna Paczka”

rok szkolny 2013/2014 – szkoła uplasowała się w pierwszej dziesiątce szkół w Polsce uzyskując jeden z najlepszych wskaźników EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) z matematyki i przedmiotów matematyczno–przyrodniczych za lata 2011–2013. Badanie zostało opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych; w tym samym roku szkolnym w rankingu Instytutu Badań Edukacyjnych LO uzyskało tytuł „Szkoła Sukcesu”

19.02.2013 r.  – zakończenie całościowej ewaluacji zewnętrznej. Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz nadzór pedagogiczny SEO opublikowali raport z ewaluacji. We wszystkich wymaganiach określonych przez MEN szkoła uzyskała stopień bardzo wysoki (6 wymagań) i wysoki (11 wymagań)

maj 2013 r. – szkoła otrzymała tytuł „Bezpieczna Szkoła” i członkostwo w Ogólnopolskim Klubie „Bezpiecznej Szkoły”

15.06.2013 r.  – 55–lecie Międzyszkolnego Klubu Sportowego Mazur

17-24.09.2013 r. – udział uczniów Liceum w projekcie unijnym „Young + Sport = Future 2” w Biella we Włoszech

październik 2013 r. – decyzją organu prowadzącego pomieszczenia szkolne po kuchni i stołówce zostały przekazane w użytkowanie Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej

21.01.2014 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską filia w Płocku

7.04.-18.05.2014 r. – udział uczniów szkoły klas pierwszych i drugich w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Akademia Młodego Europejczyka”

10.04.2014 r. – udział w badaniu pilotażowym w zakresie rozwiązywania zadań z przedmiotów przyrodniczych przeprowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

15.05.2014 r. – konferencja „Dziecko bezpieczne w szkole i rodzinie” dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów powiatu sierpeckiego zorganizowana przez LO we współpracy z Delegaturą w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie i Komendą Powiatową Policji w Sierpcu

rok szkolny 2014/2015 – szkoła zakwalifikowała się do finału konkursu „Szkoła”; odbył się pierwszy egzamin maturalny w nowej formule

2-6.03.2015 r. – realizacja projektu PEACE CROSS – CULTURAL UNDERSTANIG 2015 przeprowadzonego w szkole przez studentów z Chin, Pakistanu i Malezji

28.03.2015 r. – odbył się I Sierpecki Młodzieżowy Festiwal Nauki

rok szkolny 2015/2016 – udział uczniów w projekcie edukacyjnym „Teatroteka – Laboratorium Kreatywności” realizowanym we współpracy z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie; udział uczniów w projekcie „Akademia Młodych Naukowców” realizowanym przez Instytut Matematyki UKW w Bydgoszczy przy współpracy z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy; udział uczniów w projekcie „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” współfinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości

27.05.2016 r. – VI Zjazd Absolwentów i Jubileusz 100–lecie Szkoły; nadanie hali sportowej przy Liceum imienia Lecha Mieczysława Żmijewskiego

31.08.2016 r. – na emeryturę odchodzi wieloletnia dyrektor szkoły - Ewa Nowakowska

01.09.2016 r. – dyrektorem szkoły została dr Ewa Jancewicz

10.09.2016 r. – odsłonięcie tablicy upamiętniającej gen. Elżbietę Zawacką, ps. „Zo”

rok szkolny 2016/2017 – realizacja projektu „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). Beneficjentem projektu jest Powiat Sierpecki, a jego wartość wynosi 439 703,30 zł. W projekcie uczestniczy 230. uczniów, w tym 90. uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki (3 godz. w tygodniu, w tym 1 godz. oparta na metodzie eksperymentu), 40. uczniów w zajęciach doskonalących z chemii (2 godz. w tygodniu, w tym 1 godz. oparta na metodzie eksperymentu), 50. uczniów w zajęciach doskonalących z języka angielskiego (2 godz. w tygodniu), 50. uczniów w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego (2 godz. w tygodniu)

03-09.10.2016 r. – realizacja projektu PEACE CROSS – CULTURAL UNDERSTANIG 2016, w ramach którego zajęcia z języka angielskiego prowadzili studenci z Kolumbii, Gruzji, Meksyku

28.10.2016 r. – Fundacja Archidiecezji Warszawskiej „Nadzieja” przyznała stypendia naszym uczniom na rok szkolny 2016/2017: Zofii Kaźmierczak (kl. I c), Emilii Żebrowskiej (kl. I c), Bartoszowi Ikier (kl. III d), Annie Mazurowskiej (kl. III e), Darii Biernackiej (kl. III e), Karolinie Kłobukowskiej (kl. III e)

08.11.2016 r. – VIII Memoriał im. Anny Głuchowskiej

30.11.2016 r. – w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów, w tym dla naszego ucznia – Bartosza Ikiera, kl. III d

09.12.2016 r. – udział zainteresowanej młodzieży w warsztatach psychologiczno-coachingowych nt. motywacji oraz wyznaczania sobie celów. Szkolenie poprowadził pan Artur Połeć – trener biznesu, menedżer oraz pedagog, absolwent Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu – kierunek „Akademia Trenera Biznesu”

10-11.12.2016 r. – finał Ogólnopolskiego Projektu „Szlachetna Paczka”

12.12.2016 r. – debata nt. „Problem hejtu i mowy nienawiści”, w której wzięli udział uczniowie z Gimnazjum w Rościszewie, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie, Publiczne Gimnazjum im. bpa Leona Wetmańskiego oraz I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu

14.12.2016 r. – udział zainteresowanej młodzieży w warsztatach poświęconych zarządzaniu projektami, które zorganizowała grupa Young Integration (Tomasz Topolewski, Paulina Pietruszyńska, Paulina Opalska, Ewelina Dąbrowska, Radosław Motyka – uczniowie klasy II b) w ramach inicjatywy „Działaj nie siadaj”

10.01.2017 r. – warsztaty prawne, w których wzięło udział 82. gimnazjalistów wraz z nauczycielami z Gimnazjum Publicznego im. bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, Publicznego Gimnazjum im. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie, Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie

16-17.01.2017 r. – warsztaty z projektowania graficznego, w których wzięło udział 90. gimnazjalistów wraz z nauczycielami z: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku, Gimnazjum w Borkowie, Gimnazjum Publicznego im. bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie; warsztaty poprowadził pan Konrad Gąsiorowski – inżynier architektury, absolwent Liceum

20.01.2017 r. – III Dzień Humanisty dla uczniów z gimnazjów powiatu sierpeckiego w ramach którego odbyły się warsztaty teatralne, warsztaty historyczne, warsztaty literacko-filmowe, warsztaty prawne

07.02.2017 r. – XIII Targi Edukacyjne

18-19.03.2017 r. – 16-godzinny kurs pierwszej pomocy dla 27. uczniów LO

27.04.2017 r. – udział uczniów z klasy I a, II a, II c w warsztatach filmowych w ramach projektu „Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej”

09.06.2017 r. – festyn szkolny pt. „Strachy na lachy”

20.06.2017 r. – rajd integracyjny dla społeczności szkolnej do Bledzewa

lipiec – sierpień 2017 r. – remont szatni uczniów (boksy uczniowskie dla klas pierwszych i drugich o powierzchni 38 m2)

rok szkolny 2017/2018 – realizacja projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16-00; wartość 249 000,00 zł.; inicjatywa, współautor projektu: dyrektor Ewy Jancewicz
– realizacja projektu „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). Beneficjentem projektu jest Powiat Sierpecki, a jego wartość wynosi 439 703,30 zł. W projekcie uczestniczy 230. uczniów, w tym 90. uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki (3 godz. w tygodniu, w tym 1 godz. oparta na metodzie eksperymentu), 40. uczniów w zajęciach doskonalących z chemii (2 godz. w tygodniu, w tym 1 godz. oparta na metodzie eksperymentu), 50. uczniów w zajęciach doskonalących z języka angielskiego (2 godz. w tygodniu), 50 uczniów w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego (2 godz. w tygodniu)

12.09.2017– udział klasy II b, III b w spotkaniu z panem Tomaszem Strzałkowskim – artystą, absolwentem Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, pomysłodawcą i „rdzeniem” zespołu Telepaths Tree, pasjonatem grafiki 3D

19.09.2017 r. – udział klasy II d w warsztatach ekologicznych „Szanujmy energię i chrońmy klimat” poprowadzone przez edukatora z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

17.10.2017 r. – wykład dla klasy I a, II a, III a dr Katarzyny Minczykowskiej nt.: Gen. Elżbieta Zawacka (1909-2009). Działalność pedagogiczna i niepodległościowa”

20.10.2017 r. – niecodzienna lekcja wychowawcza „Bohaterowie naszej codzienności. Bohaterowie Powstania Warszawskiego”, które poprowadziła pani Małgorzata Czerwińska-Buczek, przewodnik i wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego oraz pani Janina Rożecka ps. Dora, łączniczka i sanitariuszka plutonu 202 obwodu II „Żywiciel”, która brała udział w Powstaniu Warszawskim

23.10.2017 r. – udział klasy III a w spotkaniu z profesorem Jerzym Bralczykiem; Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

31.10.2017 r. – Fundacja Archidiecezji Warszawskiej „Nadzieja” przyznała stypendia naszym uczniom na rok szkolny 2017/2018: Olga Domin (kl. I b), Paulina Mocka (kl. II a), Angelika Dolacka (kl. II c), Emilia Żebrowska (kl. II c)

17.11.2017 r. – udział klasy III b w warsztatach nt. „Niezbędne kompetencje na rynku pracy”, które poprowadził dr Andrzej Jagodziński z PWSZ w Płocku w ramach Światowego Dnia Przedsiębiorczości – Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

27.11.2017 r. – uroczystość wręczenia dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów w Płocku; dyplom otrzymał Cezary Kowalski z klasy III b

05.12.2017 r. – spotkanie w ramach lekcji języka angielskiego z panem Emanuele Badini Cofalonieri – nauczycielem języków: angielskiego i hiszpańskiego w English School i Lingua Plus w Sierpcu

06.12.2017 r. – Maraton Pisania Listów w ramach akcji Amnesty International

09-10.12.2017 r. – finał Ogólnopolskiego Projektu „Szlachetna Paczka”

21.12.2017 r. – udział klasy I a, II a w spotkaniu z radcą prawnym – panem Rafałem Nowakiem

08.01.2018 – 23.02.2018 r. – „Wystawa prac naszych uczniów”: Marty Krokosz z klasy I b; Ady Kluski z klasy II b; Martyny Maciejewskiej z klasy II c; Zofii Kaźmierczak z klasy II c; Dawida Nowakowskiego z klasy II c; Oliwii Toniak z klasy II c; Pauliny Smolińskiej z klasy II d; Zuzanny Liszewskiej z klasy II d, Piotra Korytowskiego z klasy III a; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

31.01.2018 r. – warsztaty psychologiczne, które poprowadzili trenerzy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (tematyka warsztatów: klasa II b – „Kreatywność”; klasa II a, II d – „Komunikacja i inteligencja emocjonalna”; klasa III b, III c – „Stres przed maturą”; klasa III d – „Sztuka autoprezentacji”)

01.02.2018 r. – udział uczniów z klasy II a w spotkaniu z panem Krzysztofem Bieńkowskim – autorem m.in. 11 tomików wierszy, kilkuset publikacji nt. literatury w prasie lokalnej i krajowej, redaktorem naczelnym ogólnopolskiego kwartalnika artystyczno-naukowego „Znaj”; Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

09.02.2018 r. – turniej pt. „LO Kadet – bieg po wiedzę” dla gimnazjalistów z powiatu sierpeckiego – rozstrzygnięcie X Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego

15.02.2018 r. – XIV Targi Edukacyjne

17-18.02.2018 r. – szkolenie Akademii Rainbow „Animator czasu wolego” (dla zainteresowanych uczniów)

21.02.2018 r. – konkurs historyczny „Drogi do niepodległości” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu sierpeckiego; patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Sierpecki, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu, Wydawnictwo Adam Marszałek

22.02.2018 r. – spotkanie Dyrektor Ewa Jancewicz z Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w sprawie określenia płaszczyzn współpracy z LO

23-25.02.2018 r. – kurs pierwszej pomocy dla uczniów klas pierwszych

28.02.2018 r. – IX Memoriał im. Anny Głuchowskiej
– XVI Międzygimnazjalny Konkurs Chemiczny im. Marii Skłodowskiej – Curie

02.03.2018 r. – finał IV Międzygimnazjalnego Konkursu Biologicznego

05.03.2018 r. – podpisanie przez dyrektor Ewę Jancewicz porozumienia o współpracy pomiędzy Liceum a UMK w Toruniu

09.03.2018 r. – III Konkurs Lingwistyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych

14.03.2018 r. – koncert profilaktyczno-ewangelizacyjny w wykonaniu zespołu „Wyrwani z niewoli” („Narkotyki, dopalacze i inne uzależnienia”) oraz zajęcia profilaktyczne nt. uzależnień w życiu młodych ludzi)

15.03.2018 r. – podpisanie przez dyrektor Ewę Jancewicz porozumienia o współpracy pomiędzy Liceum a Instytutem Ekologii i Bioetyki UKSW w Warszawie

21.03.2018 r. – XIV Memoriał im. Marka Nowakowskiego

22.03.2018 r. – IV Konkurs Recytatorski „W poezji jest źródło”

23.03.2018 r. – zajęcia laboratoryjne z chemii dla uczniów z klasy III c, które poprowadzili doktoranci z Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
– spotkanie z panem Wojciechem Wilkanowskim – absolwentem LO, doktorantem na Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku, w którym uczestniczyli uczniowie z klasy III b, III c, III d

06.04.2018 r. – XII Konkurs Piosenki Obcojęzycznej dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

09.04.2018 r. – wyjście do CKiSz uczniów z klasy II a, II c na wykład dra Zbigniewa Girzyńskiego nt. „Józefa Piłsudskiego droga do niepodległości”

20.04.2018 r. – wykład z fizyki dla uczniów klasy II b nt. „Nie daj się wyprowadzić z równowagi, czyli co to jest statyka”, który poprowadzili: pani Małgorzata Wydra – pracownik Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, wraz ze studentami: Arturem Kilijan oraz Damianem Mokrzanowskim

26.04.2018 r. – udział uczniów z klasy II a w prelekcji wygłoszonej przez dra hab. Michała Strzeleckiego, prof. UMK, pt. „Droga do niepodległości polskiej myśli politycznej” (w ramach współpracy z UMK w Toruniu)

