Szkoła Odkrywania Talentów

facebook losierpc

facebook tv • Adres


  Liceum Ogólnokształcące
  im. mjra Henryka Sucharskiego
  ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2
  09-200 Sierpc
 •  


  Telefon i FAX


  Tel. 24-275-22-01
  Fax 24-275-22-72


 • E-mail


  losierpc@losierpc.edu.pl


 • Formularz kontaktowy


  Wypełnij formularz kontaktowy
  Formularz


 • Kontakt z administratorem


  Jeśli zauważyłeś jakieś błędy na stronie
  prosimy wypełnić formularz.
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Home Uczniowie Zjazdy Absolwentów
Zjazdy absolwentów
V Zjazd Absolwentów i Wychowawców 17 czerwca 2006r. odbył się już piąty Zjazd Absolwentów LO. Był on zwieńczeniem roku szkolnego 2005/2006, który uchwałę Rady Pedagogicznej został ogłoszony Rokiem Jubileuszowym.
Czerwcową uroczystość poprzedził całoroczny cykl kameralnych spotkań z absolwentami LO. Zorganizowano kilka jubileuszowych konkursów, które cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem (konkurs plastyczny „To dzięki niej” – rekonesans wspomnień z LO, „Logo dla LO”, konkurs literacki „90 lat LO od przeszłości do teraźniejszości „). Opracowano również publikację ukazującą dzieje Liceum w ciągu 90 lat istnienia. W czerwcu ukazało się też specjalne wydanie gazetki uczniowskiej „Sucharek” w całości poświęcone jubileuszowi szkoły.
Uroczystości zjazdowe rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Farnym. W tym czasie złożono również kwiaty na grobach nauczycieli, których nie ma już wśród nas. Następnie uczestnicy Zjazdu wzięli udział w uroczystym przemarszu ulicami miasta.
<

W części oficjalnej i spotkaniach rocznikowych uczestniczyło ponad 750 Absolwentów. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonali: Ewa Nowakowska, dyrektor LO i Jarosław Nowakowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Spotkanie na hali sportowej wypełniły krótkie przemówienia, życzenia zgromadzonych gości, pokaz multimedialny i wzruszający program artystyczny przygotowany przez naszą młodzież. Przed budynkiem szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę przy Alei Absolwenta.Po zakończeniu części oficjalnej odbył się bankiet, a następnie spotkania rocznikowe w salach, które swoim wystrojem przypominały Absolwentom czasy ich młodości. Ogromnym zainteresowaniem Absolwentów i gości cieszyły się tematyczne wystawy okolicznościowe przygotowane przez naszych uczniów. Wieczorem na Balu Absolwentów bawiło się ponad 430 osób.V Zjazd Absolwentów przeszedł już do historii naszej szkoły. Był on wielkim świętem – świętem wspomnień, szkolnych przyjaźni, świętem młodości (nie tyle metrykalnej, co duchowej). Wzruszająca atmosfera spotkań zapadła chyba w sercach wszystkich uczestników Zjazdu. Nie dziwię, zatem słowa, jakimi żegnali się odjeżdżający w różne części świata Absolwenci: „Do zobaczenia!”. My ze swojej strony dodajemy: „Już wkrótce!”
IV Zjazd Absolwentów i WychowankówW roku 1996 przypadała 80 rocznica powołania do życia Progimnazjum Filologicznego Męskiego, które później przekształciło się drogą kolejnych zmian w Liceum Ogólnokształcące. Historia Szkoły jest bogata, kolejne roczniki zapisywały swoją kartę, kolejne pokolenia „idąc w świat” sławiły dobre imię szkoły i miasta.
Stało się tradycją, że jubileusz należy odpowiednio uczcić. Cała społeczność szkolna oraz Komitet Organizacyjny podjęli się trudnego zadnia – godnego przyjęcia setek absolwentów, którzy spodziewani byli na uroczystości. W IV zjeździe 15 czerwca – uczestniczyło prawie 500 absolwentów. Najstarszym uczestnikiem był p. Henryk Chojnacki – rok ukończenia 1930, a najmłodszą uczestniczką p. Beata Dankowska – 1991r.O godzinie 8:15 absolwenci ruszyli zwartym szykiem spod budynku szkoły do Kościoła Farnego. Tam absolwent – ks. biskup Piotr Jarecki celebrował Mszę Św.,a koncelebransami było kilkunastu innych absolwentów naszej szkoły. W trakcie tej uroczystości Mszy ks.biskup poświęcił nasz nowy sztandar szkoły, dar rodziców.Po Mszy Św. ulicami miasta przemaszerował kilkuset osobowy pochód, który przeszedł obok „starej budy”/ aktualnie Szk. Podst. Nr 2/ do budynku Liceum. W trakcie Mszy oraz podczas przemarszu wspaniale zaprezentowała się orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu. Dźwięki marsza podnosiły na duchu, dodawały kolorytu temu barwnemu korowodowi.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była oficjalna część Zjazdu, która odbyła się na hali sportowej. Z ogromnym aplauzem zebrani przywitali byłych dyrektorów i pedagogów. Uroczystość oficjalną kończył piękny występ młodzieży ,która udowodniła, że drzemią w niej ogromne możliwości i że w tej chwili można wznieść się na bardzo wysoki poziom artystyczny.Kolejnym punktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która uczestnicy Zjazdu poświęcili poległym i pomordowanym pedagogom i wychowankom szkoły podczas II wojny światowej. I na tym oficjalna część uroczystości został zakończona. Po wspólnym obiedzie odbyły się spotkania roczników, które dla wielu były kulminacją tych uroczystości. Nie było końca opowieściom, wspomnieniom. Wracano pamięcią do wspólnie przeżytych szkolnych dni. Analizując listy poszczególnych roczników oddawano cześć tym, których już nie było wśród żywych.
I wreszcie godzina 20:00. Bal, bal, jakiego – w zgodnej opinii uczestników w Sierpcu jeszcze nie było. Nie było podziałów na starszych i młodszych, wszyscy bawili się wspólnie, tworząc niepowtarzalną atmosferę.IV zjazd absolwentów przeszedł do historii.
III Zjazd Absolwentów i Wychowanków. Maturzyści z 1951 roku. Trzeci Zjazd Absolwentów odbył sie w dniach 27- 28 czerwca 1987 roku. Otwarcia Zjazdu dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan Jarosław Nowakowski. W części przedpołudniowej wygłoszono referat okolicznościowy. Następnie nadano imię mjra Henryka Sucharskiego ulicy, przy której znajduje się szkoła, po czym wszyscy udali się na wspólny obiad. Po spotkaniu roczników, uczestnicy Zjazdu udali się na bal w Sierpeckim Domu Kultury. Drugiego dnia odsłonięto pamiątkową tablicę oraz złożono kwiaty na grobach poległych i zasłużonych dla szkoły Nauczycieli i Wychowanków. Z okazji spotkania wydano publikację poświęconą historii i współczesności szkoły.

