foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Cieszące się ogromnym zainteresowaniem targi edukacyjne od lat dostarczają młodzieży obszernych informacji, które niezbędne są do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia. Stanowią one swoistą giełdę edukacji, podczas której swoją ofertę zaprezentuje kilkanaście publicznych i niepublicznych uczelni, szkół policealnych oraz inne instytucje. Poprzez tę formę promujemy ideę świadomego wyboru drogi edukacyjnej, która prowadzi w późniejszym efekcie do wyboru zawodu.

 

REGULAMIN XVI TARGÓW EDUKACYJNYCH

 

Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Tel.: 24 275 22 01

Termin: 26.02.2020 r., godz. 10.30-13.00

Miejsce: Hala sportowa Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

 

 

Cele targów:

 1. zaprezentowanie ofert edukacyjnych przez publiczne i niepubliczne uczelnie, szkoły policealne oraz inne instytucje;
 2. przekazanie młodzieży obszernych informacji niezbędnych do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia;
 3. promowanie idei świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w imprezie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a zwłaszcza publikację wizerunku. Przetwarzanie to ma na celu wyłącznie promowanie działań edukacyjnych. Nie mniej jednak przysługuje uczestnikowi prawo cofnięcia zgody w każdym momencie, a także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącego mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody jednakże wszelkie czynności dokonane do czasu cofnięcia zgody pozostają niezmienione.
  6. Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
  7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  8. Administrator nie przekazuje danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego i ich nie profiluje.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Dyrektor szkoły dokonuje zgłoszenia uczestnictwa uczniów w XVI Targach Edukacyjnych do dnia 20 lutego 2020 r. w sekretariacie LO – numer tel. 24/275-22-01 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie zawiera następujące dane: nazwa szkoły, liczba uczniów, godzina przybycia, imię
  i nazwisko opiekuna.
 2. Przedstawiciele wyższych uczelni, szkół policealnych oraz innych instytucji dokonują zgłoszenia uczestnictwa w XVI Targach Edukacyjnych do dnia 18 lutego 2020 r. u doradcy zawodowego – pani Małgorzaty Trębińskiej, pani Marty Wierzbickiej; numer tel. 24/275-22-01 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zasady bezpieczeństwa:

Uczniowie przebywają na terenie LO pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły, do której uczęszczają.

Klip promocyjny szkoły

Kalendarz

wrzesień 2020
npwścps
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Warto odwiedzić

Powiat sierpecki

Kryta pływalnia w Sierpcu

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Ziemia sierpecka

Odwiedza nas

Dziś 8

Wczoraj 82

Tydzień 340

Miesiąc 2200

Wizyt wszystkich 47269

Copyright © 2020 Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Rights Reserved.