Wydawnictwo św. Macieja Apostoła wydało książkę pt. „Nawrócenie przez cierpienie. Pokłosie VII Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Fiodora Dostojewskiego”, której współautorką jest Małgorzata Jankowska z kl. I f.

Małgosia uzyskała wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. Fiodora Dostojewskiego dla młodzieży za pracę „180 stopni”. Uczennica została doceniona za swój talent literacki spośród 48 uczestników, którzy nadesłali prace z całej Polski.

Gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania talentu literackiego.

Małgorzata przygotowała swoją pracę pod kierunkiem polonistki – pani Marleny Peplinskiej oraz konsultowała kwestie religijne z ks. Adamem Kowalskim.