10 czerwca 2021 r., w ramach projektu Erasmus+ ,,We will build a new school with smart technology”, odbyła się lekcja matematyki nt. „Funkcja kwadratowa – wykres, równania i nierówności oraz zastosowanie”, którą poprowadzili nasi licealiści dla uczniów ze szkół partnerskich: Liceo Statale Pascasino, Colegiul Național George Coșbuc, Soug Kiril Pejcinovik, Bursa Özel Hazar Anadolu Lisesi.

Małgorzata Jankowska i Julia Polowiec przedstawiły podstawowe wzory oraz wiedzę teoretyczną dotyczącą funkcji kwadratowej – postać ogólną, kanoniczną i iloczynową. Następnie, wykorzystując tablet graficzny, przeprowadziły część ćwiczeniową, czyli zamianę funkcji kwadratowej z postaci kanoniczej na ogólną lub z ogólnej na kanoniczną.

Nadia Chochlińska i Marcin Wojciechowski zaprezentowali rysowanie wykresu funkcji kwadratowej z wykorzystaniem punktów szczególnych paraboli – wierzchołka, punktów przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych, miejsc zerowych (o ile istnieją) oraz osi symetrii paraboli.

Mikołaj Marlęga pokazał: „Jak współczynniki a, b, i c wpływają na kształt i położenie wykresu funkcji kwadratowej w układzie współrzędnych”, wykorzystując zaawansowany kalkulator graficzny zaimplementowany jako aplikacja internetowa i aplikacja mobilna napisana w języku JavaScript - „Desmos”.

Antonina Dąbrowska i Amelia Nadratowska przygotowały prezentację dotyczącą równań i nierówności kwadratowych – teoretyczną wiedzę oraz przykłady, a następnie rozwiązywały równania i nierówności oraz zadania z ich wykorzystaniem na tablecie graficznym.

Warto dodać, że partnerzy projektu bardzo wysoko ocenili przygotowanie, wiedzę, zaangażowanie i sposób przeprowadzenia zajęć oraz umiejętności językowe licealistów.

Lekcja została przygotowana przez uczniów z klasy II f (profil politechniczny) oraz II c (profil biotechnologiczno-medyczny z elementami ratownictwa medycznego) pod kierunkiem pani Beaty Zdrojewskiej.