foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

EGZAMIN MATURALNY 2024

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z poniższymi dokumentami oraz prezentacją:

 

Ważne adresy i telefony:

https://cke.gov.pl/
tel. +48 022 53 66 500, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

http://www.oke.waw.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie bieżące i istotne informacje dotyczące egzaminu maturalnego są dostępne na stronie CKE:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Komunikat o liście jawnych zadań na 2024 r.:
Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

 

Od 4 maja 2023 r. absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego będą przystępowali do egzaminu w zmienionej formule, która budzi niepokój, zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców, jak i nauczycieli. W tej sytuacji niezwykle istotne jest przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji na temat tego co czeka przyszłych maturzystów.

Materiał przygotowany przez OKE:
Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym z wybranych przedmiotów w Formule 2023

 

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.:

Komunikat dyrektora CKE z 15 marca 2022 r. o wnioskach z diagnoz dotyczących przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w 2023 r.

Prezentacja z wnioskami z diagnoz dotyczących przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w 2023 r.

Rekomendacje dla uczniów opracowane przez egzaminatorów sprawdzających prace podczas badania diagnostycznego (z przykładami wysoko ocenionych prac)

Matura Formuła 2023

 

Czas trwania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (Formuła 2023)

Czas trwania matury z języka polskiego:

 • część pisemna na poziomie podstawowym – 240 minut (było 170 minut);
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym – 210 minut (było 180 minut);
 • część ustna – 30 minut.

Podobnie jak w trakcie egzaminu z języka polskiego podczas matury z matematyki, uczeń będzie miał do dyspozycji więcej czasu:

 • część pisemna na poziomie podstawowym – 180 minut (było 170 minut); 
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym –180 minut.

Czas trwania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego nie ulega zmianie:

 • część pisemna na poziomie podstawowym – 120 minut
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym – 150 minut
 • część pisemna na poziomie dwujęzycznym – 180 minut
 • część ustna – 15 minut

 

Język polski – najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023)

Maturzyści zdający egzamin w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024, otrzymają nie jeden, a dwa arkusze egzaminacyjne na maturze pisemnej z języka polskiego.

 • Pierwszy arkusz będzie zawierał dwa testy:
  • Część 1. Język polski w użyciu (5–7 zadań; maksymalnie 10 punktów)
   Ten test będzie zawierał dwa teksty na zbliżone tematy wraz z zadaniami. Zadania będą sprawdzały umiejętności uczniów w obszarze: czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad pisowni i posługiwania się poprawną polszczyzną, a także pisania notatki syntetyzującej.
  • Część 2. Test historyczno-literacki (6–15 zadań; maksymalnie 15 punktów)
   Ten test będzie obejmował co najmniej 2 zadania egzaminacyjne dotyczące każdej z grup okresów literackich. Zadania opracowane będą na podstawie krótkich tekstów literackich, nieliterackich i ikonografii.
 • Drugi arkusz to jedno zadanie – zadanie rozszerzonej odpowiedzi – polegające na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów (maksymalnie 35 punktów). Tematy nie będą wskazywać konkretnej lektury obowiązkowej, co oznacza, że uczeń będzie mógł wybrać lekturę samodzielnie spośród wszystkich lektur obowiązkowych.

 

Egzamin maturalny ustny z języka polskiego będzie składał się z wylosowanego zestawu 2 zadań (maksymalnie 30 punktów):

 • polecenie 1. z puli zadań jawnych sprawdza znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej;
 • polecenie 2. dotyczy zagadnienia z literatury lub innych dziedzin sztuki albo języka; uczeń powinien omówić je na podstawie dołączonego tekstu literackiego, nieliterackiego lub ikonicznego.

 

Matematyka – najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023)

Zdający maturę z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 otrzymają arkusz egzaminacyjny, w którym:

 • za zadania zamknięte będzie można otrzymać 29 punktów, za zadania otwarte – 17 punktów;
 • będzie od 7 do 13 zadań otwartych; rozwiązać należy jedno zadanie na dowodzenie; usunięto zadania na dowód geometryczny oraz wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczono wymagania dotyczące wielomianów, a także wymagania ze stereometrii, m.in. całkowicie usunięto zagadnienia dotyczące brył;
 • wśród zadań otwartych mogą pojawić się m.in.:
  • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym wyrazem lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi,
  • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania,
  • zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji;
 • wśród zadań zamkniętych mogą pojawić się m.in.:
  • zadania wyboru wielokrotnego,
  • zadania typu prawda-fałsz,
  • zadania na dobieranie;
 • może wystąpić jedna lub kilka wiązek zadań; wiązka składa się z zestawu od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym.

