foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Jak co roku nadszedł 1 września – dzień powrotu po wakacyjnej przerwie do obowiązków szkolnych, ale też niewątpliwie dzień radości ze spotkania z przyjaciółmi.

Uroczyste rozpoczęcie roku od dwóch lat ma inny koloryt – wiąże się z obostrzeniami, które wiążą się z wciąż z trwającą pandemią koronawirusa. Z tego względu w uroczystej inauguracji rok szkolny 2021/2022 wzięli udział tylko uczniowie klas pierwszych.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pani dyrektor Ewy Jancewicz, która przywitała wszystkich bardzo serdecznie po dwumiesięcznej przerwie oraz przedstawiła plany i założenia do realizacji w nadchodzących miesiącach. W swojej wypowiedzi pani dyrektor szczególną uwagę poświęciła uczniom i radzie pedagogicznej. Młodzież przyjęła życzenia, aby ten rok szkolny był czasem nowych wyzwań, intensywnej pracy, nawiązywania znajomości, zdobywania umiejętności istotnych dla przyszłej drogi życiowej. Dla nauczycieli zbliżający się czas ma być pełen satysfakcji, jaką daje dobrze wykonana praca.

Czytaj więcej: Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Droga Ósmoklasistko
Drogi Ósmoklasisto

Jeśli chcesz:

 • zdobyć wiedzę niezbędną na studia, jakie sobie wymarzysz;
 • rozwijać swoje zdolności;
 • współpracować z ciekawymi ludźmi

– zapraszamy do klasy humanistyczno-prawnej z elementami psychologii, politechnicznej, medycznej z elementami ratownictwa medycznego i rehabilitacji, biznesowej z elementami ekonomii w praktyce lub językowej.

Czytaj więcej: Rekrutacja 2022/2023

W roku szkolnym 2023/2024 serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w następujących konkursach:

 • Międzypowiatowy Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Sierpeckiego,
 • Międzypowiatowy Konkurs Lingwistyczny pod patronatem Starosty Sierpeckiego,
 • Konkurs Chemiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie pod patronatem Starosty Sierpeckiego,
 • Konkurs Historyczny pod patronatem Starosty Sierpeckiego, Towarzystwa Patriotyczno-Historycznego Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda”, UMK w Toruniu,
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej pod patronatem Starosty Sierpeckiego.

 

Regulaminy konkursów:

 Regulamin Międzypowiatowego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego

Regulamin Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie

Regulamin Konkursu Historycznego

Regulamin Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

Regulamin Konkursu Polonistycznego

 

W roku szkolnym 2022/2023 serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w następujących konkursach:

 • Międzypowiatowy Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Sierpeckiego,
 • Międzypowiatowy Konkurs Lingwistyczny pod patronatem Starosty Sierpeckiego,
 • Konkurs Chemiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie pod patronatem Starosty Sierpeckiego,
 • Konkurs Historyczny pod patronatem Starosty Sierpeckiego, Towarzystwa Patriotyczno-Historycznego Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda”, UMK w Toruniu,
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej pod patronatem Starosty Sierpeckiego.

 

Regulaminy konkursów:

Regulamin Międzypowiatowego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego

Regulamin Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie

Regulamin Konkursu Historycznego

Regulamin Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

Uwaga! Konkurs Piosenki Obcojęzycznej odbędzie się 30 marca 2023 r. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do 17 marca 2023 r.

Regulamin Konkursu Polonistycznego

 

W roku szkolnym 2021/2022 serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w następujących konkursach:

 • Międzypowiatowy Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Sierpeckiego,
 • Międzypowiatowy Konkurs Lingwistyczny pod patronatem Starosty Sierpeckiego,
 • Konkurs Chemiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie pod patronatem Starosty Sierpeckiego,
 • Konkurs Historyczny pod patronatem Starosty Sierpeckiego oraz UMK w Toruniu,
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej pod patronatem Starosty Sierpeckiego.

 

Regulaminy konkursów:

 Regulamin Międzypowiatowego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego

Regulamin Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie

Regulamin Konkursu Historycznego

Regulamin Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

Dlaczego Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu?

 

? Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy

Nic tak nas nie cieszy, jak sukcesy naszych licealistów. Uczniowie naszej szkoły wykazują się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych, zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia, indeksy wyższych uczelni, tytuły finalistów i laureatów.

Informacje o sukcesach naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach w sportowych znajdziecie na stronie:

?http://losierpc.edu.pl/index.php/strefa-ucznia/osiagniecia
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/681192169336009/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/555169972086959/

 

? Przyznano nam tarczę edukacyjnej jakości

Miesięcznik i Fundacja „Perspektywy” rokrocznie publikuje ranking najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Wśród tysiąca wyróżnionych liceów ogólnokształcących jest nasze Liceum. Została nam przyznana trzykrotnie brązowa tarcza edukacyjnej jakości. Liceum zostało wyróżnione honorowym tytułem "Srebrnej Szkoły 2019", „Brązowej Szkoły 2020”, „Brązowej Szkoły 2021”, „Brązowej Szkoły 2022”.

