Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Nazwa zajęć

Prowadzący

Dzień

Godzina

Zajęcia polonistyczne

Pani Marlena Peplinska

poniedziałek

13.25-14.10

Zajęcia przygotowujące
do egzaminu maturalnego
z języka polskiego

Pani Marlena Peplinska

poniedziałek

14.15-15.00

Zajęcia doskonalące umiejętności matematyczne

Pani Aneta Wasilewska

poniedziałek

14.15-15.00

Zajęcia przygotowujące
do konkursów
z języka angielskiego

Pani Agata Jaworska

poniedziałek

14.15-15.00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Pani Joanna Janiszewska

poniedziałek

15.05-15.50

Zajęcia przygotowujące
do egzaminu maturalnego
z geografii

Pan Jarosław Czarnomski

wtorek

14.15-15.00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Pani Joanna Kloc

środa

13.25-14.10

Zajęcia przygotowujące
do egzaminu maturalnego
z historii, wiedzy
o społeczeństwie

Pan Grzegorz Radomski

środa

15.05-15.50

Zajęcia SKS

Pani Joanna Kosiorek

środa

15.00-16.00

Zajęcia SKS

Pan Marek Listkowski

środa

15.00-16.00

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Pani Joanna Janiszewska

środa

16.00-16.45

Zajęcia przygotowujące
do egzaminu maturalnego
z języka polskiego

Pani Marlena Bogucka

czwartek

14.15-15.00

Koło teatralne

Pani Marlena Bogucka

Ks. Adam Kowalski

czwartek

15.05-16.00

Zajęcia SKS

Pani Joanna Kosiorek

czwartek

15.00-16.00

Zajęcia SKS

Pan Marek Listkowski

czwartek

15.00-16.00

Koło matematyczne

Pani Beata Zdrojewska

piątek

8.00-8.45

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Pani Jadwiga Chojnacka

piątek

8.50-9.35

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

Pani Aneta Wasilewska

sobota

10.00-10.45

w zależności od potrzeb uczniów