Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Grodnie im.Króla Stefana Batorego