Home
Projekt unijny

Zapraszamy uczniów naszego Liceum do udziału w drugiej edycji projektu „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Uczniowie z klas drugich i trzecich, którzy uczestniczyli w projekcie w roku szkolnym 2016/2017 nie składają dokumentów rekrutacyjnych.

Informacja o projekcie, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na:

Informacje o projekcie -

Regulamin -                    

Karta  zgłoszenia-