 

Język obcy nowożytny – najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023)

Zmienia się poziom znajomości języka obcego określanego przez ESOKJ/CEFR:

 • poziom podstawowy – B1+/B2*
 • poziom rozszerzony – B2+/C1*
 • poziom dwujęzyczny – C1+/C2*

*dotyczy umiejętności receptywnych: rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego

Od maturzysty oczekuje się użycia bogatszego słownictwa, stosowania szerszego zakresu struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozumienia i tworzenia bardziej złożonych tekstów.

W zadaniach w arkuszu z rozumienia tekstu słuchanego zostają wydłużone tekstu do słuchania:

 • na poziomie podstawowym z 20 min. na 25 min.,
 • na poziomie rozszerzonym z 25 min. na 30 min.

W zadaniach w arkuszu z rozumienia tekstu czytanego tekstu są dłuższe:

 • na poziomie podstawowym było 900-1200 wyrazów – teraz jest 1200-1450 wyrazów,
 • na poziomie rozszerzonym było 1300-1600 wyrazów – teraz jest 1600-1800 wyrazów.

W zadaniu na tworzenie wypowiedzi pisemnej:

 • na poziomie podstawowym zwiększa się ilość słów do napisania – było 80-130 wyrazów – teraz jest 100-150 wyrazów (również zadanie jest punktowane na 12 pkt, a nie jak do tej pory na 10 pkt),
 • na poziomie rozszerzonym pozostaje bez zmian – ilość wyrazów 200-250 (punktacja też nie ulega zmianie – 13 pkt)

 

OGÓLNIE

Czas trwania egzaminu nie ulega zmianie, ale zwiększa się ilość zadań i punktów. 

Dodatkowo jest jedno zadanie 1 z rozumienia tekstu czytanego i 1 ze środków językowych. Zwiększają się też niektóre zadania np. nie ma 3 przykładów tylko 5.

Punktacja:

 • poziom podstawowy – w sumie uczeń mógł zdobyć 50 pkt – teraz jest 60 pkt,
 • poziom rozszerzony – w sumie uczeń mógł zdobyć 50 pkt – teraz jest 60 pkt.

Zadania otwarte:

 • poziom podstawowy – nie było zadań otwartych, teraz jest co najmniej 1 zadanie otwarte w części rozumienia ze słuchu, co najmniej 1 z rozumienia tekstu pisanego i co najmniej 1 ze znajomości środków językowych,
 • poziom rozszerzony – analogicznie do poziomu podstawowego.

Ponadto pojawia się nowy typ zadania, tzw. sety leksykalne, w którym uczeń musi znaleźć jedno wspólne słowo, które uzupełnia dwa zdania (poziom podstawowy) lub trzy zdania (poziom rozszerzony).

 

Harmonogram egzaminu maturalnego

Przedmioty obowiązkowe

Egzamin maturalny w latach 2023 i 2024 – zmiany

Dostosowania egzaminu maturalnego

Materiały i przybory pomocnicze

Egzamin maturalny z informatyki

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024

Zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Ocenianie i wyniki egzaminu maturalnego

Egzamin ustny z języka polskiego:

Podstawa programowa

Wdrożenie egzaminu maturalnego 2023

Informatory

Arkusze pokazowe

 

Wszystkie istotne informacje dostępne są na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/.

LO Sucharskiego „Brązową Szkołą 2024”!

Biuletyn Informacji Publicznej

Youtube LO Sierpc

Kalendarz

lipiec 2024
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Warto odwiedzić

Powiat sierpecki

Kryta pływalnia w Sierpcu

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Odwiedza nas

Dziś 92

Wczoraj 153

Tydzień 1032

Miesiąc 2947

Wizyt wszystkich 207748

Copyright © 2024 Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Rights Reserved.