Dyrektor Szkoły

dr Ewa Jancewicz

 

Język polski

mgr Marlena Bogucka

mgr Joanna Kloc

mgr Marlena Peplinska

 

Język angielski

mgr Jadwiga Chojnacka

mgr Anna Jankowska

mgr Agata Jaworska

mgr Katarzyna Łukowska

mgr Eliza Ocicka

 

Język francuski

mgr Eliza Ocicka

mgr Joanna Rzepecka

 

Język niemiecki

mgr Joanna Janiszewska

mgr Alicja Wawrocka-Świeczkowska

 

Język rosyjski

mgr Katarzyna Łukowska

 

Historia

mgr Klaudiusz Kaczyński

dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK

 

Historia i społeczeństwo

mgr Klaudiusz Kaczyński

dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Klaudiusz Kaczyński

dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK

 

Filozofia

dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK

 

Matematyka

mgr Jarosław Falkiewicz

mgr Aneta Wasilewska

mgr Beata Zdrojewska

 

Fizyka

mgr Jarosław Falkiewicz

mgr Jolanta Wiśniewska

mgr Józef Urbański

 

Chemia

mgr Jolanta Wiśniewska

mgr Magdalena Krasińska

 

Biologia

mgr Marzanna Urbańska

 

Geografia

mgr Jarosław Czarnomski

 

Przyroda

mgr Jarosław Czarnomski

mgr Jolanta Wiśniewska

mgr Marzanna Urbańska

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Jarosław Czarnomski

 

Informatyka

mgr Andrzej Kosiński

 

Religia

dr Ewa Jancewicz

ks. mgr Adam Kowalski

mgr Małgorzata Smulska

 

Etyka

dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jarosław Czarnomski

 

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Kosiorek

mgr Aleksandra Listkowska

mgr Marek Listkowski

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Marzanna Urbańska

 

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Trębińska

 

Psycholog szkolny

mgr Marta Wierzbicka

 

Tyflopedagog

mgr Klaudiusz Kaczyński

 

Nauczyciel wspomagający

mgr Justyna Obrębska

 

Doradca zawodowy

mgr Beata Karpińska

 

Biblioteka

mgr Małgorzata Domeradzka

mgr Małgorzata Szlom