Z przyjemnością informujemy, że nasze Liceum otrzymało dofinansowanie w wysokości 23736 zł. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 na realizację projektu „ASA LOWE 2.0 – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE”. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.

Adresatem projektu są osoby 60+ oraz młodzież LO Sucharskiego. Głównym celem projektu jest wsparcie aktywności społecznej, edukacyjnej, twórczej i zdrowotnej osób powyżej 60. roku życia oraz wzmocnienie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Akademia Seniora Aktywnego to afirmacja doświadczenia, autorytetu i wieku poprzez współtworzenie, współuczestnictwo i współodpowiedzialność:

  • AKADEMIA (zgodnie z platońskim podejściem) to miejsce wiedzy, debaty publicznej, filozofowania, kształtowania wiedzy, umiejętności, postaw – czyli dzisiejszych kompetencji;
  • SENIOR – osoba starsza wiekiem, posiadająca wiedzę, doświadczenie, autorytet z tym związany;
  • AKTYWNY – przejawiający inicjatywę, biorący czynny udział w czymś.

W ramach projektu młodzież i dorośli będą wspólnie realizować zajęcia w blokach tematycznych:

  • SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej; 56 godzin zajęć;
  • OKNO NA ŚWIAT – rozwijanie kompetencji językowych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski); 56 godzin zajęć;
  • CYFROKLUB SENIORA – rozwijanie kompetencji cyfrowych; 56 godzin zajęć;
  • SPOTKANIE ZE SZTUKĄ – KREATYWNIE I TWÓRCZO – rozwijanie umiejętności twórczych; 42 godziny zajęć;
  • AKTYWNY SENIOR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – rozwijanie kompetencji społecznych; 18 godzin zajęć.

Zajęcia będą realizowane poprzez: prelekcje tematyczne, międzypokoleniowe zajęcia warsztatowe (m.in. kulinarne, muzyczne, plastyczne, teatralne, literackie, taneczne, florystyczne), zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjno-ruchowe (nordic walking, gimnastyka, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową, inne), zajęcia z podstaw obsługi komputera, wykorzystania Internetu oraz różnych dostępnych narzędzi i aplikacji cyfrowych w codziennym życiu.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” (pierwszego LOWE przy LO Sucharskiego w Powiecie Sierpeckim – w okresie od 25 listopada 2017 r. do 17 czerwca 2018 r., z różnych form wsparcia skorzystały 173 osoby dorosłe) oraz projektu „ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE” (wrzesień-grudzień 2019, uczestniczyło 40 osób dorosłych).

Mamy nadzieję, że zajęcia będą cieszyły się tak ogromną popularnością jak poprzednie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich, którzy pragną spędzić czas w miłej i twórczej atmosferze.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną podane po 15 sierpnia 2020 r. na stronie www.losierpc.edu.pl oraz fanpage LO Sucharskiego.