24.05.2018 r. – udział przedstawicieli uczniów w gali nadania tytułu „Niezwykły uczeń” (nominowani: Jan Domański z klasy III a, Julia Katarzyna Chmielewska z klasy II b, Adrianna Kluska z klasy II b, Alicja Laskowska z klasy II b, Joanna Szymańska z klasy II b, Zuzanna Wysocka z klasy II b; tytuł „Niezwykły uczeń” został przyznany Janowi Domańskiemu)
– udział uczniów z klasy I a, I b w warsztatach prawnych, które poprowadziła pani Katarzyna Skarżyńska – radca prawny/mediator z Fundacji Togatus Pro Bono

04.06.2018 r. – udział uczniów z klasy I a, II b, II d w warsztatach dotyczących cyfrowobezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

20.06.2018 r. – konferencja podsumowująca realizację projektu unijnego „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”

rok szkolny 2018/2019 – realizacja indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego przez Julię Kruk – uczennicę klasy I a w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019

03.09.2018 r. – 31.12.2018 r. – realizacja zadań w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; inicjatywa i autor wniosku: dyrektor Ewa Jancewicz

24.09.2018 r. – udział uczniów z klasy I a, II a, III a oraz przedstawicieli uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III szkół gimnazjalnych w warsztatach edukacyjnych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, które poprowadził pan Karol Madaj, pracownik Biura Edukacji IPN w Warszawie

29.09.2018 r. – wręczenie stypendiów na rok szkolny 2018/2019 Funduszu Stypendialnego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku następującym uczniom: Sebastian Sawicki z kl. III b, Olga Domin z kl. II b, Paulina Mocka z kl. III a, Klaudia Ciemiecka z kl. III b, Alicja Budka z kl. II a

16-18.11.2018 r. – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowany we współpracy z Fundacją Dam siebie

20.11.2018 r. – uroczystość wręczenia dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów w Płocku; dyplom otrzymał Piotr Ikier z klasy III a

05.12.2018 r. – VII Powiatowy Dzień Wolontariatu; Super wolontariuszem została uczennica klasy III d – Justyna Sekulska

07.12.2018 r. – wyjście klasy II a do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu na spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą
– finał XI Konkursu Matematycznego „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”
– CKE opublikowała wskaźniki EWD w skali punktowej, oparte na wynikach egzaminacyjnych z lat 2016-2018 (dla naszej szkoły przedstawiają się one następująco: przedmioty humanistyczne – 4,2; język polski - 4,5; przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 4,2; matematyka – 3,4; dodatnie wskaźniki EWD pokazują, że uczniowie osiągnęli na egzaminie maturalnym wyniki powyżej średniej krajowej jednocześnie przy dodatnim wskaźniku EWD. Oznacza to, że nauczyciele liceum wykorzystują wysoki potencjał edukacyjny uzdolnionych uczniów oraz potrafią zmobilizować do wysiłku uczniów mających trudności w nauce i osiągnięcia przez nich sukcesu na miarę ich możliwości. Zatem naszą szkołę można określić mianem „Szkoły sukcesu”)

08-09.12.2018 r. – finał Ogólnopolskiego Projektu „Szlachetna Paczka”

12.12.2018 r. – wykład dla uczniów z klasy II a, III a Michała Webera – Dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc nt. „Sierpeckie drogi do niepodległości”

20.12.2018 r. – udział klasy I a, II a w warsztatach „Start do kariery”, które poprowadził Marcin Buczyński – absolwent LO, trener firmy Gumtree

11.01.2019 r. – w rankingu „Perspektywy” został przyznany LO tytuł „Srebrna Szkoła 2019”

14.01.2019 r. – X Memoriał im. Anny Głuchowskiej

21.01.2019 r. – Karolina Lisiecka z klasy I a, Kinga Kwaśniewska z klasy I b, Paulina Jeżewska z klasy III d otrzymały roczne stypendia Fundacji „Nadzieja” z Warszawy

23.01.2019 r. – realizacja szkolnego projektu „LO Kadet – bieg po wiedzę” pt. „Pirackie potyczki 2019” z udziałem gimnazjalistów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Sierpca, Bledzewa, Łukomia, Mochowa, Ligowa, Bożewa i Szczutowa
– Klaudia Ciemiecka uczennica klasy III b została laureatką Programu Stypendialnego Dla Orłów Fundacji „Orlen – Dar Serca”

30-31.01.2019 r. – warsztaty rysunku dla chętnych uczniów LO oraz innych szkół, które poprowadził pan Wojciech Domińczak – architekt z Pracowni Rysunku DOMIN w Warszawie; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

15.02.2019 r. – podsumowanie XI Konkursu Matematycznego „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjum
– finał Konkursu Lingwistycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zorganizowany przez nauczycieli języków obcych

22.02.2019 r. – spotkanie z cyklu „A jednak warto...” z absolwentem naszego Liceum Sebastianem Szmigielskim, a obecnie pracownikiem Facebooka na stanowisku Agency partner

26.02.2019 r. – finał konkursu historycznego „Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1923” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjum

27.02.2019 r. – XV Targi Edukacyjne

28.02.2019 r. – udział przedstawicieli uczniów z kl. I a, I b, II a, III a, III c w warsztatach psychologicznych poprowadzonych przez panią Magdalenę Chorzewską – psychologa, psychoterapeutę

01.03.2019 r. – finał V Konkursu Biologicznego „Człowiek – budowa, funkcje życiowe i zdrowie” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjum

01.03.-5.04.2019 r. – wystawa „Artyści są wśród nas”, prezentująca talenty i pasje uczniów LO realizowane w szkole i poza szkołą (prace plastyczne: Adrianna Kluska z kl. III b, Marta Krokosz z kl. II b, Weronika Julia Pakieła z kl. II a, Liwia Sulińska z kl. II b; grafika komputerowa – Natalia Janakiewicz z kl. I a; origami – Dawid Nowakowski z kl. III c; fotografia: Zuzanna Liszewska z kl. III d, Natalia Wysocka z kl. III d; śpiew: Joanna Budka z kl. III a, Oliwia Kratkowska z kl. III d, Tatiana Waśko z kl. III d; taniec – Ludowy Zespół Artystyczny ,,Kasztelanka”: Julia Lewandowska z kl. III a, Jarosław Wierzbicki z kl. III a; gra na instrumencie: Michał Banasiak z kl. I b – tuba, Klaudia Cywińska z kl. I b – saksofon altowy, Mateusz Gurgon z kl. III d – saksofon tenorowy, Piotr Ikier z kl. III a – sakshorn tenorowy, Michał Majerski z kl. III b – sakshorn tenorowy, Igor Rogoziński z kl. III b – tuba, Magdalena Wojciechowska z kl. I b – saksofon altowy; recytacja: Ewelina Hoffman z kl. II a, Emilia Zielińska z kl. II a; zajęcia teatralne: Przemysław Liszewski z kl. III a, Julia Wilkowska z kl. II a, Jarosław Wierzbicki z kl. III a, Paweł Wierzbicki z kl. III a; aktorstwo i gra na gitarze: Sylwia Wiśniewska z kl. I a; grupa teatralna „Złodzieje Oklasków”: Adrianna Kluska z kl. III b, Oliwia Kratkowska z kl. III d, Alicja Laskowska z kl. III b, Zuzanna Liszewska z kl. III d, Karolina Mitak z kl. III a, Paulina Mocka z kl. III a, Jarosław Wierzbicki z kl. III a; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

04.03.2019 r. – finał XVII Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjum

07.03.2019 r. – koncert słowno-muzyczny z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowany we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu „Jagodzianki” przy ZSCKR w Studzieńcu oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierpcu

08.03.2019 r. – spotkanie z cyklu ,,A jednak warto...” z dr. hab. n. med. Piotrem Janikiem – znanym i cenionym neurologiem, absolwentem LO – z udziałem szkolnych kolegów i koleżanek oraz wychowawczyni pani Ewy Nowakowskiej, wieloletniej dyrektor LO i nauczycielki języka niemieckiego – pani Alicji Kowalskiej

15.03.2019 r. – Konkurs Piosenki Obcojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Sierpca, Bledzewa, Gójska, Bieżunia

21.03.2019 r. – XV Memoriał im. Marka Nowakowskiego

28.03.2019 r. – Targi Oświatowe – Powiat Sierpecki otwarty na młodzież

03.04.2019 r. – udział społeczności szkolnej w koncercie profilaktyczno-ewangelizacyjnym zespołu Full Power Spirit

03.04.2019 r. – finał V Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „W poezji jest źródło” w 210. rocznicę urodzin oraz 170. rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego

05.04.2019 r. – udział uczniów klasy I b w spotkaniu autorskim z panem Jackiem Łapińskim – „Być pierwszym czy lepszym?”; Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

10.05.2019 r. – gala konkursu „Niezwykły uczeń” organizowanego przez Fundacje „Edu – Inicjatywa”; tytuł „Niezwykłego ucznia” otrzymał Piotr Ikier, uczeń klasy III a; nominowany był również Przemysław Liszewski z klasy III a

23.05.2019 r. – udział uczniów klasy II b w zajęciach prowadzonych przez dr hab. Katarzynę Góralczyk nt. „Żywność – dlaczego taka? A jak nie taka, to jaka?” oraz dr Aleksandrę Lisowską-Gaczorek nt. „Śladami naszych przodków – bio-archeologia w dobie badań fizykochemicznych” w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW w ramach współpracy z Instytutem Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

31.05.2019 r. – udział uczniów klasy II b w zajęciach laboratoryjnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

07.06.2019 r. – udział uczniów z klasy I a, I b w warsztatach w ramach projektu „Wykorzystanie gry symulacyjnej CoopAxle (Oś Współpracy) do promowania aktywnego udziału młodzieży w partycypacji obywatelskiej w życiu społeczności lokalnej", które poprowadzili: pani Anna Sobczak i pan Teodor Sobczak (projekt realizowany jest w ramach współpracy z Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” oraz współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ pt.: „Wykorzystanie gry symulacyjnej CoopAxle (Oś Współpracy) do promowania aktywnego udziału młodzieży w partycypacji obywatelskiej w życiu społeczności lokalnej”); inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

10.06.2019 r. – debata w ramach projektu „Wykorzystanie gry symulacyjnej «CoopAxle» (Oś Współpracy) do promowania aktywnego udziału młodzieży w partycypacji obywatelskiej w życiu społeczności lokalnej"

rok szkolny 2019/2020 – realizacja projektu „Miasto pamięci”
– warsztaty prawne dla uczniów klasy II a poprowadzone przez mec. Krzysztofa Miedzińskiego; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

wrzesień-grudzień 2019 r. – realizacja projektu ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE (okres trwałości projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji Na Rzecz Aktywizacji Edukacyjnej Osób Dorosłych WND-POWR.02.14.00-00-1020/16); projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020; realizowany we współpracy z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa; wysokość projektu: 13235,80 zł.; przeprowadzono: kurs języka angielskiego oraz kurs języka niemieckiego po 40 godzin; kurs „Spotkania ze sztuką – kreatywnie i twórczo” – 5 godzin; inicjatywa i współautor: Ewa Jancewicz

15.10.2019 r. – rozpoczęcie współpracy z Polską Szkołą Społeczną im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie w ramach projektu „Szkoła 6.0” – z inicjatywy dyrektor Ewy Jancewicz

25.10.2019 r. – udział przedstawicieli Szkolnej Drużyny PCK im. Adama Jaworskiego w uroczystościach podsumowujących działania w ramach programu „Szkoła promująca zdrowie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu

27.10.2019 r. – Szkolne Koło Teatralne przedstawiło etiudę o bł. księdzu Jerzym Popiełuszce w kościele farnym

06.11.2019 r. – udział uczniów w warsztatach prawnych w ramach Tygodnia Konstytucyjnego

18.11.-05.12.2019 r. – udział w akcji charytatywnej „Paczka na Kresy – Boże Narodzenie 2019” organizowanej przez Fundację „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”

29.11.2019 r. – finał XII Konkursu Matematycznego „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” (Roger Bacon) dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, w którym wzięło udział 60. uczniów reprezentujących 15 szkół podstawowych nie tylko z powiatu sierpeckiego, ale też spoza województwa mazowieckiego: z Bieżunia, Bledzewa, Borkowa Kościelnego, Bożewa, Gójska, Mochowa, Ligowa, Lutocina, Łukomia, Rościszewa, Sierpca – SP Nr 2 i SP Nr 3, Skrwilna, Szczutowa i Tłuchowa

04.12.2019 r. – Karolina Lisiecka z klasy II a, Magdalena Rogowicz z klasy I a, Konrad Rostkowski z klasy I b, Franek Strupczewski z klasy I c otrzymali stypendia Fundacji „Nadzieja”

05.12.2019 r. – udział wolontariuszy naszej szkoły w VIII Powiatowym Dniu Wolontariatu; Super wolontariuszem została uczennica klasy III b – Agnieszka Czarnecka

10.12.2019 r. – premiera spektaklu teatralnego „Prościusieńko w niebo droga” wystawionego przez Szkolne Koło Teatralne w Centrum Kultury i Sztuki

11.12.2019 r. – uroczystość wręczenia dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów w Płocku; dyplom otrzymała Magdalena Petrykowska z klasy II a

08-09.12.2019 r. – finał Ogólnopolskiego Projektu „Szlachetna Paczka”, w który zaangażowały się nasze wolontariuszki: Agnieszka Czarnecka z kl. III b, Julia Skierska z kl. III b, Julia Wilkowska z kl. III a, Beata Tępińska z kl. II b oraz Joanna Janiszewska

07.01.2020 r. – Szkolne Koło Teatralne przedstawiło spektakl teatralny „Prościusieńko w niebo droga” podczas spotkania noworocznego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu
– dyrektor Ewa Jancewicz otrzymała nominację w Plebiscycie na Osobowość Roku 2019 Polska Times w kategorii „Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna” za wielkie zaangażowanie w rzetelną edukację i kształtowanie wrażliwości i postaw społecznych u uczniów oraz Joanna Janiszewska, nauczyciel języka niemieckiego, w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna” za „działania charytatywne w ramach Szlachetnej Paczki”

