Harmonogram zajęć dla uczestników projektu „ASA LOWE 2.0 – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE”

14 września 2020 r. w godz. 17.30-19.00: „SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO” – rozwijanie sprawności ruchowej; hala sportowa

16 września 2020 r. w godz. 15.30-17.00: „OKNO NA ŚWIAT" – rozwijanie kompetencji językowych (język niemiecki); pracownia nr 7.

16 września 2020 r. w godz. 18.00-19.30: „OKNO NA ŚWIAT" – rozwijanie kompetencji językowych (język rosyjski); pracownia nr 7.

17 września 2020 r. w godz. 17.30-19.00: „SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO” – rozwijanie sprawności ruchowej; hala sportowa

18 września 2020 r. w godz. 15.30-17.00: „CYFROKLUB SENIORA” - rozwijanie kompetencji cyfrowych; pracownia nr 109.

18 września 2020 r. w godz. 18.00-19.30: „OKNO NA ŚWIAT" – rozwijanie kompetencji językowych (język angielski); pracownia nr 7.