Szkoła Odkrywania Talentów

facebook losierpc

facebook tv • Adres


  Liceum Ogólnokształcące
  im. mjra Henryka Sucharskiego
  ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2
  09-200 Sierpc
 •  


  Telefon i FAX


  Tel. 24-275-22-01
  Fax 24-275-22-72


 • E-mail


  losierpc@losierpc.edu.pl


 • Formularz kontaktowy


  Wypełnij formularz kontaktowy
  Formularz


 • Kontakt z administratorem


  Jeśli zauważyłeś jakieś błędy na stronie
  prosimy wypełnić formularz.
Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Psycholog
Godziny pracy:Poniedziałek 08.00-13.00
Wtorek 09.00-13.00
Środa 08.00-13.00
Czwartek 08.00-12.00
Piątek 08.00-12.00
 

Kontakt tel. dla rodziców: (24) 275-79-07 wew. 18

W ramach pracy psychologa szkolnego realizowane są następujące zadania:

 

1Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.

2Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

3Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

5Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

6Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

7Współpraca z pedagogami szkolnymi oraz instytucjami wspierającymi szkołę.Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Sądem Rodzinnym i kuratorami sądowym
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieżyUWAGA!  PSYCHOLOGA SZKOLNEGO OBOWIĄZUJE TAJEMNICA ZAWODOWA!