11.01.2020 r. – w rankingu „Perspektywy” został przyznany LO tytuł „Brązowa Szkoła 2020”
–  Instytut Badań Egzaminacyjnych opublikował wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla szkół ponadpodstawowych dla lat 2017-2019. Są to kolejno: wskaźnik humanistyczny, z języka polskiego, matematyczno-przyrodniczy i matematyczny, które ukazują efektywności nauczania w danej szkole. Wskaźniki EWD w skali punktowej, oparte na wynikach egzaminacyjnych z lat 2017-2019, dla naszego Liceum przedstawiają się następująco: przedmioty humanistyczne: 3,1; język polski: 3,2; przedmioty matematyczno-przyrodnicze: 4,3; matematyka: 4,2. Trzyletnie wskaźniki EWD pokazują, że uczniowie naszego Liceum osiągnęli na egzaminie maturalnym wyniki powyżej średniej krajowej jednocześnie przy dodatnim wskaźniku EWD. Oznacza to, że nauczyciele Liceum wykorzystują wysoki potencjał edukacyjny uzdolnionych uczniów oraz potrafią zmobilizować do wysiłku uczniów mających trudności w nauce i osiągnięcia przez nich sukcesu na miarę ich możliwości. Zatem Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu można określić mianem „Szkoły sukcesu”

13.01.2020 r. – spotkanie z aktorami i pobyt Szkolnego Koła Teatralnego na planie filmowym „Stulecie Winnych”

20-23.01.2020 r. – problemowa ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez wizytatorów Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie

24.01.2020 r. – rozstrzygnięcie XII Konkursu Matematycznego „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” (Roger Bacon)

27.01.2020 r. – obejrzenie przez uczniów klas pierwszych spektaklu pt. „Adam i Ewa. Motyw miłości w literaturze” w CKiSz
– udział uczniów z klasy II a, II b w warsztatach nt. „Kreatywność – jak wzmacniać swój potencjał?” oraz z klasy III a – nt. „Wystąpienia publiczne – jak się nie dać tremie?” poprowadzone przez przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

29.01.2020 r. – Konkurs Lingwistyczny dla uczniów szkół podstawowych, w którym wzięło udział 22. uczniów klas VII i VIII z Tłuchowa, Słupi, Ligowa, Przeradza Małego, Borkowa, Rościszewa
– udział klas pierwszych i drugich w programie profilaktycznym „NOE”

30.01.2020 r. – podpisanie porozumienia pomiędzy prof. dr. hab. inż. Januszem Zielińskim – Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku a dr Ewą Jancewicz – Dyrektor Liceum o dalszej współpracy i objęciu patronatem szczególnie klas politechnicznych

01.02.2020 r. – bal studniówkowy, który odbył się po raz pierwszy w historii szkoły poza szkołą

luty 2020 r. – położenie wykładziny termozgrzewalnej na powierzchni 151 m2 (pracownia nr 5, 7 oraz korytarz w łączniku szkoła-hala sportowa)

05.02.2020 r. – XI Memoriał im. Anny Głuchowskiej

26.02.2020 r. – XVI Targi Edukacyjne

28.02.-01.03.2020 r. – 16-godzinny kurs pierwszej pomocy zorganizowany we współpracy z Fundacją Dam siebie

04.03.2020 r. – konkurs historyczny pod tytułem „Druga Rzeczpospolita Polska 1926-1939” dla szkół podstawowych z terenu powiatu sierpeckiego; wykład pt. „Dzieje kolejnictwa w Sierpcu” pana Michała Webera, dyrektora Pracowni Dziejów Miasta Sierpc dla uczestników konkursu historycznego oraz uczniów klas I a, II a, III a

12-24.03.2020 r. – zajęcia szkolne, podobnie jak w szkołach i placówkach oświatowych w całym kraju, zostały zawieszone, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej ze względu na COVID-19

24.03.2020 r. – udział uczniów z klasy I b, I c, I f, II b, III a, III b w interdyscyplinarnych warsztatach edukacyjnych online ADAMED SmartUP we współpracy z Fundacją ADAMED w Warszawie; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

25.03.-26.06.2020 r. – zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoła realizowała swoje zadania z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – szkoła od samego początku realizowała zajęcia w trybie rzeczywistym online, zgodnie z planem lekcyjnym na platformie edukacyjnej G Suite (platforma została utworzona we współpracy z Google z inicjatywy dyrektor Ewy Jancewicz); w tym okresie podejmowano działania wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy, a mianowicie sukcesywnie ukazywały się artykuły zachęcające do czytania książek oraz zakresu psychologii pozytywnej na stronie internetowej  szkoły, zaś na szkolnym fanpage do: wirtualnego zwiedzania lub spacerów m.in.: Muzeum Sportu i Turystyki, Muzea Małopolski, Parku Kulturowego – Twierdza Zamość, Biskupin, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Wersal, Kraków; najpiękniejsze rzeźby świata, domo Claude’a Moneta; muzea: Guggenheim Museum, Nowy Jork; Musée d’Orsay, Paryż; British Museum, Londyn; National Gallery of Art, Waszyngton; National Museum of Modern and Contemporary Art, Seul; Rijksmuseum, Amsterdam; Van Gogh Museum, Amsterdam; Pergamon Museum, Berlin; National Museum of Anthropology, Meksyk MASP, Sao Paulo; The J. Paul Getty Museum, Los Angeles; Uffizi Gallery, Florencja; wirtualnego wysłuchania koncertów pod hasłem „Coś dla ucha, oka, ducha”; udział online w spektaklach, wieczorach autorskich; odtworzenia dzieł sztuki w Muzeum Sztuki w Los Angeles; korzystania z zasobów Internet Archive; obejrzenia filmu przyrodniczego „Królestwo”; gry online w piłkę ręczną z zawodnikami Wisły Płock; korzystania z programu edukacyjnego ADAMED SmartUP, dbającego o naukowy rozwój młodych ludzi uzdolnionych w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych; korzystania z otwartych zasobów czasopisma „Urania” (popularnonaukowe czasopismo o astronomii i kosmosie. Publikowane na jego łamach materiały są przydatne np. na lekcjach fizyki, geografii, chemii, przyrody, a nawet historii); korzystania z zasobów Ninateki (filmy, spektakle, koncerty, reportaże); doskonalenia umiejętności językowych – niemiecki, angielski; dbania o kondycję fizyczną; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

24.04.2020 r. – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych; indywidualne wręczenie świadectw, nagród, wyróżnień z zachowaniem zasad sanitarnych przez dyrektora Ewę Jancewicz i wychowawców: Marlenę Peplinską, Marzannę Urbańską

27.04.-29.05.2020 r. – udział maturzystów w kursie online z matematyki i języka angielskiego w ramach projektu pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii UW” prowadzonym przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

08-24.06.2020 r. – pisemny egzamin maturalny z zachowaniem zasad sanitarnych

10.06.2020 r. – wystawa prezentująca szkolne i pozaszkolne pasje uczniów LO „Mam Talent” (prezentacja multimedialna, online)

15-26.06.2020 r. – udział uczniów z klasy I a, I b, I c, I d w 12-godzinnym kursie online z języka angielskiego pt. „Szkolenie dla licealistów: język angielski i współczesny świat”, przygotowanym i prowadzonym przez kadrę Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

16.06.2020 r. – udział klasy I a, II a w wykładzie online „Historia Mazur” dra Waldemara Brendy

26.06.2020 r. – zakończenie roku szkolnego klas pierwszych i drugich; wręczenie świadectw, nagród, wyróżnień z zachowaniem zasad sanitarnych przez dyrektora Ewę Jancewicz i wychowawców: Joannę Janiszewską, Agatę Jaworską, Klaudiusza Kaczyńskiego, Jarosława Czarnomskiego, Marlenę Bogucką, Jadwigę Chojnacką, Aleksandrę Listkowską, Joannę Kloc, Jolantę Wiśniewską

rok szkolny 2020/2021 – realizacja przez Natalię Barańską uczennicę klasy I c projektu edukacyjnego pt. „Matematyka, a zdrowie – badanie wpływu substancji chemicznych o znaczeniu biologicznym na zdrowie człowieka” w ramach otrzymanego stypendium – „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
– realizacja międzynarodowego projektu „We will build a new school with smart technology” w ramach programu Erasmus+ (Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne, Współpraca szkół na rzecz innowacji), którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania uczniów i ich wyników w nauce; rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, kompetencji cyfrowych i matematycznych oraz zwiększenie zrozumienia międzykulturowego. Ponadto mobilność 24. uczniów i 8. nauczycieli do szkół partnerskich: Włochy, Macedonia, Rumunia, Turcja. Nasza szkoła koordynuje realizację tego projektu. Inicjatywa i współautor projektu: dyrektor Ewa Jancewicz

01.09.2020 r. – 16.10.2020 r. – realizacja projektu „ASA LOWE 2.0 – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE” – we współpracy z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie, projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020; zajęcia dla osób 60+ z udziałem naszych wolontariuszy (z języka angielskiego, rosyjskiego, kulturoznawstwa, kurs komputerowy, fitness); wartość projektu: 23 736,00 zł.; projekt został zrealizowany częściowo ze względu na epidemię (ostało zrealizowanych 79 godzin na planowanych 263); inicjatywa, współautor projektu: dyrektor Ewa Jancewicz

09.10.2020 r. – udział klas II c, II g w zajęciach laboratoryjnych „Doświadcz chemii” prowadzonych przez studentki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

26-30.10.2020 r. – udział w akcji „Szkoła pamięta”

30.10.2020 r. – spotkanie klas trzecich z pracownikiem PUP w Sierpcu w zakresie doradztwa zawodowego – „Weryfikacja planów zawodowych i edukacyjnych uczniów”

04.11.2020 r. – udział klasy II c, II g w wykładzie online pt. „Czego możemy dowiedzieć się o mózgu przy użyciu rezonansu magnetycznego, który wygłosił pan Jan Szczypiński, doktorant w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

09.11.2020 r. – realizacja projektu pt. „Jaki wpływ miało odzyskanie niepodległości na nauki przyrodnicze” w ramach koła matematycznego przez uczniów klasy I c

10.11.2020 r. – udział w akcji „Szkoła do Hymnu”

17.11.2020 r. – udział klasy II c w warsztatach online pt. „Rozmowa szamana z lekarzem, czyli co antropolog znajduje dla siebie w medycynie”, które poprowadziła pani Justyna Orlikowska w ramach projektu „Okiem etnologa” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” w Warszawie; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

20.11.2020 r. – udział klasy II g w warsztatach online pt. „Rozmowa szamana z lekarzem, czyli co antropolog znajduje dla siebie w medycynie”, które poprowadziła pani Justyna Orlikowska w ramach projektu „Okiem etnologa” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” w Warszawie; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

25.11.2020 r. – Michał Olszewski z klasy III a, Julia Żuchowska z klasy II a otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

grudzień 2020 r. – marzec 2021 r. –  realizacja szkoleń dla kadry powstających ośrodków LOWE (Gmina Jadów, Gmina Sierpc, Gmina Nasielsk, Gmina Waliszew, Polsko-Francuska Szkoła Niepubliczna La Fontaine) w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych” (POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19) realizowanego we współpracy z Towarzystwem Amicus z Białegostoku; koordynator projektu z ramienia Powiatu Sierpeckiego: Ewa Jancewicz (tematyka szkoleń: Kompetencje społeczne i obywatelskie – 12.12.2021 r., 4 godz., prowadząca: Jolanta Ludwiczak; Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej – 16.01.2021 r., 4 godz., prowadząca: Jolanta Ludwiczak; Kompetencje matematyczne i informatyczne – 22.01.2021 r., prowadząca: Aneta Wasilewska; Umiejętność uczenia się – 30.01.2021 r., 4 godz., prowadząca: Jolanta Ludwiczak; Umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, techniczne, kompetencje informatyczne – 5.02.2021 r., prowadząca: Aneta Wasilewska; Kompetencje uczenia się poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami oraz poprzez zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy – 13.02.2021 r., 4 godz., prowadząca: Jolanta Ludwiczak; Porozumiewanie się w języku obcym – 19.02.2021 r., 4 godz., prowadząca: Alicja Wawrocka-Świeczkowska; Kompetencje interpersonalne do rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy zawodowej – 27.02.2021 r., 4 godz., prowadząca: Jolanta Ludwiczak; Kompetencje informatyczne – 05.03.2021 r., 2 godz.; 12.03.2021 r., 2 godz., prowadzący: Andrzej Kosiński; Rozwijanie świadomości poprzez poznanie architektury i kultury regionu, nieobecnej w opracowaniach historycznych – 18.03.2021 r., 4 godz., prowadzący: Klaudiusz Kaczyński; Kompetencje matematyczne i techniczne, informatyczne – 19.03.2021 r., 4 godz., prowadzący: Andrzej Kosiński; Porozumiewanie się w języku ojczystym – 27.03.2021 r., 4 godz., prowadząca: Edyta Telesiewicz). Inicjatywa: dyrektor Ewa Jancewicz

grudzień 2020 r. – luty 2021 r. – kapitalne remonty łazienek dla uczniów (parter – WC chłopców, I piętro – WC dziewcząt, II piętro – WC chłopców, dziewcząt)

07.12.2020 r. – udział przedstawicieli klasy III a w spotkaniu autorskim online z Ewą Lipską zorganizowanym przez Książnicę Płocką

08.12.2020 r. – udział społeczności szkolnej w konferencji online „Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w okresie pandemii”

11.12.2020 r. – finał Ogólnopolskiego Projektu „Szlachetna Paczka”, w który zaangażowali się nasi wolontariusze: Natalia Barańska z klasy I c, Jakub Cecelski z klasy III b, Nadia Chochlińska z klasy II c, Piotr Czajkowski z klasy II c, Kacper Janiszewski z klasy II a, Magdalena Rogowicz z klasy II a, Beata Tępińska z klasy III b, Marcin Wojciechowski z klasy II f oraz Joanna Janiszewska

22.12.2020 r. – „Świąteczny sen” – przedstawienie online z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowane przez Szkolne Koło Teatralne

08.01.2021 r. – Piotr Czajkowski z klasy II c, Zuzanna Mazurowska z klasy I c, Magdalena Rogowicz z klasy II a, Marcin Wojciechowski z klasy II f otrzymali stypendium Fundacji „Nadzieja”

08.01.2021 r. – udział przedstawicieli uczniów z klasy I c, II c, II g, III b w warsztatach, wykładach, pokazach w ramach X Ogólnopolskiej Nocy Biologów w ramach współpracy z UKSW w Warszawie, UMK w Toruniu

22.01.2021 r. – obejrzenie online spektaklu profilaktycznego pt. „Działka”

