Dyrektor Szkoły

dr Ewa Jancewicz

 

Wicedyrektor

mgr Alicja Wawrocka-Świeczkowska

 

Język polski

mgr Marlena Bogucka

mgr Joanna Kloc

mgr Marlena Peplinska

 

Język angielski

mgr Jadwiga Chojnacka

mgr Anna Jankowska

mgr Agata Jaworska

mgr Katarzyna Łukowska

mgr Eliza Ocicka

 

Język francuski

mgr Eliza Ocicka

 

Język niemiecki

mgr Joanna Janiszewska

mgr Alicja Wawrocka-Świeczkowska

 

Język rosyjski

mgr Katarzyna Łukowska

 

Historia

mgr Klaudiusz Kaczyński

mgr Grzegorz Kędzierski

prof. Grzegorz Radomski

 

Historia i teraźniejszość

mgr Klaudiusz Kaczyński

mgr Grzegorz Kędzierski

prof. Grzegorz Radomski

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Marlena Bogucka

mgr Klaudiusz Kaczyński

prof. Grzegorz Radomski

 

Filozofia

mgr Grzegorz Kędzierski

prof. Grzegorz Radomski

 

Matematyka

mgr Jarosław Falkiewicz

mgr Aneta Wasilewska

mgr Beata Zdrojewska/ zastępstwo: mgr Anna Szynkowska, mgr Małgorzata Markowska

 

Fizyka

mgr Jarosław Falkiewicz

mgr Jolanta Wiśniewska

mgr Józef Urbański

 

Chemia

mgr Jolanta Wiśniewska

mgr Magdalena Krasińska

 

Biologia

mgr Marzanna Urbańska

 

Geografia

mgr Jarosław Czarnomski

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Jarosław Czarnomski

 

Informatyka

mgr Andrzej Kosiński

mgr Katarzyna Walczak

 

Religia

dr Ewa Jancewicz

ks. mgr Adam Kowalski

mgr Alicja Kaźmierczak

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Aleksandra Melibruda

 

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Kosiorek

mgr Aleksandra Listkowska

mgr Marek Listkowski

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Marzanna Urbańska

 

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Trębińska

 

Pedagog specjalny

mgr Paulina Zielińska

 

Psycholog szkolny

mgr Marta Wierzbicka

 

Tyflopedagog

mgr Klaudiusz Kaczyński

 

Nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Topolewska

mgr Paulina Zielińska

 

Doradca zawodowy

mgr Magdalena Krasińska

 

Biblioteka

mgr Małgorzata Szlom