4 i 8 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty psychologiczne dla młodzieży wyjeżdżającej do Rumunii w ramach projektu „Erasmus+”, które poprowadziła pani Marta Wierzbicka - psycholog szkolny. „Moje obawy….” oraz „Moje oczekiwania…” były hasłami przewodnimi zajęć. Warsztaty miały na celu rozwianie wszelkich obaw, lęków towarzyszących wyjazdom zagranicznym oraz otwarcie młodzieży na to co nowe i nieznane.