Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów
Liceum Ogólnokształcącego
im. mjra Henryka Sucharskiego
w Sierpcu

 

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Po kilkumiesięcznej przerwie wracamy do tradycyjnej formy nauki. Mamy nadzieję, że zachowując wspólnie wszystkie zasady sanitarne, będziemy mogli realizować dotychczasowe cele dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów
Liceum Ogólnokształcącego
im. mjra Henryka Sucharskiego
w Sierpcu

 

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Po kilkumiesięcznej przerwie wracamy do tradycyjnej formy nauki. Mamy nadzieję, że zachowując wspólnie wszystkie zasady sanitarne, będziemy mogli realizować dotychczasowe cele dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

Liczymy na ścisłą współpracę z Państwem, szczególnie poprzez dostępne środki komunikacji (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, telefon). Z uwagi na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej ograniczamy wizyty w szkole osób z zewnątrz, dlatego też nie organizujemy zebrań z rodzicami w tradycyjnej formie, oprócz spotkań przeznaczonych dla rodziców uczniów klas pierwszych i trzecich.

Na naszej stronie internetowej publikujemy procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do wszystkich zasad.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim zadowolenia z wielkich i małych osiągnięć, ale nade wszystko, aby był to rok bezpieczny i spokojny.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Jancewicz

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. mjra Henryka Sucharskiego
w Sierpcu