?https://losierpc.edu.pl/index.php/14-sample-data-articles/99-nasze-lo-srebrna-szkola-2019
?http://losierpc.edu.pl/index.php/100-wydarzenia-2019-2020/285-lo-brazowa-szkola-2020
?https://losierpc.edu.pl/index.php/103-wydarzenia-2020-2021/440-lo-sucharskiego-brazowa-szkola-2021
?https://losierpc.edu.pl/index.php/106-wydarzenia-2021-2022/673-lo-sucharskiego-brazowa-szkola-2022

 

 

? Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego

Wybierając szkołę, często zadajecie sobie pytanie: jaki tam jest poziom? Ale co to znaczy? Na te pytania odpowiadamy na naszej stronie:

?http://losierpc.edu.pl/index.php/rekrutacja/ewd-a-wybor-szkoly
?https://losierpc.edu.pl/index.php/103-wydarzenia-2020-2021/442-nasz-liceum-szkola-sukcesu

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w naszym Liceum jest najwyższa w powiecie sierpeckim, wyższa niż w województwie mazowieckim i kraju.

Szczegółowe informacje o wynikach egzaminu maturalnego w roku 2021 znajdziecie na naszej stronie:

? https://losierpc.edu.pl/index.php/103-wydarzenia-2020-2021/542-egzamin-maturalny-2021

 

? Nasi Absolwenci dostają się na studia wyższe i kończą je z sukcesem

Przez lata w naszych murach wykształciliśmy wybitnych ludzi medycyny, prawa, nauki, sztuki, sportu i wielu innych dziedzin, którzy z dumą podkreślają swój związek ze szkołą. Nasi Absolwenci spotykają się z uczniami Liceum w ramach spotkań z cyklu „A jednak warto…”:

?http://losierpc.edu.pl/index.php/a-jednak-warto
?https://www.facebook.com/losucharskiego/posts/2373007516332294?__tn__=K-R
?https://www.facebook.com/losucharskiego/posts/2377618799204499?__tn__=K-R
?https://www.facebook.com/losucharskiego/posts/2385119498454429?__tn__=K-R
?https://www.facebook.com/losucharskiego/posts/2367360650230314?__tn__=K-R

 

? Mamy bardzo dobre warunki lokalowe

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: komputerową, chemiczną, biologiczną, matematyczną oraz Centrum Informacji Multimedialnej i bibliotekę, pełnowymiarową halę sportową z siłownią. Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego.

?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/photos/pcb.2656586624641047/2656575781308798/

 

? Tu Twój los jest w Twoich rękach

Każdemu uczniowi umożliwiamy osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości, rozwijanie swoich zainteresowań, udział w wykładach z nauczycielami akademickimi (w ramach współpracy z wyższymi uczelniami).

?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/videos/788571808462091/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/956025114859586/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/1159629921046695/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/737828736758539/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/737828736758539/

 

? Tu masz wpływ na życie szkoły

Uczniowie naszego Liceum są aktywni, angażują się w różne przedsięwzięcia edukacyjne, charytatywne, kulturalne i społeczne oraz organizują wspaniałe imprezy szkolne np. Otrzęsiny, Abiturki.

?https://youtu.be/JRGoOLnK6fU?list=PL6-hKHK0tHQxftYETeulZkxZYvwz5cHrt
?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/videos/299584438287726/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/1935858946548674/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/263369624909006/
https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/647217419470408/

 

? Ta szkoła daje wiele możliwości

Nasi uczniowie aktywnie angażują się między innymi w działalność: Koła Teatralnego, Szkolnego Koła PCK, Szkolnego Koła LOP, Szkolnego Klubu Wolontariatu, Szkolnego Klubu Sportowego, Szkolnego Koła Szachowego oraz kół przedmiotowych.

?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/photos/a.1418339925132396/2766493616983680/
?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/videos/374488390555964/
?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/videos/123413229774694/
?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/videos/3945106788880439/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/256907622208779/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/1402967816562120/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/posts/2387624918203887
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/1097131963987386/
 

? To szkoła otwarta na świat

Współpracujemy z Politechniką Warszawską Filia w Płocku, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Townsend Harris High School w Nowym Jorku. Ponadto w ramach programu Erasmus+ z Liceo Statale Pascasino w Marsala, Colegiul Național George Coșbuc w Cluj-Napoca, SOUG KIRIL PEJCINOVIK w Tetovo, Bursa Özel Hazar Anadolu Lisesi w Mudanya.

?https://losierpc.edu.pl/index.php/erasmus
?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/photos/pcb.2660270224272687/2660266867606356/
?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/photos/a.1418339925132396/2666307270335649
?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/videos/832775477332954/
?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/videos/876042679620256/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/548415642727816/

 

? Tu nie tylko nauką żyje człowiek

Nasza szkoła to nauka, ale też życie towarzyskie. Tu możesz uczestniczyć w wycieczkach, wyjściach i różnych imprezach integracyjnych oraz w wyjazdach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+.

?https://www.facebook.com/losucharskiego.sierpc/videos/309655747423944/
?https://www.facebook.com/losucharskiego/videos/1348860611979773/
?https://losierpc.edu.pl/index.php/erasmus

 

Droga Ósmoklasistko,
Drogi Ósmoklasisto,

Ta szkoła po prostu pasuje do Ciebie…
              To może być Twoja szkoła…

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu możesz do nas napisać lub skontaktować się telefonicznie (Messenger, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., sekretariat szkoły: 24 275 22 01) lub przyjść na spotkanie z nami.

Zapraszamy też do śledzenia naszej strony oraz fanpage.

#LOSucharskiegoSierpc
#PowiatSierpecki

LO Sucharskiego „Brązową Szkołą 2023”!

Biuletyn Informacji Publicznej

Youtube LO Sierpc

Kalendarz

grudzień 2023
npwścps
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Warto odwiedzić

Powiat sierpecki

Kryta pływalnia w Sierpcu

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Ziemia sierpecka

Odwiedza nas

Dziś 73

Wczoraj 136

Tydzień 331

Miesiąc 533

Wizyt wszystkich 173926

Copyright © 2023 Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Rights Reserved.