27.01.2021 r. – w rankingu „Perspektywy” został przyznany LO tytuł „Brązowa Szkoła 2021”
– Instytut Badań Egzaminacyjnych opublikował wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla szkół ponadpodstawowych dla lat 2018-2020. Są to kolejno: wskaźnik humanistyczny, z języka polskiego, matematyczno-przyrodniczy i matematyczny, które ukazują efektywności nauczania w danej szkole. Wskaźniki EWD w skali punktowej, oparte na wynikach egzaminacyjnych z lat 2018-2020, dla naszego Liceum przedstawiają się następująco: przedmioty humanistyczne: 3,2; język polski: 3,4; przedmioty matematyczno-przyrodnicze: 4,6; matematyka: 4,9. Trzyletnie wskaźniki EWD pokazują, że uczniowie naszego Liceum osiągnęli na egzaminie maturalnym wyniki powyżej średniej krajowej jednocześnie przy dodatnim wskaźniku EWD. Oznacza to, że nauczyciele Liceum wykorzystują wysoki potencjał edukacyjny uzdolnionych uczniów oraz potrafią zmobilizować do wysiłku uczniów mających trudności w nauce i osiągnięcia przez nich sukcesu na miarę ich możliwości. Zatem Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu można określić mianem „Szkoły sukcesu”

24.02.2021 r. – udział online uczniów z klasy II a, III a w spotkaniu z dr. Sławomirem Drelichem – pracownikiem naukowym UMK, autorem książki „Moralność kanibali” oraz współautorem podręcznika do wiedzy o społeczeństwie dla klasy drugiej (w ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK)

26.02.2021 r. – udział online Kacpra Prądzyńskiego, Marcina Wojciechowskiego, Martyny Strześniewskiej z klasy II f o profilu politechnicznym w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych, które zostały zorganizowane przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

01.03.2021 r. – 27.05.2021 r. – udział online uczniów z klas I c, II c, II g w projekcie „Akademia Młodego Przyrodnika” w ramach współpracy z UKSW w Warszawie; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

14.03.2021 r. – konkurs matematyczny online z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi, w którym uczestniczyło 40. uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów naszego Liceum
– realizacja projektu matematycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi przez uczniów z klasy I a, I c

24.03.2021 r. – online konkurs historyczny pt.: „Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939”, w którym uczestniczyło 30. uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu sierpeckiego, lipnowskiego, płockiego

31.03.2021 r. – wystawa online pt. „Świąteczne pasje naszych uczniów”
– spotkanie online z panem Andrzejem Cześnikiem – Starostą Sierpeckim i panią Bogusławą Lewandowską – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, podczas którego zostały zaprezentowane założenia projektu Erasmus+ „We will build a new school with smart technology”

kwiecień 2021 r. – budowa sieci bezprzewodowej w budynku LO w celu zapewnienia szybkiego dostępu do Internetu do wszystkich pracowni dydaktycznych

16.04.2021 r. – dyrektor Ewa Jancewicz podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy naszym Liceum a Lang LTC w Warszawie (w porozumieniu zostały określone zasady, zakres i warunki współpracy w zakresie przygotowania i przeprowadzania przez nasze Liceum egzaminów Cambridge Assessment English)

22.04.2021 r. – warsztaty online w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ „We will build a new school with smart technology”
– nominacja dla naszego Liceum do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021, w kategorii „Inteligentny Rozwój Edukacji” (Nominacja została przyznana przez Centrum Inteligentnego Rozwoju za realizację międzynarodowego projektu „We will build a new school with smart technology”; partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, zaś partnerem medialnym i współorganizatorem sekcja tematyczna Rzecz O Innowacjach i Inwestycjach oraz program GoPL)

23.04.2021 r. – udział online uczniów z klasy II c i II a w niezwykłej lekcji historii sportu naszej szkoły, podczas której wspominano zmarłych nauczycieli wychowania fizycznego – Panią Annę Głuchowską i Pana Marka Nowakowskiego

24.04.2021 r. – udział uczniów pod opieką Joanny Janiszewskiej, Agaty Jaworskiej, Aleksandry Listkowskiej w akcji „Nasze lasy w naszych rękach”

27.04.2021 r. – Konkurs Polonistyczny online dla klas VIII, w którym uczestniczyło 48. uczniów ze szkół podstawowych powiatu sierpeckiego, lipnowskiego i płockiego

28.04.2021 r. – VI Konkurs Biologiczny online dla uczniów szkół podstawowych, w którym uczestniczyło 58. uczniów z terenu powiatu sierpeckiego i lipnowskiego

29.04.2021 r. – Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Elton John Mania” online, w którym uczestniczyło 17. uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sierpeckiego, rypińskiego

30.04.2021 r. – wręczenie świadectw ukończenia szkoły uczniom klas III z zachowaniem reżimu sanitarnego

04-18.05.201 r. – egzamin maturalny z zachowaniem reżimu sanitarnego

17-21.05.2021 r. – udział w akcji „Tydzień Ulgi” Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

20.05.2021 r. – warsztaty w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ „We will build a new school with smart technology”

21.05.2021 r. – Konkurs Lingwistyczny online, w którym uczestniczyło 90. uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu sierpeckiego, rypińskiego, lipnowskiego, płockiego

21.05.2021 r. – uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursów: historycznego pt. „Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939”, piosenki obcojęzycznej „Elton John Mania”, polonistycznego, biologicznego

25.05.2021 r. – spotkanie online z panem Jarosławem Perzyńskim Burmistrzem Miasta Sierpc, podczas którego zostały zaprezentowane założenia projektu Erasmus+  „We will build a new school with smart technology”

01.06.2021 r. – reintegracja zespołów klasowych po kształceniu na odległość

08.06.2021 r. – warsztaty psychologiczne dla rodziców nt. niwelowania trudności uczniów wynikających z kształcenia na odległość, które poprowadziła Jolanta Ludwiczak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

09.06.2021 r. – zwiedzanie wystaw w MWM naszych uczniów: rysunku klasycznego grupy plastycznej (w tym prac Magdaleny Prószyńskiej z klasy II c), Julii Nowak pt. „Wiatr we włosach” oraz „XXVII malarsko-rzeźbiarskiego pleneru Sierpc 2020” przez uczniów z klasy II b, II d

10.06.2021 r. – w ramach projektu Erasmus+ ,,We will build a new school with smart technology”, odbyła się otwarta lekcja matematyki nt. „Funkcja kwadratowa – wykres, równania i nierówności oraz zastosowanie”, którą w języku angielskim poprowadzili nasi licealiści (Małgorzata Jankowska, Julia Polowiec, Nadia Chochlińska, Marcin Wojciechowski, Mikołaj Marlęga, Antonina Dąbrowska, Amelia Nadratowska) dla uczniów ze szkół partnerskich: Liceo Statale Pascasino, Colegiul Național George Coșbuc, Soug Kiril Pejcinovik, Bursa Özel Hazar Anadolu Lisesi; lekcja została przygotowana pod kierunkiem nauczyciela matematyki – Beaty Zdrojewskiej oraz nauczyciela języka angielskiego – Agaty Jaworskiej
– gala finałowa Konkursu Lingwistycznego

11.06.2021 r. – zwiedzanie wystaw w MWM naszych uczniów: rysunku klasycznego grupy plastycznej (w tym prac Magdaleny Prószyńskiej z klasy II c), Julii Nowak pt. „Wiatr we włosach” oraz „XXVII malarsko-rzeźbiarskiego pleneru Sierpc 2020” przez uczniów z klasy II a, II c

11.06.2021 r. – warsztaty origami, czyli trening dla ręki i umysłu

15.06.2021 r. – spotkanie poetyckie z wieloletnim nauczycielem chemii i byłym dyrektorem Liceum, panem Tadeuszem Rutkowskim; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz
– warsztaty origami, czyli trening dla ręki i umysłu

16.06.2021 r. – udział uczniów z klasy II c w zajęciach terenowych z biologii (poznanie pospolitych gatunków roślin zielnych oraz praktyczne wykorzystanie przez człowieka)

17.06.2021 r. – otwarta lekcja matematyki nt. „Funkcja kwadratowa – wykres, równania i nierówności oraz zastosowanie” dla klas drugich, którą w języku angielskim poprowadzili: Małgorzata Jankowska, Julia Polowiec, Nadia Chochlińska, Marcin Wojciechowski, Mikołaj Marlęga, Antonina Dąbrowska, Amelia Nadratowska
– warsztaty origami, czyli trening dla ręki i umysłu

05.07.2021 r. – uzyskanie przez nasze Liceum Certyfikatu „Edukacyjnej Doskonałości” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Liceum znalazło się wśród szkół i placówek oświatowych wyznaczających standardy jakości, urzeczywistniając wizję szkoły nowoczesnej – uczącej krytycznego myślenia, kreatywności, empatii; dążącej do rozwijania zainteresowań i pasji; podejmującej różne przedsięwzięcia; koncentrującej się na budowaniu relacji oraz motywującej do aktywności naukowej i społecznej. Certyfikat został wręczony 20 szkołom w Polsce. Certyfikat odebrała dyrektor Ewa Jancewicz

rok szkolny 2021/2022 – realizacja innowacji pedagogicznej „Podstawy psychologii” w klasie I a o profilu humanistyczno-prawnym z elementami psychologii
– realizacja projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” we współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej z Narodowym Bankiem Polskim; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz
– realizacja międzynarodowego projektu „We will build a new school with smart technology” w ramach programu Erasmus+ (Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne, Współpraca szkół na rzecz innowacji), którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania uczniów i ich wyników w nauce; rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, kompetencji cyfrowych i matematycznych oraz zwiększenie zrozumienia międzykulturowego. Ponadto mobilność 24. uczniów i 8. nauczycieli do szkół partnerskich: Włochy, Macedonia, Rumunia, Turcja. Nasza szkoła koordynuje realizację tego projektu. Inicjatywa i współautor projektu: dyrektor Ewa Jancewicz
– udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”; projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji. Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty; celem przedsięwzięcia jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości
- realizacja rządowego programu „Aktywna Tablica”, który ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach udzielonego wsparcia finansowego nasze Liceum zyskało dwa monitory interaktywne SMART. Inicjatywa i autor wniosku: dyrektor Ewa Jancewicz
– realizacja zajęć SKS w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy

04.09.2021 r. – udział przedstawicieli klas oraz nauczycieli w powiatowej X edycji Narodowego Czytania 2021, której organizatorem było nasze Liceum, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu; niekonwencjonalne odczytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej zostało wykonane przez licealistów ze Szkolnego Koła Teatralnego

08.09.2021 r. – rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego – podpisanie protokołu przekazania terenu i placu budowy z wykonawcą zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu” (zaprojektowane boisko to obiekt wielofunkcyjny o wymiarach 32x44 z nawierzchnią poliuretanową instalowaną na podbudowie betonowej i nieprzepuszczalną dla wody. Boisko przystosowane będzie do gry w: piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny). Protokół podpisali: Wicestarosta Sierpecki – Sławomir Olejniczak, Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego – Przemysław Burzyński, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego – Ewa Jancewicz, Inspektor ds. rozwoju powiatu i zamówień publicznych – Tomasz Gołębiewski oraz Inspektor nadzoru inwestycyjnego – Krzysztof Kośmider z kierownikiem budowy firmy TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 597 500,00 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej SPORTOWA POLSKA – Edycja 2020. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2022 roku).

09.09.2021 r.  – obejrzenie przez społeczność szkolną niekonwencjonalnego odczytania „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w wykonaniu licealistów ze Szkolnego Koła Teatralnego

13.09.-31.10.2021 r. – udział w ogólnopolskiej akcji „BohaterON w Twojej szkole” w ramach ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!” organizowanej przez Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów

14.09.2021 r. – lekcja otwarta w klasie I a nt. „Integracja zespołu”

17.09.2021 r. – szkolenie dla uczniów pt. „Uczymy się rejestrować potencjalnych dawców szpiku” poprowadzone przez wolontariuszy Fundacji Dam siebie

19-20.09.2021 r. – udział naszych licealistów i jednocześnie wolontariuszy Fundacji Dam siebie w akcji „Zostań dawcą szpiku!” podczas której zarejestrowano 47. potencjalnych dawców szpiku

21.09.2021 r. – udział uczniów z klasy III b i III d w Targach Pracy i Przedsiębiorczości 2021 organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

23.09.2021 r. – udział uczniów z klasy III d (profil menadżersko-językowy) w warsztatach online „Deutsche über Polen und Polen über Deutsche – immer noch Stereotype?”, prowadzonych przez dr Marzenę Lisowską w ramach 6. edycji Europejskiego Dnia Języków, organizowanej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

27.09.2021 r. – udział społeczności szkolnej w Europejskim Dniu Języków

30.09.2021 r. – Weronika Samoraj z klasy III e oraz Anna Cyl z klasy III a znalazły się w gronie 15. najlepszych ze 150. kandydatów przyjętych do pierwszej w Płocku Akademii Musicalowej
– udział uczniów klas: III b, III c i III e w spotkaniu nt.: „Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym” z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Sierpcu

11.10.2021 r. – udział przedstawicieli uczniów w Meczu Gwiazd Sierpeckiej Ligi Siatkowej oraz spotkaniu z Mateuszem Grabdą

13.10.2021 r. – X Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej; podczas uroczystości został wystawiony spektakl teatralny pt. „Słowa!” przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne

18.10.2021 r. – obejrzenie przez społeczność szkolną spektaklu teatralnego pt. „Słowa!” przygotowanego przez Szkolne Koło Teatralne LO Sucharskiego
– wystawienie spektaklu teatralnego pt. „Słowa!” dla mieszkańców Sierpca oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu, który został przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne

21.10.2021 r. – udział społeczności szkolnej w spotkaniu profilaktycznym zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Sierpcu (obejrzenie filmu pt. „Zdążyć”, który został zrealizowany w ramach projektu pn. „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję”, prelekcja nt. uzależnień)

26.10.2021 r. – uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku, podczas której zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały: Jadwiga Chojnacka – nauczycielka języka angielskiego, Ewa Cieślińska – pracownik obsługi, Małgorzata Domeradzka – nauczyciel bibliotekarz, Marlena Peplinska – nauczycielka języka polskiego; Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – Katarzyna Łukowska – nauczycielka języka angielskiego; Medal Komisji Edukacji Narodowej: Marlena Bogucka – nauczycielka języka polskiego, Klaudiusz Kaczyński – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Marek Listkowski – nauczyciel wychowania fizycznego; Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty odebrała Ewa Jancewicz – Dyrektor Liceum

