Dokumenty

Statut Liceum Ogólnokształcącego

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Liceum Ogólnokształcącego

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Raport z ewaluacji zewnętrznej - 2012

Raport z ewaluacji zewnętrznej - 2020

Procedura wydawania mLegitymacji szkolnych w LO

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

 Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów

Bezpłatny Generator Zdjęć do mLegitymacji