Zakończył się V etapu projektu „Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą SCWEW”, podczas którego nasi nauczyciele, uczniowie oraz rodzice brali udział w licznych konsultacjach, zajęciach pokazowych oraz superwizyjnych. Oto ich tematyka:

 •  „Organizowanie nauczania oraz wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy”
 •  „Lęk przed sprawdzianami – jak sobie z nim radzić?”
 •  „Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”
 •  „Uzależnienia behawioralne – na co zwrócić szczególną uwagę?”

  Zakończył się V etapu projektu „Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą SCWEW”, podczas którego nasi nauczyciele, uczniowie oraz rodzice brali udział w licznych konsultacjach, zajęciach pokazowych oraz superwizyjnych. Oto ich tematyka:

  •  „Organizowanie nauczania oraz wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy”
  •  „Lęk przed sprawdzianami – jak sobie z nim radzić?”
  •  „Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”
  •  „Uzależnienia behawioralne – na co zwrócić szczególną uwagę?”
  • „Nie ma mnie – o pracy z uczniem nieśmiałym i wycofanym”
  •  „Start w przyszłość – proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
  •  „Sposoby motywowania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce”.

Współpraca ze SCWEW, a przy tym poszerzanie kompetencji, możliwość wymiany doświadczeń, przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Przed nami kolejne etapy i możliwości.

  

#LOSucharskiegoSierpc
#PowiatSierpecki
#SCWEW
#StarostwoPowiatoweWSierpcu
#ORE