02-30.11.2021 r. – udział uczniów klasy III c: Julii Radomskiej, Kingi Guzowskiej, Piotra Czajkowskiego, Daniela Domańskiego w programie Solve for Tomorrow; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

02.11.-19.12.2021 r. – szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez członków Szkolnej Drużyny PCK im. Adama Jaworskiego

10.11.2021 r. – udział społeczności szkolnej w akcji „Szkoła do Hymnu”
– obejrzenie wirtualnej wystawy „Sierpeckie drogi ku Niepodległej” przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

18.11.2021 r. – realizacja projektu „Lekcja z ZUS” w klasie II c
– udział społeczności szkolnej w Dniu Rumuńskim przygotowany w ramach projektu pt. „We will build a new school with smart technology” (programu Erasmus+)

19.11.2021 r. – udział przedstawicieli klas humanistyczno-prawnych w spotkaniu autorskim z Grzegorzem Skorupskim – autorem retro kryminałów, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

21-27.11.2021 r. – mobilność uczniów: Weroniki Samoraj z klasy III e, Marcina Wojciechowskiego z klasy III f, Julii Polowiec z klasy III f, Klaudii Pąśko z klasy III g, Malwiny Skrzyńskiej z klasy III g, Joanny Wolskiej z klasy III g wraz z nauczycielami języka angielskiego: Jadwigą Chojnacką, Agatą Jaworską do Rumunii; realizacja zadań w ramach projektu pt. „We will build a new school with smart technology” (program Erasmus+) wraz uczniami ze szkół partnerskich: Liceo Statale Pascasino w Marsali (Włochy), Colegiul Național George Coșbuc w Cluj-Napoca w Nasaud (Rumunia), Soug Kiril Pejcinovik w Tetovo (Macedonia), Bursa Özel Hazar Anadolu Lisesi (Turcja) – poszerzanie kompetencji językowych, cyfrowych, matematycznych; dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zdobywania wiedzy interdyscyplinarnej; uczestnictwo w programie kulturowym i integracyjnym

25.11.2021 r. – udział klasy III d w konferencji online „Pomnażanie oszczędności Polaków” poprowadzonej przez przedstawicieli GPW, NBP, PPK

26.11.2021 r. – Instytut Badań Egzaminacyjnych opublikował wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla szkół ponadpodstawowych dla lat 2019-2021. Są to kolejno: wskaźnik humanistyczny, z języka polskiego, matematyczno-przyrodniczy i matematyczny, które ukazują efektywności nauczania w danej szkole. Wskaźniki EWD w skali punktowej, oparte na wynikach egzaminacyjnych z lat 2019-2021, dla naszego Liceum przedstawiają się następująco: przedmioty humanistyczne: 0,8; język polski: 0,8; przedmioty matematyczno-przyrodnicze: 3,8; matematyka: 5,1. Trzyletnie wskaźniki EWD pokazują, że uczniowie naszego Liceum osiągnęli na egzaminie maturalnym wyniki powyżej średniej krajowej jednocześnie przy dodatnim wskaźniku EWD. Oznacza to, że nauczyciele Liceum wykorzystują wysoki potencjał edukacyjny uzdolnionych uczniów oraz potrafią zmobilizować do wysiłku uczniów mających trudności w nauce i osiągnięcia przez nich sukcesu na miarę ich możliwości. Zatem Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu można określić mianem „Szkoły sukcesu”

27.11.2021 r. – Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości współorganizowany z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sierpcu

03.12.2021 r. – realizacja projektu „Poznajmy inne religie” przez uczniów klasy II a i II c, w ramach którego zorganizowano święto żydowskie – Chanukę

01-22.12.2021 r. – udział społeczności szkolnej w akcji charytatywnej „Razem na Święta”

02.12.2021 r.  – udział uczniów z klasy III d w wykładzie pt. „Zardzewiała Planeta” wygłoszonym przez profesora UMK Marcina Świtonia

08.12.2021 r. – spotkanie erasmusowe z udziałem Starosty Sierpeckiego Andrzeja Cześnika, Skarbnika Powiatu Sierpeckiego Zbigniewa Garwackiego, nauczycieli i uczniów zainteresowanych projektem, w tym nauczycieli i uczniów z Rumunii, Macedonii i Turcji; młodzież opowiadała o swoich wrażeniach z wyjazdu, działaniach i nowo powstałych przyjaźniach oraz odbył się koncert polskich kolęd

09.12.2021 r. – udział uczniów z klasy I a, II c, III a w debacie oksfordzkiej między uczniami klas o profilu humanistyczno-prawnym, w której postawiono tezę: „Media społecznościowe przyniosły więcej szkody niż pożytku”; debatę przygotowali uczniowie klasy III a: Magdalena Rogowicz, Aleksandra Gębska, Anna Cyl, Iza Wiśniewska oraz klasy I a: Zuzanna Kanty, Igor Jabłoński, Filip Makowski, Aleksandra Piotrowska próbowali postawić przeciwne argumenty. Zwycięstwo odniosła klasa III a dowodząc, że media społecznościowe przyniosły więcej szkody niż pożytku. Grono sędziowskie stanowili: Magdalena Staniszewska, Michał Weber oraz Marta Wierzbicka. Marszałkiem debaty oksfordzkiej był Grzegorz Radomski. Dyskursowi przysłuchiwał się Starosta Sierpecki – Andrzej Cześnik oraz Dyrektor Liceum – Ewa Jancewicz. Organizator: Grzegorz Radomski. Debata oksfordzka odbyła się z inicjatywy Ewy Jancewicz – Dyrektor Liceum oraz przygotowana przez licealistów pod kierunkiem Grzegorza Radomskiego – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.

10.12.2021 r. – Maraton Pisania Listów w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka; w tym roku uczniowie pisali listy dla 10 osób pochodzących z Chin, Gwatemali, Nigerii, Erytrei, Białorusi, Ukrainy, Egiptu, Meksyku, Tajlandii oraz Okupowanych Terytoriów Palestyny

11-12.12.2021 r. – finał XXI edycji Ogólnopolskiego Projektu „Szlachetna Paczka”, w który zaangażowali się nasi wolontariusze: Natalia Barańska z klasy II c, Dominika Broniszewska z klasy III a, Julia Lewandowska z klasy III a, Magdalena Rogowicz z klasy III a, Aleksandra Sobieraj z klasy III b, Nadia Chochlińska z klasy III c, Piotr Czajkowski z klasy III c, Marcin Wojciechowski z klasy III f oraz Joanna Janiszewska

13.12.2021 r. – udział uczniów z klasy: I c, II c, III c oraz III g w zajęciach chemicznych z cyklu „Doświadcz chemii”, które poprowadzili studenci Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku z Instytutu Chemii; pokazy chemiczne odbyły się z inicjatywy Ewy Jancewicz – Dyrektor Liceum

14.12.2021 r. – Małgorzata Jankowska z klasy III f, Nadia Chochlińska z klasy III c otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022
– Dzień Patronów Literackich przygotowany przez uczniów z koła polonistycznego

15.12.2021 r. – udział w IX Sierpeckim Dniu Wolontariatu w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu; Super Wolontariuszem została Julia Radomska z klasy III c

23.12.2021 r. – potwierdzenie odkrycia dwóch asteroid: 2021 GW114 i 2021 GA87 w ramach kampanii trwającej od 5 do 30 kwietnia 2021 roku przez naszych uczniów: Nadię Chochlińską, Piotra Czajkowskiego i Magdalenę Prószyńską z klasy III c oraz Barbarę Kubacką (wówczas uczennicę klasy III b) pod kierunkiem Józefa Urbańskiego

12.01.2022 r. – w rankingu „Perspektywy” został przyznany LO tytuł „Brązowa Szkoła 2022”

27.01.2022 r. – spotkanie dla rodziców nt. „Depresja – problem współczesnych czasów” poprowadzone przez Jolantę Ludwiczak, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

10.02.2022 r. – dyrektor Ewa Jancewicz podpisała porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; WAT reprezentowała dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, prorektor ds. studenckich; zajęcia w laboratoriach badawczo-naukowych, uczestnictwo w konferencjach i wykładach prowadzonych przez kadrę naukową wyższych uczelni wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły; koordynatorem w zakresie realizacji postanowień porozumienia ze strony WAT został Wiesław Szczygielski, zaś ze strony Liceum – Ewa Jancewicz

25-26.02.2022 r. – udział Szkolnego Koła Wolontariatu i jednocześnie wolontariuszy Fundacji Dam siebie w akacji charytatywnej, organizowanej na rzecz uchodźców z Ukrainy przez Burmistrza Miasta Sierpca – Jarosława Perzyńskiego

28.02.-09.04.2022 r. – udział Ewy Jancewicz, Jarosława Czarnomskiego, Aleksandry Listkowskiej, Katarzyny Łukowskiej, Elizy Ocickiej w projekcie grantowym „Mazowieckie z TIK” w ramach porozumienia Liceum z Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa w Lublinie, będącego beneficjentem projektu „Lekcja: Enter!” (Projekt „Lekcja: Enter!” jest prowadzony przez Fundację Orange
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”); inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

marzec – czerwiec 2023 r. – gruntowne czyszczenie i uzupełnienie złączeń wykładzin podłogowych PCV – I piętro: 225 m2, II piętro: 206 m2; konserwacja wykładzin podłogowych PCV – I piętro: 225 m2, II piętro: 206 m2; wyniesienie układu pomiarowego półśredniego przy hali sportowej; wykonanie drzewo-półki bookcrossingowej

02.03.2022 r. – XII Memoriał im. Anny Głuchowskiej

07.03.2022 r. – udział uczniów z klasy III d w warsztatach w ramach realizacji projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” – 13.12.2021-30.04.2022 realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

09.03.2022 r. – udział uczniów klasy II a w wykładzie nt. „Media społecznościowe a bezpieczeństwo” Luizy Trzcińskiej w ramach współpracy z WAT; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

11.03.2022 r. – finał Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego pt. „Człowiek – budowa, czynności życiowe i zdrowie” pod patronatem Starosty Sierpeckiego dla uczniów szkół podstawowych

14.03.2022 r. – udział uczniów uczących się języka rosyjskiego w klasach III w zajęciach online, które poprowadził nasz absolwent Piotr Jaworski, rusycysta, dziennikarz Telewizji Biełsat

14-18.03.2022 r. – „Tydzień Macedoński” w ramach projektu pt. „We will build a new school with smart technology” (program Erasmus+, Akcja 2: Edukacja Szkolna, Partnerstwa współpracy szkół)

15.03.2022 r. – udział uczniów klasy III a w lekcji prawa w Sądzie Rejonowym w Sierpcu

16.03.2022 r. – warsztaty origami, czyli trening dla ręki i umysłu dla uczniów kl. VIII ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

20.03.2022 r.-26.03.2022 r. – mobilność uczniów: Aleksandry Gębskiej, Amelii Kossowskiej, Aleksandry Sobieraj, Nadii Chochlińskiej, Natalii Nowakowskiej, Oliwii Rokickiej, wraz z nauczycielami: Agatą Jaworską i Alicją Wawrocką-Świeczkowską do Tetova; realizacja zadań w ramach projektu pt. „We will build a new school with smart technology” (program Erasmus+) wraz uczniami ze szkół partnerskich: Liceo Statale Pascasino w Marsali (Włochy), Colegiul Național George Coșbuc w Cluj-Napoca w Nasaud (Rumunia), Soug Kiril Pejcinovik w Tetovo (Macedonia), Bursa Özel Hazar Anadolu Lisesi (Turcja) – poszerzanie kompetencji językowych, cyfrowych; dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zdobywania wiedzy interdyscyplinarnej i literatury; uczestnictwo w programie kulturowym i integracyjnym

21.03.2022 r. – Dzień Frankofonii, czyli poznajemy kulturę krajów francuskojęzycznych
– XVI Memoriał im. Marka Nowakowskiego

23.03.2022 r. – finał Konkursu Lingwistycznego dla uczniów szkół podstawowych
– obejrzenie spektaklu „Skąpiec” przez uczniów z klasy I a, I b, I c
– udział uczniów klasy III c w wykładzie nt. „Fenomen ciekłych kryształków” dr inż. Olgi Strzeżysz, prof. WAT w ramach współpracy z WAT; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

24.03.2022 r. – udział uczniów z klasy III a, III e, III f i III g w spotkaniu z majorem Robertem Wojciechowskim z WKU w Płocku

30.03.2022 r. – konkurs historyczny pt. „Rzeczypospolita Polska 1918-1939” pod patronatem Starosty Sierpeckiego dla uczniów szkół podstawowych

31.03.2022 r. – udział przedstawicieli uczniów z klasy I c, II a, II c, III a, III c, III e w spotkaniu z Karoliną Meller, absolwentką LO oraz wydziału farmaceutycznego – kierunek kosmetologia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a obecnie prowadzącą Studio Kosmetologii Meller oraz audycję pt. „Kosmetologia w pigułce” na antenie Radio Sierpc; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

04.04.2022 r. – warsztaty chemiczne dla uczniów zainteresowanych chemią z klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

05.04.2022 r. – udział uczniów klasy III b w wykładzie nt. „Jak kombinować matematycznie, czyli elementy kombinatoryki” dr Justyny Krukowiak w ramach współpracy z WAT; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz
– udział uczniów klasy III f w wykładzie nt. „Matematyka piękna – złota proporcja” dra Michała Szostakiewicza w ramach współpracy z WAT; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

06.04.2022 r. – debata oksfordzka „Kanon lektur szkolnych inspiruje młodych ludzi do czytania” z udziałem uczniów z klasy I c, II a, III a; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

07.04.2022 r. – udział uczniów klasy III b w wykładzie nt. „O podzielności, liczbach pierwszych i złożonych” dr Adriana Łydki w ramach współpracy z WAT; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

11.04.2022 r. – warsztaty chemiczne dla uczniów z klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie

12.04.2022 r. – Konkurs Piosenki Obcojęzycznej ABBA MANIA pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Sierpeckiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

13.04.2022 r. – rozpoczęcie się cyklu „Licealiści z pasją”, w którym będą przedstawi licealiści mający różne pasje; chcemy pokazać, że warto mieć marzenia, pasje i konsekwentnie dążyć do ich realizacji; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

