Home
Rekrutacja do projektu LOWE

Powiat Sierpecki i Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zaprasza do udziału w szkoleniach oraz warsztatach w ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania:


LOWE ogłoszenie -                                                                

LOWE Regulamin udziału i rekrutacji -                                  

ZAŁĄCZNIK 1 Formularz zgłoszeniowy cz-b -                     

ZAŁĄCZNIK 2 Oświadczenie uczestnika projektu cz-b -