Szkolny Ośrodek Kariery przy LO w Sierpcu

W ramach indywidualnych konsultacji i grupowych zajęć w formie warsztatów,
realizowane są następujące cele:

CELE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM
POSTAW I ZACHOWAŃ:

 • Przygotowanie do samodzielnego, aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych, ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej
 • Kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu
 • Kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości
 • Kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania wierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych

CELE ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM UMIEJĘTNOŚCI:

 • Planowanie przyszłości zawodowej
 • Organizowanie działań swoich i zespołu (praca w grupie)
 • Przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową
 • Poszukiwania pracy
 • Prezentowania się na rynku pracy
 • Nawiązywanie kontaktów z pracodawcą (osobistych, telefonicznych listy, kontakty przez Internet itp.)
 • Przeprowadzanie negocjacji

CELE ZWIĄZANE Z WIEDZĄ:

 • Poznanie "świata zawodów" (m.in. zadań i czynności, środowiska pracy, przeciwwskazań i wymagań zawodowych)
 • Poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach
 • Poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą
 • Poznanie podstaw prawa pracy
 • Poznanie zasad prowadzenia korespondencji związanej z zatrudnieniem


***
W dobie konkurencji gospodarki rynkowej i dużego wskaźnika bezrobocia, a także w kontekście wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, otoczenie szczególną troską uczniów kończących szkołę i wchodzących na rynek pracy jest bardzo ważna. Zatem kształtowanie umiejętności kluczowych właściwej mobilności zawodowej młodych ludzi powinno być wyzwaniem każdej szkoły XXI wieku