13.04.-24.06.2022 r. – realizacja zadań promujących czytelnictwo w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (wsparcie finansowe pozyskane w wysokości 12 000,00 zł. przez dyrektor Ewę Jancewicz na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz realizację zadań promujących czytelnictwo)

16.04.2022 r. – członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz Joanną Janiszewską pomagali przy śniadaniu wielkanocnym dla osób w potrzebie oraz uchodźców z Ukrainy przy Teatrze Dramatycznym w Płocku

21.04.2022 r. – konkurs polonistyczny dla uczniów szkół podstawowych

23.04.2022 r. – Międzynarodowy Dzień Języka Angielskiego, w ramach którego m. in. odbyły się zajęcia z Michelle Sithole, która jest native speaker’em w Happy Academy oraz American Center

27.04.2022 r. – gala finałowa konkursów dla uczniów szkół podstawowych, które zostały zorganizowane przez nasze Liceum

20.05.2022 r. – warsztaty psychologiczne z zakresu promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klasy II a, II b, II c, III a, III b, III c, III d, które poprowadziła psycholog Aleksandra Zalewska w ramach działań z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego, prowadzonych przez Wydział Promocji Zdrowia przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

23-27.05.2022 r. – „Tydzień Turecki” w ramach projektu pt. „We will build a new school with smart technology” (program Erasmus+, Akcja 2: Edukacja Szkolna, Partnerstwa współpracy szkół)

26.05.2022 r. – realizacja lekcji nt. Środowisko przyrodnicze „Mojej Małej Ojczyzny” przez uczniów klasy III d w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
– udział uczniów z klasy III c oraz Szkolnego Koła Teatralnego w spotkaniu z Jego Ekscelencją, Księdzem Biskupem Piotrem Liberą; wizytacja kanoniczna parafii farnej, na terenie której znajduje się nasza szkoła; w spotkaniu uczestniczyli również: Andrzej Cześnik – Starosta Sierpecki, Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, ks. kan. Sławomir Zalewski – proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji

29.05.2022 r. – 4.06.2022 r. – mobilność uczniów: Natalii Barańskiej, Julii Grzeleckiej, Martyny Olewnik, Magdaleny Rogowicz, Aleksandry Tomczak, wraz z nauczycielami: Agatą Jaworską i Alicją Wawrocką-Świeczkowską do Bursy; realizacja zadań w ramach projektu pt. „We will build a new school with smart technology” (program Erasmus+) wraz uczniami ze szkół partnerskich: Liceo Statale Pascasino w Marsali (Włochy), Colegiul Național George Coșbuc w Cluj-Napoca w Nasaud (Rumunia), Soug Kiril Pejcinovik w Tetovo (Macedonia), Bursa Özel Hazar Anadolu Lisesi (Turcja) – poszerzanie kompetencji językowych, cyfrowych; dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zdobywania wiedzy interdyscyplinarnej i języków obcych; uczestnictwo w programie kulturowym i integracyjnym

03.06.2022 r. – udział Szkolnej Drużyny PCK im. Adama Jaworskiego w pikniku zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
– udział uczniów z klasy I a w warsztatach edukacyjnych „Wkręceni w historię” zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu
– techniczny odbiór wielofunkcyjnego boiska, bieżni 120 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą znajdujących się na terenie naszego Liceum; w skład komisji odbioru weszli: Starosta Sierpecki – Andrzej Cześnik, Wicestarosta Sierpecki – Sławomir Olejniczak, Przewodniczący Rady Powiatu – Przemysław Burzyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Sebastian Szczypecki, Radny Powiatowy – Mariusz Turalski oraz Dyrektor LO – Ewa Jancewicz (Inwestycja, której wykonawcą była firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A., otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 597 500,22 zł., pozostałe środki finansowe w kwocie 714 322,40 zł. – Starostwo Powiatowe w Sierpcu)

06.06.2022 r. – spektakl teatralny „Estera. Historia Żydów Sierpeckich” pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca, Starosty Sierpeckiego przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne wystawiony dla społeczności licealnej, uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców miasta

09.06.2022 r. – udział uczniów z klasy II a, III a w prelekcji nt. „Generał Elżbieta Zawacka, ps. "Zo" (1909-2009)” Anny Mikulskiej, wolontariuszki Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

14.06.2022 r. – udział uczniów z klasy III a w spotkaniu z Michałem Olszewskim, absolwentem LO, a obecnie studentem pierwszego roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego

15.06.2022 r. – udział klas pierwszych w warsztatach w ramach projektu „Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań z używaniem nowych technologii w Obszarze Działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanym przez Stowarzyszenie Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności Rekreacji i Integracji „SAFARI” wraz z Fitness Medical Center DulDomińska; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

rok szkolny 2022/2023 – realizacja międzynarodowego projektu „We will build a new school with smart technology” w ramach programu Erasmus+ (Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne, Współpraca szkół na rzecz innowacji), którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania uczniów i ich wyników w nauce; rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, kompetencji cyfrowych i matematycznych oraz zwiększenie zrozumienia międzykulturowego. Ponadto mobilność 24. uczniów i 8. nauczycieli do szkół partnerskich: Włochy, Macedonia, Rumunia, Turcja. Nasza szkoła koordynuje realizację tego projektu. Inicjatywa i współautor projektu: dyrektor Ewa Jancewicz
– udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”; projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji. Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty; celem przedsięwzięcia jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości
– realizacja zajęć SKS w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy

02.09.2022 r. – 31.12.2022 r. – realizacja projektów czytelniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (Program wieloletni – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2; pozyskane środki 12.000,00 zł.); incjatywa i autor wniosku: dyrektor Ewa Jancewicz

03.09.2022 r. – udział przedstawicieli klas oraz nauczycieli w powiatowej XI edycji Narodowego Czytania 2022, której organizatorem było nasze Liceum, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu; niekonwencjonalne odczytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza zostało wykonane przez licealistów ze Szkolnego Koła Teatralnego

05.09.2022 r. – obejrzenie przez społeczność szkolną niekonwencjonalnego odczytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w wykonaniu licealistów ze Szkolnego Koła Teatralnego

08.09.2022 r. – udział uczniów z klasy IV c w Targach Pracy i Przedsiębiorczości, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

09.09.2022 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu w zakresie realizacji projektu „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”; porozumienie podpisali: dyrektor – Ewa Jancewicz; st. asp. Krzysztof Dobrzeniecki

16-23.09.2022 r. – „Tydzień Włoski” w ramach projektu pt. „We will build a new school with smart technology” (program Erasmus+, Akcja 2: Edukacja Szkolna, Partnerstwa współpracy szkół)

25.09.-01.10.2022 r. – mobilność następujących uczniów: Jan Brzozowiec z klasy III c, Anna Cyl z klasy IV a, Oliwia Drzewiecka z klasy III b, Julia Grzelecka z klasy II a, Lena Jaworska z klasy II c, Anna Skwierawska z klasy III c, Antoni Szymański z klasy III a, Julia Żuchowska z klasy IV b wraz z nauczycielami języka angielskiego: Jadwigą Chojnacką, Elizą Ocicką do Włoch; realizacja zadań w ramach projektu pt. „We will build a new school with smart technology” (program Erasmus+) wraz z uczniami ze szkół partnerskich: Liceo Statale Pascasino w Marsali (Włochy), Colegiul Național George Coșbuc w Nasaud (Rumunia), Soug Kiril Pejcinovik w Tetovo (Północna Macedonia), Bursa Özel Hazar Anadolu Lisesi (Turcja) – poszerzanie kompetencji językowych, cyfrowych; dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zdobywania wiedzy interdyscyplinarnej; uczestnictwo w programie kulturowym i integracyjnym

26.09.2022 r. – udział społeczności szkolnej w Europejskim Dniu Języków

11.10.2022 r. – udział uczniów z klasy IV c w otwarciu wystawy prac nagrodzonych w konkursie plastycznym „700 lat lokacji Miasta Sierpc” oraz prac powstałych w trakcie plastycznych warsztatów plenerowych; Muzeum Wsi Mazowieckiej

12.10.2022 r. – udział uczniów z klasy II b w spotkaniu profilaktycznym w ramach Programu „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, które poprowadził policjant KKP w Sierpcu st. asp. Krzysztof Dobrzeniecki

21.10.2022 r. – pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przez Szkolne Koło PCK im. Adama Jaworskiego w Miejskim Przedszkolu nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

25.10.-08.11.2022 r. – realizacja projektu edukacyjnego „Lekcja o Funduszach Europejskich VII” w klasie III a i III c, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; inicjatywa: dyrektor Ewa Jancewicz

listopad 2022 r. – Likwidacja barier architektonicznych przy budynku LO w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych; Starostwo Powiatowe w Sierpcu; dofinansowanie ze środków PFEON w kwocie 97 183,25 zł.; inicjatywa: dyrektor Ewy Jancewicz

07.11.2022 r. – udział społeczności szkolnej w spotkaniu profilaktycznym nt. „Odpowiedzialność karna młodzieży za popełnione czyny. Przestępstwa w cyberprzestrzeni oraz akty wandalizmu”, przeprowadzonym przez st. asp. KPP w Sierpcu – pana Krzysztofa Dobrzenieckiego

08.11.2022 r. – udział uczniów z klasy I a, II a w spotkaniu nt. „700. rocznica lokacji miasta Sierpca” z dyrektorem Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – panem Michałem Weberem

10.11.2022 r. – udział społeczności szkolnej w akcji „Szkoła do Hymnu”
–  udział uczniów z klasy III c oraz przedstawicieli Szkolnego Koła PCK im. Adama Jaworskiego w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadzili instruktorzy ratownictwa medycznego z Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w działaniu” w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

16.11.2022 r. – realizacja projektu teatralnego przez Szkolne Koło Teatralne w ramach którego została wystawiona sztuka pt.: „Estera. Historia sierpeckich Żydów” w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz odbyło się spotkanie z panią dramaturg Moniką Mioduszewską z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku; obejrzenie próby generalnej spektaklu pt.: „Broniewski” w reżyserii Julii Mark

18.11.2022 r.-27.01.2023 r. – realizacja programu edukacyjnego „Godziny wychowawcze ze światem”, którego organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna

21.11.2022 r. – udział uczniów z klas: IV b, IV d, IV a i III a w spotkaniu nt. „Dokumenty w e-Urzędzie Skarbowym” z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Sierpcu oraz nt. kierunków kształcenia znajdujących się w ofercie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

02.12.2022 r. – X Powiatowy Dzień Wolontariatu w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu; Super Wolontariuszem została Nadia Chochlińska z klasy IV c

03.12.2022 r. – zajęcia integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami poprowadzone dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

05-09.12.2022 r. – mobilność nauczycieli ze szkół partnerskich w ramach projektu pt. „We will build a new school with smart technology” (program Erasmus+): Cecilia Anselmi i Giuseppa Pantaleo (Liceo Statale Pascasino w Marsali – Italy, Simion Strugar i Camelia – Monika Berceni, Azer Bagci (Colegiul Național George Coșbuc w Nasaud – Romania), Azer Bagci, Beytullah Balci (Bursa Hazar Koleji –Turkey), Safet Neziri i Bajram Shaini (Soug Kiril Pejcinovik w Tetovo – North Macedonia)

07.12.2022 r. – udział uczniów z klasy II a, III a, IV a w debacie oksfordzkiej między uczniami klas o profilu humanistyczno-prawnym, która dotyczyła zakazu używania telefonów w szkole jako dobrej regulacji. Przedstawiciele klasy II a: Zuzanna Kanty, Julia Grzelecka, Filip Makowski oraz Aleksandra Piotrowska bronili postawionej tezy, zaś ich przeciwnicy z III a: Zuzanna Leśniewska, Julia Miklewska, Izabela Modrzejewska i Antoni Szymański starali się zakwestionować postawione stwierdzenie. Zwycięzcami debaty była propozycja – klasa II a, która obroniła tezę, iż zakaz telefonów w szkole to dobra regulacja. Wypowiedzi uczniów oceniało grono sędziowskie: pani Renata Przybyłowska – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej, pan Grzegorz Kędzierski – nauczyciel historii oraz pani Paulina Zielińska – pedagog. Dyskursowi przysłuchiwał się dyrektor – Ewa Jancewicz, wicedyrektor – Alicja Wawrocka-Świeczkowska. Inicjatywa: dyrektor Ewa Jancewicz

08.12.2022 r. – Magdalena Rogowicz z klasy IV a otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

09.12.2022 r. – konferencja upowszechniająca projekt „We will build a new school with smart technology” (program Erasmus+) z udziałem koordynatorów i nauczycieli ze szkół partnerskich: Cecilia Anselmi i Giuseppa Pantaleo (Liceo Statale Pascasino w Marsali – Italy, Simion Strugar i Camelia – Monika Berceni, Azer Bagci (Colegiul Național George Coșbuc w Nasaud – Romania), Azer Bagci, Beytullah Balci (Bursa Hazar Koleji –Turkey), Safet Neziri i Bajram Shaini (Soug Kiril Pejcinovik w Tetovo – North Macedonia) oraz Starosty Sierpeckiego – pana Andrzeja Cześnika; Wicestarosty Sierpeckiego – pana Sławomira Olejniczaka; Skarbnika Powiatu Sierpeckiego – pana Zbigniewa Garwackiego; mecenasa – Bogusława Dziubka; podczas konferencji zostały wręczone m.in. certyfikaty dla nauczycieli naszego Liceum zaangażowanych w realizację projektu (Ewa Jancewicz, Agata Jaworska, Alicja Wawrocka-Świeczkowska, Eliza Ocicka, Jadwiga Chojnacka, Joanna Janiszewska, Beata Zdrojewska, Andrzej Kosiński, Katarzyna Walczak, ks. Adam Kowalski, Jarosław Czarnomski, Joanna Kloc, Marta Wierzbicka, Paulina Zielińska)

10-11.12.2022 r. – finał XXII edycji Ogólnopolskiego Projektu „Szlachetna Paczka”, w który zaangażowali się nasi wolontariusze: Natalia Barańska z klasy III c, Nadia Chochlińska z klasy IV c, Agnieszka Chocholska z klasy II c, Wiktoria Czajka z klasy I c, Barbara Dąbrowska z klasy I e, Anna Grodzicka z klasy I a, Julia Janiszewska z klasy I e, Dawid Karolewski z klasy I b, Aleksandra Kowalska z klasy IV c, Szymon Kozakowski z klasy I b, Zuzanna Kucińska z klasy I c, Bartosz Lewandowski z klasy I a, Adam Meller z klasy I d, Kinga Mierzejewska z klasy I d, Gabriela Nowakowska z klasy I e, Krzysztof Pąśko z klasy I d, Zuzanna Piasecka z klasy IV c, Julia Radomska z klasy IV c, Magdalena Rogowicz z klasy IV a, Rafał Rzeszotarski z klasy I b, Aleksandra Sobieraj z klasy IV b, Zofia Szablewska z klasy I b,  Anna Witkowska z klasy I e, Bartosz Wiśniewski z klasy I b, Antoni Woliński z klasy I b oraz Joanna Janiszewska

14.12.2022 r. – udział klasy III b w lekcji bibliotecznej nt. „Zasady korzystania z katalogu elektronicznego biblioteki”, „Wyszukiwanie informacji na określony temat” w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Sierpcu

19.12.2022 r. – spotkanie społeczności szkolnej z przedstawicielami Stowarzyszenia Dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego: panem Dariuszem Malanowskim, panem Piotrem Rzeszotarskim, panem Arturem Balcerowskim, panem Krzysztofem Kacperskim oraz panem Marcinem Zasadowskim oraz pan Jarosławem Perzyńskim – Burmistrzem Miasta Sierpca; temat spotkania: utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Sierpca w ramach projektu pn. „Młodzi dla przyszłości Sierpca – kształtowanie postaw obywatelskich w mieście Sierpc!”