II ZjazdDrugi Zjazd Absolwentów i Wychowanków odbył się w dniach 25 i 26 czerwca 1966 roku. Funkcja Przewodniczącego związku przypadła Pani Alicji Lemier-Mroczyńskiej, natomiast na czele prezydium stanął Pan Antoni Jankowski. Na początku obrad zjazdowych uczczono pamięć pomordowanych nauczycieli i wychowanków. Dyrektor Roman Michalski powitał zaproszonych gości, natomiast z-ca Pan Włodzimierz Polewski wygłosił referat okolicznościowy przedstawiający zarys historii szkoły. Po tym referacie odbyła się dyskusja, w której zwrócono uwagę na braki i osiągnięcia szkoły. Następnie wszyscy udali się na obiad do Szkoły Podstawowej Nr 3, a wieczorem spotkali się na zabawie tanecznej również w tej szkole. Zabawa trwała do rana. Na drugi dzień złożono wieńce na grobie poległych i zasłużonych dla szkoły nauczycieli. Następnie ulicami miasta przeszedł barwny pochód byłych wychowanków ze sztandarem szkoły. Wzruszająca była chwila, gdy najmłodsi przekazali na boisku szkolnym sztandar najstarszym. Po pochodzie odsłonięto na korytarzu szkolnym tablicę pamiątkową z I Zjazdu, a na zakończenie podjęto pewne uchwały i wnioski między innymi zaapelowano do dyrektora i posła dr Jankowskiego o poparcie sprawy jak najszybszego rozpoczęcia budowy gmachu Liceum.II Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 1966 r. Poczet sztandarowy seniorów. Od lewej: Zygmunt Gryczewski, Maria Śmigelska, Eugeniusz Grodek, Janina Arciszewska.

I ZjazdPierwszy Zjazd Absolwentow i Wychowanków szkoły odbył się w 1936 roku, w dwudzistoletnią rocznicę powstania gimnazjum. Na zaproszenie dyrektora szkoły Leona Pomaskiego przybyło wówczas około 150 osób. Zjazd ten rozpoczął się zbiórką w szkolnym budynku przy ulicy Płockiej. Następnie uczestnicy Zjazdu pomaszerowali do kościoła Farnego gdzie ks. dr Pomaski odprawił Mszę św. Koncelebransem był prefekt ks. Stanisław Sławiński (rozstrzelany w czasie okupacji przez Niemców). Potem odbył się obiad w restauracji pani Lipczykowej na Starym Rynku. Wieczorem rozpoczął się obiad koleżeński, który trwał do rana. Zjazd odbyty w 1966 oznaczony został jednak jako pierwszy. Dopiero podczas odbytego w 1987 kolejnego Zjazdu przypomniano spotkanie z 1936 roku. Zaproponowano wówczas przeprowadzenie zmiany numeracji zjazdów. Wydarzenie z 1936 roku oznaczone zostało nr 1. Uczestnik tego Zjazdu, maturzysta z 1930 roku, Henryk Chojnacki wspomina "marsz wychowanków i wykładowców Gimnazjum ulicami miasta był swoistą manifestają - rodzajem święta dla mieszkańców Sierpca. Po obu stronach ul. Płockiej i Starego Rynku aż do kościoła Farnego, pełno ludzi stojących na chodnikach, oklaskiwało przechodzących. Przecież to maszerowały córki i synowie Rodziców, mieszkańców miasta Sierpca i okolicy. To było coś niecodziennego, coś co po raz pierwszy miało miejsce po odzyskaniu niepodległości. Długo, bardzo długo opowiadano i wspominano o tej szkolnej uroczystości."