Szkoła Odkrywania Talentów

facebook losierpc

facebook tv • Adres


  Liceum Ogólnokształcące
  im. mjra Henryka Sucharskiego
  ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2
  09-200 Sierpc
 •  


  Telefon i FAX


  Tel. 24-275-22-01
  Fax 24-275-22-72


 • E-mail


  losierpc@losierpc.edu.pl


 • Formularz kontaktowy


  Wypełnij formularz kontaktowy
  Formularz


 • Kontakt z administratorem


  Jeśli zauważyłeś jakieś błędy na stronie
  prosimy wypełnić formularz.
Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Home O Szkole Kalendarium
Kalendarium PDF Drukuj Email

1923r Szkoła zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Płockiej 40 (obecnie budynek
SP nr 2). Budynek ten Polska Macierz Szkolna otrzymała od działaczy 
stowarzyszenia „Rolnik”, któremu przewodniczył Jakub Rudowski. Dyrektorem 
został ks. Leon Pomaski).
1925r.  Połączenie gimnazjum męskiego z pensją żeńską p. Anny Piniarowicz. Powstaje 
Gimnazjum Koedukacyjne.
1928r. Szkoła otrzymuje imię Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego.
1930r Szkoła zyskuje status państwowej szkoły średniej (jednak nadal utrzymuję się 
z uczniowskiego czesnego).
1929 - 1932r. Dyr. Leon Pomaski dobudował nowe skrzydło do budynku szkoły 
(8 sal lekcyjnych).
1936r. Odbył się I Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 20-stą rocznicę powstania 
szkoły.
1939r. Wybuch wojny; zakaz działalności szkoły. Dokumentację i sztandar szkoły 
zabezpieczył woźny Kazimierz Kwiatkowski. 
1939 – 1945r. Tajne nauczanie. Najbardziej zaangażowane w naukę młodzieży na tajnych 
kompletach były prof. Zofia Gałęska i prof. Barbara Wandel. W pełnym zakresie 
naukę pobierały 144 osoby, a w zakresie częściowym 160 osób.
1943r. Pierwsza tajna „mała matura”. Egzaminatorami byli: Zofia Gałęska, Barbara 
Wandel, delegat Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Franciszek Midura. 
01.1945r. Wyzwolenie miasta. Ogromne straty w majątku szkolnym (ok. 48% majątku ze
stanu z 1939r.). w 100% zniszczono księgozbiór biblioteczny, pomoce naukowe,
umeblowanie, pracownie.
1947r. Zaadoptowanie przyszkolnego budynku na internat dla potrzeb szkoły i uczniów.
1960 – 1961r. Z inicjatywy dyr. Romana Michalskiego dobudowano nowy budynek. Przeznaczony  
został do prowadzenia zajęć technicznych.      
25 - 26.06.1966r. II Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 50-tą rocznicę powstania szkoły.
01.09.1976r. Szkoła zostaje przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy
ulicy Sucharskiego (obecna jej siedziba).
16.10.1976r. Szkoła otrzymuje imię mjra Henryka Sucharskiego.
15.10.1977r. LO zostaje odznaczone medalem Komisji Edukacji Narodowej.
1986r. Oddanie do użytku nowoczesnej hali sportowej.
27 -28.06.1987r. III Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 70-tą rocznicę powstania szkoły
15.06.1996r. IV Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 80-tą rocznicę powstania szkoły.
07 - 08.1998r. Remont budynku szkoły (remont dachu, elewacji, świetlicy, stołówki, pomieszczeń 
administracyjnych, wymiana stolarki okiennej). 
05 - 09.1998r. Uroczystość inauguracji roku szkolnego w województwie płockim z udziałem
Ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handke; otwarcie krytej pływalni przy LO
Sierpc (początek budowy w 1995r.). 
od 1999r. Organem prowadzącym szkołę zostaje Starostwo Powiatowe w Sierpcu
1999r. Remont hali sportowej (wymiana kompleksowa instalacji elektrycznej) oraz montaż 
nagłośnienia (w 2000r.).
09.2000r. Otwarcie Wydziału Zamiejscowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w budynku LO.
2000r. Otwarcie kompleksowo wyposażonej pracowni chemicznej dla LO i SGGW.
10.2001r. Szkoła otrzymała 2 pracownie komputerowe od Polskiej Fundacji Upowszechniania 
Nauki (pod przewodnictwem Prezydenta RP) i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.     
31.08.2002r. Decyzją powiatowych władz samorządnych nastąpiło odłączenie Pływalni Krytej od 
LO i utworzenie odrębnej jednostki administracyjno-gospodarczej.
01.09.2002r. Weszła w życie reforma szkół średnich. Liceum zostało 3-letnią szkołą 
ponadgimnazjalną.
2002r. Odsłonięcie przed szkołą obelisku upamiętniającego pielgrzymkę sierpczanina 
Jana Pilika do Santiago de Compostela.  
21.03.2003r.  Piknik Europejski w szkole. Impreza środowiskowa poprzedzająca wejście Polski 
do Unii Europejskiej. 
2003r. LO otrzymało od SGGW kompleksowo wyposażoną pracownię językową.
05.2004r. Ostatni egzamin dojrzałości w starej formule (226 absolwentów).
09.2004r. Otwarcie Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK); centrum preorientacji zawodowej 
dla młodzieży.
10.2004r Wizyta w szkole młodzieży hiszpańskiej w ramach projektu językowego 
„Dziedzictwo kulturowe Europy w odbiorze młodych ludzi”. Model rodziny dawniej
i dziś.
08.02.2005r. I Targi Edukacyjne w LO zorganizowane przez SZOK; targi ofert edukacyjnych dla 
młodzieży ponadgimnazjalnej miasta i powiatu sierpeckiego.
04 - 05.2005r. Pierwsza Nowa Matura (253 absolwentów).
07 - 08.2005r. Remont budynku szkoły (korytarze, sanitariaty, wymiana instalacji elektrycznej).
10.2005r. Wizyta uczniów LO w Hiszpanii w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe 
Europy…”.
01.2006r Uruchomienie w szkole nowej „trzeciej” pracowni komputerowej.
17.06.2006r. V Zjazd Absolwentów i Wychowanków w 90-tą rocznicę powstania szkoły.