30.12.2022 r. – Instytut Badań Egzaminacyjnych opublikował wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla szkół ponadpodstawowych dla lat 2020-2022. Są to kolejno: wskaźnik humanistyczny, z języka polskiego, matematyczno-przyrodniczy i matematyczny, które ukazują efektywności nauczania w danej szkole. Wskaźniki EWD w skali punktowej, oparte na wynikach egzaminacyjnych z lat 2020-2022, dla naszego Liceum przedstawiają się następująco: przedmioty humanistyczne – -0,4; język polski – -0,46; przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 5; matematyka – 6,4. Trzyletnie wskaźniki EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pokazują, że nasi uczniowie osiągnęli na egzaminie maturalnym wyniki powyżej średniej krajowej jednocześnie przy dodatnim wskaźniku EWD. Oznacza to, że nauczyciele liceum wykorzystują wysoki potencjał edukacyjny uzdolnionych uczniów oraz potrafią zmobilizować do wysiłku uczniów mających trudności w nauce i osiągnięcia przez nich sukcesu na miarę ich możliwości. Zatem nasze liceum można określić mianem „Szkoły sukcesu” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Natomiast trzyletnie wskaźniki EWD z przedmiotów humanistycznych pokazują, że liceum jest tzw. szkołą wymagającą pomocy – wyniki egzaminów maturalnych poniżej średniej oraz spadek wiedzy i umiejętności.

03.01.2023 r. – wybory do Samorządu Uczniowskiego (Pola Orkwiszewska z klasy I e –przewodnicząca SU, Jakub Gajdka z klasy II b – zastępca przewodniczącej SU, Maja Petrykowska z klasy I c – sekretarz SU; opiekunowie SU – Joanna Janiszewska, Agata Jaworska)

09.01.2023 r. – zajęcia laboratoryjne z chemii dla uczniów klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie

12.01.2023 r. – obejrzenie filmu Jacka Lusińskiego pt. „Śubuk” przez uczniów klas: I a, I d, I e, II a, II b, II c, III a, III b, III c w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
– w rankingu „Perspektywy” został przyznany LO tytuł „Brązowa Szkoła 2023”

13.01.2023 r. – udział uczniów klas I b, II b, II c w warsztatach nt. „Wakacje w raju. Antropologiczne spojrzenie na współczesne podróżowanie”, „Podróż jako droga do poznania siebie. Nowe spojrzenie na europejskie dziedzictwo” poprowadzone przez członków Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” w Warszawie w ramach projektu „Podróże z antropologią”; inicjatywa: dyrektor Ewa Jancewicz

19.01.2023 r. – obejrzenie filmu Jacka Lusińskiego pt. „Śubuk” przez uczniów klas: I b, I c, IV a, IV b, IV c, IV d w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

23.01.2023 r. – XIII Memoriał im. Anny Głuchowskiej

02.02.2023 r. – udział uczniów klasy II a w lekcji prawa w Sądzie Rejonowym w Sierpcu

08.02.2023 r. – warsztaty matematyczne, chemiczne, integracyjne oraz warsztaty z robotyki i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu

09.02.2023 r. – udział uczniów klasy II a w lekcji dziennikarstwa w redakcji lokalnego Radia Sierpc

01-31.03.2023 r. – w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się zajęcia nt. zagrożeń w sieci, zasad bezpiecznego korzystania z sieci oraz szkolny konkurs na przygotowanie witryny internetowej, infografiki, plakatu nt. „Cyberbezpieczeństwa”

01.03.2023 r. – udział uczniów klasy III a oraz delegacji uczniów ze szkół sierpeckich w spotkaniu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanego przez nasze Liceum (prelekcja Grzegorza Radomskiego nt. „Wyklęci bohaterowie. Podziemnie niepodległościowe w Polsce 1945-1947”, cześć artystyczna, quiz wiedzy o Żołnierzach Wyklętych)

07.03.2023 r. – udział klas pierwszych w zajęciach online nt. „Ciało nie określa” w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu
– udział uczniów: Leny Gutfrańskiej z kl. I b (profil politechniczno-biznesowy) oraz Pawła Kwasiborskiego, Jana Lipki, Przemysława Śmigielskiego, Tomasza Stępczyńskiego z kl. III b (profil politechniczny) w zdalnych Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych (International Masterclasses, Hands on Particle Physics), które zostały zorganizowane przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

09.03.2023 r. – udział klasy III a w zajęciach z edukacji prawnej w Sądzie Rejonowym w Sierpcu

10.03.2023 r. – finał Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych

13.03.2023 r. – finał Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych

14.03.2023 r. – warsztaty humanistyczne, teatralne, matematyczne, chemiczne, integracyjne oraz warsztaty z robotyki i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu

17.03.2023 r. – Dzień św. Patryka

20.03.2023 r. – udział uczniów w zajęciach online nt. „Cyfrowy ślad – ile można wyczytać o człowieku z otwartych źródeł” w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu
– zajęcia integracyjno-sportowe dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
– Dzień Frankofonii

30.03.2023 r.– Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „LEDY GAGA”

31.03.2023 r. – XVII Memoriał im. Marka Nowakowskiego
– finał Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie dla uczniów szkół podstawowych

14.04.2023 r. – konkurs polonistyczny dla uczniów klas VIII

17.04.-12.05.2023 r. – udział następujących uczniów: Natalia Barańska z klasy III c, Szymon Daszkowski z klasy I b, Lena Gutfrańska z klasy I b, Grzegorz Smykowski z klasy I b pod kierunkiem nauczyciela fizyki – Józefa Urbańskiego, w kampanii poszukiwania asteroid Pan-STARRS zorganizowanej przez „International Astronomical Search Collaboration” (IASC)

18.04.2023 r. – udział uczniów klasy II a, III a w debacie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Sierpca w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

19.04.2023 r. – udział uczniów klasy III a, III b w spotkaniu z przedstawicielami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
– nasza szkoła dołączyła do projektu „Onkoakademia kluczem do zdrowia”, który będzie realizowany w latach 2023-2024 przez pracowników badawczo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; w ramach działań przewidziane są wykłady, seminaria i zajęcia aktywizujące online oraz uczniowie otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych i naukowych; udział w projekcie jest w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, którą nawiązała dyrektor Ewa Jancewicz

25.04.2023 r. – Szkolne Koło Teatralne zaprezentowało spektakl „Estera. Historia sierpeckich Żydów” w Centrum Kultury Raszyn podczas II Mazowieckiej Konfrontacji Teatralnej „Bez Tremy”

10.05.2023 r. – uroczysta I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Sierpca w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, podczas której Radni, a wśród nich nasi licealiści: Natalia Barańska z klasy III c, Julia Grzelecka z klasy II a, Antoni Szymański z klasy III a, złożyli ślubowanie; sekretarzem Młodzieżowej Rady Miejskiej Sierpca została Julia Grzelecka

18.05.2023 r. – uczniowie z klas II i III wzięli udział w spotkaniach profilaktycznych pod hasłem „Not for sale”, które poprowadziły streetworkerki z inicjatywy „Misja Małgorzata”

26.05.2023 r. – Dzień Otwarty Szkoły połączony z Sierpeckim Festiwalem Nauki; uczniowie szkół podstawowych mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną naszego Liceum na rok szkolny 2023/2024 oraz uczestniczyć razem z naszymi licealistami w ciekawych wykładach, warsztatach, pokazach, które zostały przeprowadzone przez studenckie koła naukowe, wykładowców akademickich; inicjator SFN: dyrektor Ewa Jancewicz

30.05.2023 r. – następujący uczniowie: Kamil Kępiński z klasy I a, Lena Gutfrańska z klasy I b, Wiktoria Czajka z klasy I c, Bartłomiej Kosiorek z klasy I c, Aleksandra Marcinkowska z klasy I c, Amelia Marlęga z klasy I c, Julia Zimnawoda z klasy I c, Nadia Chochlińska z klasy IV c uzyskali stypendium w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2022/2023

06.06.2023 r. – gala finałowa konkursów dla uczniów szkół podstawowych zorganizowanych przez nasze Liceum: Międzypowiatowego Konkursu Lingwistycznego „Talent Lingwistyczny", Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego „Człowiek – budowa, czynności życiowe i zdrowie”, XX Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Konkursu Historycznego „Historia Polski w latach 1914-1989”, Konkursu Polonistycznego

06-07.06.2023 r. – Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowany przez Fundację Dam siebie we współpracy z Akademickim Stowarzyszeniem „Ambitni w Działaniu” z Płocka

20.06.2023 r. – warsztaty „Warsztatowy zawrót głowy” dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu przygotowane przez Szkolny Klub Wolontariatu

24.06.2023 r. – Ekologiczny Piknik Rodzinny połączony z „Bitwą Regionów” realizowany w ramach zadania „Ekostrefa. Kibicuj środowisku!” zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu; Ekologiczny Piknik Rodzinny odbył się dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 000 zł. na wniosek opracowany przez Ewę Jancewicz, a złożony przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu; inicjator i autor wniosku EPR: dyrektor Ewa Jancewicz

lipiec - sierpień 2023 r. – gruntowny remont świetlicy szkolnej

rok szkolny 2023/2024 – realizacja projektu „Szkoła drugi dom dla zdrowia psychicznego” w ramach IV edycji programu grantowego „Zdrowie dla Płocka” Fundacji Orlen; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz
– realizacja projektu „Onkoakademia kluczem do zdrowia” we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym; inicjatywa dyrektor Ewy Jancewicz

09.09.2023 r. – udział przedstawicieli klas oraz nauczycieli w powiatowej XII edycji Narodowego Czytania 2023, której organizatorem było nasze Liceum, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu; niekonwencjonalne odczytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej zostało wykonane przez licealistów ze Szkolnego Koła Teatralnego

11.09.2023 r. – obejrzenie przez społeczność szkolną niekonwencjonalnego odczytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w wykonaniu licealistów ze Szkolnego Koła Teatralnego

18.09.2023 r. – udział uczniów z klasy I c oraz II c oraz pocztu sztandarowego w obchodach 84. rocznicy agresji ZSRR na Polskę; podczas uroczystości wykład historyczny wygłosił prof. Grzegorz Radomski, a nasi uczniowie zaprezentowali program artystyczny

23.09.2023 r. – udział 70. uczniów w I Młodzieżowych Mistrzostwach Mazowsza w Ochronie Ludności połączonych z I Piknikiem Edukacyjnym, którego nasze Liceum było współorganizatorem; organizatorami Mistrzostw byli: Euroregion Nysa, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu Kościelnym, przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

24.09.2023 r. – Szkolne Koło Teatralne, w Parafii św. Floriana w Proboszczewicach, przedstawiło fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

26.09.2023 r. – udział społeczności szkolnej w Europejskim Dniu Języków

02-04.10.2023 r. – udział uczniów i nauczycielami w projekcie „Innowacyjna historia: nowe technologie w służbie edukacji” – projekcja dwóch filmów historycznych „Kartka z Powstania” (Powstanie Warszawskie) oraz „Wiktoria 1920” (Bitwa Warszawskiej 1920 r.); inicjatywa: dyrektor Ewa Jancewicz

09.10.-03.11.2023 r. – udział uczniów: Szymona Daszkowskiego z klasy II b, Leny Gutfrańskiej z klasy II b, Grzegorza Smykowskiego z klasy II b, Wiktorii Ulickiej z klasy II b pod kierunkiem Józefa Urbańskiego w kolejnej kampanii poszukiwania asteroid Pan-STARRS zorganizowanej przez „International Astronomical Search Collaboration” (IASC)

12.10.2023 r. – członkowie Szkolnej Drużyny PCK im. Adama Jaworskiego przeprowadzili warsztaty z zakresu praktycznej znajomości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla przedszkolaków z Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu

13.10.2023 r. – udział dyrektor Ewy Jancewicz w ogólnopolskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej połączonych z jubileuszem 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej, które odbyły się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie; dyrektor Ewa Jancewicz została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

14.10.2023 r. – udział uczniów z klasy II a, II b w spotkaniu „Branże i kompetencje przyszłości”, które poprowadziła pani Edyta Bogdańska ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

16.10.2023 r. – obejrzenie filmu „Chłopi” w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

17.10.2023 r. – udział uczniów z klasy II b w wernisażu prac powstałych w trakcie warsztatów plenerowych dla młodzieży – Wakacyjny plener dla młodzieży (jednym z uczestników pleneru i autorem pracy malarskiej byli: Rafał Rzeszotarski, uczeń klasy II b oraz tegoroczne absolwentki – Natalia Babecka, Magdalena Prószyńska)

23.10.2023 r. – udział uczennic z klasy II c i IV c w I Sierpeckiej Akademii Zdrowej Kobiety zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum” region Mazowsze oddział Sierpc w ramach akcji „Różowy październik”

23-30.10.2023 r. – udział społeczności szkolnej w akcji „Szkoła pamięta”

25.10.2023 r. – udział uczniów z klasy III a w wieczorze poetyckim z panią Elżbietą Białas, autorką tomiku wierszy „Zbłąkane przeżycia”, który odbył się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu

30.10.-20.11.2023 r. – udział społeczności szkolnej w akcji charytatywnej „Dzień Pluszowego Misia” na rzecz pacjentów oddziałów onkologicznych

listopad 2023 r. – modernizacja oświetlenia (finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Sierpcu; wartość: 190 616,33 zł.)

03.11.2023 r. – udział uczennic z klas: III a, III b, IV b, IV c w spotkaniu dotyczącym profilaktyki i diagnostyki raka piersi, które poprowadziły panie: Dorota Żbikowska, Joanna Szewczykowska oraz Bożena Kupniewska – Ambasadorki Profilaktyki #Różowy Patrol

10.11.2023 r. – udział społeczności szkolnej w akcji „Szkoła do Hymnu”

13.11.2023 r. – Natalia Barańska z klasy IV c otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

20-24.11.2023 r. – realizacja projektu „Native speaker w każdej szkole” w ramach lekcji języka angielskiego
– udział społeczności szkolnej w Tygodniu Życzliwości

24.11.2023 r. – udział Anety Wasilewskiej – nauczycielki matematyki, Józefa Urbańskiego – nauczyciela fizyki w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2022/2023” realizowanego w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”; nasi nauczyciele znaleźli się w gronie 48 laureatów z całego Mazowsza (Aneta Wasilewska została laureatem konkursu za projekt „Co łączy matematykę z tańcem i muzyką”, który realizowała stypendystka Julia Zimnawoda z klasy II c; zaś Józef Urbański za projekt „Tajniki fizyki kwantowej i astronomii” realizowany przez stypendystkę Lenę Gutfrańską z klasy II b)

04.12.2023 r. – XI Powiatowy Dzień Wolontariatu w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu; Super Wolontariuszem została Natalia Barańska z klasy IV c, Nadzwyczajnym Wolontariuszem – Joanna Janiszewska

09.12.2023 r. – udział Natalii Barańskiej z klasy IV c i Joanny Janiszewskiej w gali sumującej akcję „Działaj Lokalnie – myśl globalnie II” pn. „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim”; Natalia została laureatką konkursu pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich” w kategorii „Wolontariat indywidualny”, Joanna Janiszewska – opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu otrzymała wyróżnienie

11.12.2023 r. – udział uczniów: Amelii Babeckiej z klasy I c, Natalii Barańskiej z klasy IV c, Julii Grzeleckiej z klasy III a, Jakuba Prątnickiego z klasy I e, Antoniego Szymańskiego z klasy IV a, Bartosza Żółtowskiego z klasy I c w uroczystości podsumowującej działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej Sierpca w 2023 r., która odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
– udział uczniów z klas IV w spotkaniu nt. „Działalność niezarejestrowana”, które poprowadzili pani Monika Jarzębska i pan Jarosław Szablewski z Urzędu Skarbowego w Sierpcu oraz nt. kierunków kształcenia znajdujących się w ofercie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

15.12.2023 r. – uroczystość z okazji 100. rocznicy urodzin profesora Mieczysława Lecha Żmijewskiego, byłego nauczyciela wychowania fizycznego

16-17.12.2023 r. – finał XXIII edycji Ogólnopolskiego Projektu „Szlachetna Paczka”, w który zaangażowali się nasi wolontariusze: Natalia Barańska z klasy IV c, Barbara Dąbrowska z klasy II b, Anna Grodzicka z klasy II a, Weronika Gajtka z klasy II c, Julia Janiszewska z klasy II b, Dawid Karolewski z klasy II b, Wiktoria Kowalska z klasy II a, Szymon Kozakowski z klasy II b, Zuzanna Kucińska z klasy II c, Aleksandra Piasecka z klasy II a, Dominika Przywitowska z klasy II d, Paulina Rutecka z klasy II a, Bartosz Wiśniewski z klasy II b, Antoni Woliński z klasy II b, Martyna Żółtowska z klasy II c oraz Joanna Janiszewska opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

18-19.12.2023 r. – turniej siatkarski zorganizowany przez Samorząd Uczniowski

20.12.2023 r. – udział społeczności szkolnej w spotkaniu z panem Przemysławem Burzyńskim – ratownikiem Rejonowego Płockiego WOPR, który przeprowadził prelekcję na temat: „Bezpieczna zima z WOPR Płock”

02.01.2024 r. – udział uczniów z klasy I b w wykładzie „Sztuka i polityka” prof. Grzegorza Radomskiego w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
– udział uczniów klas pierwszych w spotkaniu nt. „Zasady zdrowego żywienia”, które poprowadziła dietetyk – Olwia Stefańska

08.01.2024 r. – udział uczniów z klasy I a w warsztatach nt. „Oblicza współczesnej Afryki” oraz klasy I e: „Podróże jako droga poznania siebie”, które poprowadzili członkowie Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” w Warszawie w ramach projektu „Podróże z antropologią”; inicjatywa: dyrektor Ewa Jancewicz

11.01.2024 r. – w rankingu „Perspektywy” został przyznany LO tytuł „Brązowa Szkoła 2024”

12.01.2024 r. – XIV Memoriał im. Anny Głuchowskiej

23.01.2024 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych w Warszawie; porozumienie podpisali: Rektor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych – dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS oraz Dyrektor Liceum – dr Ewa Jancewicz

26.01.2024 r. – obchody 25-lecia istnienia Powiatu Sierpeckiego, w których uczestniczyła dyrektor Ewa Jancewicz; podczas uroczystości medalem pamiątkowym Pro Masovia została wyróżniona dyrektor Ewa Jancewicz – wyróżnienie zostało przyznawane przez marszałka województwa mazowieckiego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego

30.01.2024 r. – udział licealistów, przygotowujących się do pracy w charakterze kadry pomocniczej na kursie ratowniczym w warsztatach w Centrum Symulacji Medycznych przy Akademii Mazowieckiej w Płocku, które poprowadził pan Dawid Pilewski, pracownik tejże uczelni; warsztaty odbyły się dzięki współpracy Fundacji Dam siebie i naszego liceum z Akademią Mazowiecką

luty 2024 r. – naprawa centrali VTS – konserwacja centrali z wymianą filtrów; montaż zaworu trójdzielnego na instalacji CO nagrzewnicy w pomieszczeniu wentylatorowi
– odnowa sztandaru szkoły

03-04.02.2024 r. – kurs ratowniczy dla naszych uczniów zorganizowany przez Fundację Dam Siebie we współpracy z Centrum Edukacji Legion z Płocka

05.02.2024 r. – Beata Zdrojewska – nauczycielka matematyki – została wyróżniona dyplomem oraz pamiątkowym medalem „Nauczyciel na medal 2023” za zajęcie I miejsce w Plebiscycie Edukacyjnym 2023 w kategorii „Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej” w powiecie sierpeckim

07.02.2024 r. – warsztaty chemiczne dla uczniów z klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie

04.03.2024 r. – warsztaty chemiczne, w których wzięli udział uczniowie z klasy siódmej i ósmej I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu

14.03.2024 r. – finał Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego pod patronatem Starosty Sierpeckiego

15.03.2024 r. – debata o samorządności z udziałem pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego i pana Andrzeja Cześnika – Starosty Sierpeckiego; debatę poprowadzili: Julia Grzelecka z klasy III a i jednocześnie radna Młodzieżowej Rady Miejskiej Sierpca oraz Jakub Gajdka z klasy III b, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; w debacie uczestniczyli przedstawiciele uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu sierpeckiego wraz z dyrektorami, nauczycielami oraz prezydium Rady Rodziców przy naszym Liceum: pan Piotr Rzeszotarski, pani Anna Maciejewska, pani Izabela Lewandowska

18.03.2024 r. – w ramach edukacji prawnej, nasi licealiści uczestniczyli w spotkaniu z radcą prawnym – panią dr Małgorzatą Panek

18-22.03.2024 r. – Tydzień Poezji

20.03.2024 r.  – warsztaty edukacyjno-integracyjne (historyczne, chemiczne, medyczne, teatralne, językowe, rozwijania kreatywności, kodowania, matematyczne origami), w których uczestniczyli uczniowie klas VIII (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu, I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu)

22.03.2024 r. – XVIII Memoriał im. Marka Nowakowskiego

25.03.2024 r. – konkurs polonistyczny, w którym wzięło udział 28 uczniów ze szkół podstawowych z powiatu sierpeckiego i rypińskiego

26.03.2024 r. – warsztaty dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu przygotowane przez Szkolny Klub Wolontariatu

– finał XXI edycji Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych pod honorowym patronatem Starosty Sierpeckiego, w którym wzięło udział 41 uczniów ze szkół podstawowych z okolic Sierpca i Płocka

11.04.2024 r. – „Den Tag der deutschen Sprache”

12.04.2024 r. – Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Adele Mania pod patronatem Starosty Powiatu Sierpeckiego
– przedstawiciele Fundacji Czas Wolności przeprowadzili warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące handlu ludźmi

18.04.2024 r. – uroczyste podsumowanie konkursów dla uczniów szkół podstawowych, które zorganizowało nasze Liceum: Konkursu Polonistycznego, Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego „Człowiek – budowa, czynności życiowe i zdrowie”, Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Międzypowiatowego Konkursu Lingwistycznego „Talent Lingwistyczny”; patronat nad konkursami: biologicznym, chemicznym i lingwistycznym objął Starosta Sierpecki – pan Andrzej Cześnik

24.04.2024 r. – w CKiSz odbyły się Abiturki w konwencji serialu iCarly przygotowane przez klasy trzecie pod kierunkiem Joanny Kloc, Elizy Ocickiej, Jolanty Wiśniewskiej

26.04.2024 r. – uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych, w której uczestniczyli: pan Andrzej Cześnik – Starosta Sierpecki, pan Przemysław Burzyński – Przewodniczący Rady Powiatu, pan Piotr Rzeszotarski – Przewodniczący Rady Rodziców, pani Anna Niesiołowska i pani Marzanna Rokicka – członkinie Prezydium Rady Rodziców

27.04.2024 r. – Wysoka Kapituła XIII Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP przyznała naszej szkole tytuł „Wyróżniona Europejska Szkoła Praworządności RP 2024” za wysoki poziom edukacji społecznej, europejskiej, prawnej, z dziedziny praw człowieka i/lub historycznej; warto dodać, że w latach 2018-2024 naszemu Liceum przyznano tytuły: „Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018”, „Srebrna Szkoła 2019”, „Brązowa Szkoła 2020”, „Brązowa Szkoła 2021”, „Brązowa Szkoła 2022”, „Brązowa Szkoła 2023”, „Brązowa Szkoła 2024” oraz Certyfikat „Edukacyjnej Doskonałości” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” 2021

14.05.2024 r. – wernisaż wystawy „Poetyckie impresje w malarstwie Wojciecha Witkowskiego” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu, który przepiękną recytacją uświetnili nasi licealiści: Bartosz Lewandowski, Bartosz Żółtowski, Oliwia Peszyńska, Lena Gutfrańska

20.05.2024 r. – w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” skierowanego do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR) oraz Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), w wyniku pierwszej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium, Komisja Stypendialna sporządziła „Listę wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne” oraz „Listę wniosków odrzuconych” odrębnie dla obszaru RMR i RWS; wśród 654 uczniów na liście wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne znalazły się aż 36 wnioski naszych licealistów: Julia Kowalska, kl. I d; Magda Szulc, kl. I d; Julia Grzelecka, kl. III a; Zuzanna Kanty, kl. III a; Julia Miklewska, kl. IV a; Kinga Lewandowska, kl. IV c; Natalia Barańska, kl. IV c; Julia Śniegocka, kl. II e; Aleks Stankiewicz, kl. I e; Iza Modrzejewska, kl. IV a; Ewa Radecka, kl. I a; Teodor Wojtyniak, kl. I c; Alicja Podlińska, kl. I d; Wiktor Muszyński, kl. I b; Anna Tyburska, kl. I c; Oliwia Miklewska, kl. I b; Julia Włodarska, kl. I b; Zuzanna Janiszewska, kl. I b; Monika Domin, kl. I c; Nikola Niesiołowska, kl. I c; Joanna Gąsiorowska, kl. I c; Bartosz Żółtowski, kl. I c; Zuzanna Jaroszewska, kl. IV c; Maja Lorenc, kl.  I a; Jakub Gajdka, kl. III b; Amelia Babecka, kl. I c; Jakub Polowiec, kl. I b; Oliwia Michalska, kl. I c; Oliwia Peszyńska, kl. I c; Lena Gutfrańska, kl. II b; Julia Pijankowska, kl. I a; Zuzanna Lejman, kl. I a; Adrian Jastrzębski, kl. III c; Krzysztof Żebrowski, kl. I b; Bartosz Ciasnoch, kl. I d; Tomasz Maciejewski, kl. I e; szkolne koordynatorki programu stypendialnego: Aneta Wasilewska, Katarzyna Walczak.

24.05.2024 r. –  Ewa Jancewicz, dyrektor Liceum, otrzymała nominację Kapituły Redakcji „Polskiej Metropolii Warszawskiej”, „Echa Dnia”, „Tygodnika Ostrołęckiego” do tytułu Osobowość Roku 2023 w kategorii „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”; Kapituła doceniła wkład w życie regionu, przyznając nominację za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz edukacji; otwartość na potrzeby edukacyjne uczniów i rodziców

12.06.2024 r. – w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” skierowanego do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR) oraz Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) przyznano stypendia następującym licealistom: Ewa Radecka, kl. I a; Amelia Babecka, kl. I c; Anna Tyburska, kl. I c; Teodor Wojtyniak, kl. I c; Bartosz Żółtowski, kl. I c; Julia Kowalska, kl. I d; Magda Szulc, kl. I d; Tomasz Maciejewski, kl. I e; Julia Grzelecka, kl. III a; Iza Modrzejewska, kl. IV a; Natalia Barańska, kl. IV c; warto dodać, że stypendia zostały przyznane 285 uczniom (obszar RMR) z szkolne koordynatorki programu stypendialnego: Aneta Wasilewska, Katarzyna Walczak

LO Sucharskiego „Brązową Szkołą 2024”!

Biuletyn Informacji Publicznej

Youtube LO Sierpc

Kalendarz

czerwiec 2024
npwścps
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Warto odwiedzić

Powiat sierpecki

Kryta pływalnia w Sierpcu

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Odwiedza nas

Dziś 117

Wczoraj 100

Tydzień 217

Miesiąc 1547

Wizyt wszystkich 202243

Copyright © 2024 Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Rights Reserved.