Home
XVI KONKURS CHEMICZNY

XVI KONKURS CHEMICZNY

im. Marii Skłodowskiej – Curie

Rok szkolny 2017/2018

 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu organizuje w roku szkolnym 2017/2018 XVI Konkurs Chemiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie dla uczniów gimnazjów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zachęcanie uczniów do udziału w Konkursie oraz przekazania informacji zainteresowanym uczniom.

W Konkursie chemicznym obowiązuje cały materiał objęty programem nauczania chemii w gimnazjum, z uwzględnieniem prostej stechiometrii wzoru, równania reakcji, stężenia molowego.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia uczestnictwa, którą po dokładnym wypełnieniu należy odesłać na nasz adres najpóźniej do dnia 21 lutego 2018 r.

 

REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

Cel Konkursu:

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią wśród szerokiego grona uczniów gimnazjów, wyszukiwanie uczniów utalentowanych w zakresie chemii,  jak również porównanie wiedzy chemicznej między poszczególnymi uczestnikami zawodów.

Konkurs swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującymi programami nauczania chemii w gimnazjach.

Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń gimnazjum.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje Komitet Organizacyjny w składzie:
Przewodniczący  - dr Ewa Jancewicz; Kierownik Organizacyjny - mgr Jolanta Wiśniewska, mgr Magdalena Krasińska.

Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra  Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Etapy Konkursu:

- Eliminacje wewnątrzszkolne przeprowadzone przez nauczycieli w sposób dowolny

- Etap pisemny Konkursu Chemicznego – rozwiązywanie zadań teoretycznych (obliczeniowych) przygotowanych przez KOKCh.

Do Konkursu Chemicznego gimnazjum może wystawić dowolną liczbę uczestników.

Punktacja Konkursu:

- O ostatecznej kolejności indywidualnej uczestników decyduje suma uzyskanych punktów.

- O ostatecznej kolejności zespołowej decyduje suma uzyskanych punktów przez uczniów danego gimnazjum.

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie przyjmuje w ciągu całego roku propozycje zadań konkursowych opracowanych przez nauczycieli.

Przewodniczący KOKCh powołuje zespół przeprowadzający Konkurs. Prace sprawdzane są przez Kierownika Organizacyjnego Konkursu. Dokonuje on również zestawienia wyników, a zatwierdza je i ogłasza Przewodniczący Konkursu.

 

O wynikach Konkursu szkoły są powiadamiane odpowiednimi pismami. KOKCh przyznaje tytuły: zwycięzcy, laureata oraz finalisty Konkursu.

Odwołania od decyzji KOKCh w przypadku uchybień proceduralnych jak i zastrzeżeń co do wyników prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie werdykt KOKCh jest prawomocny.

 

Dokumentacja pozostaje do wglądu w siedzibie KOKCh.

Każda edycja Konkursu kończy się uroczystym wręczeniem dyplomów, zaświadczeń.

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY KONKURSU

Podana godzina zawodów dotyczy otwarcia kopert z zadaniami.

Zawodnicy proszeni są o zgłaszanie się do sali, w której odbywają się zawody na 15 minut przed podaną godziną rozpoczęcia.

W sali, w której odbywa się Konkurs zawodnik otrzymuje ostemplowany komplet papieru do pracy.

Zawodnicy podczas trwania zawodów nie mogą korzystać z notatek, książek.

W czasie trwania zawodów uczestnicy mogą korzystać z kalkulatorów i tablic chemicznych przygotowanych przez KOKCh.

Telefony komórkowe podczas trwania zawodów muszą być wyłączone.

Zawodnik na salę może wnieść przybory piśmienne i kalkulator.

W czasie trwania zawodów uczestnik otrzymuje kartę z treścią tematów, których nie przepisuje.

W czasie trwania zawodów zabrania się uczestnikom prowadzenia rozmów między sobą oraz wychodzenia z sali. Jeżeli podczas trwania zawodów uczestnik będzie korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się środkami pomocniczymi lub innym w tym pomagał, zostanie usunięty z sali i skreślony z listy uczestników Konkursu.

 

TERMINARZ ZAWODÓW XVI EDYCJI KONKURSU

Styczeń, luty 2018 r.              samodzielna praca uczniów w szkołach, eliminacje wewnątrzszkolne

KONKURS CHEMICZNY        28 lutego 2018r. (środa), godz. 12.00 (czas trwania zawodów 90 minut)

 

Proponowana literatura:

„Zbiór zadań z chemii – poziom podstawowy” K. Pazdro
Podręczniki chemii do gimnazjum
Zbiory zadań z chemii do gimnazjum.

O ewentualnych zmianach będziemy informować telefonicznie lub listownie.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 24-275-22-01.

Informacje o konkursie zamieszczone są również na stronie internetowej naszej szkoły: www.losierpc.edu.pl

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

 

1.        Cel Konkursu:

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią wśród szerokiego grona uczniów gimnazjów, wyszukiwanie uczniów utalentowanych w zakresie chemii,  jak również porównanie wiedzy chemicznej między poszczególnymi uczestnikami zawodów.

2.        Konkurs swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone

aktualnie obowiązującymi programami nauczania chemii w gimnazjach.

3.        Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego

w Sierpcu.

4.        Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń gimnazjum.

5.        Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje Komitet Organizacyjny

w składzie:

Przewodniczący  - dr Ewa Jancewicz

Kierownik Organizacyjny  - mgr Jolanta Wiśniewska

       - mgr Magdalena Krasińska

6.        Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra  Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

7.        Etapy Konkursu:

·          Eliminacje wewnątrzszkolne przeprowadzone przez nauczycieli w sposób dowolny

·          Etap pisemny Konkursu Chemicznego – rozwiązywanie zadań teoretycznych (obliczeniowych) przygotowanych przez KOKCh.

8.        Do Konkursu Chemicznego gimnazjum może wystawić dowolną liczbę uczestników.

9.        Punktacja Konkursu:

O ostatecznej kolejności indywidualnej uczestników decyduje suma uzyskanych punktów.

O ostatecznej kolejności zespołowej decyduje suma uzyskanych punktów przez

uczniów danego gimnazjum.

10.     Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie przyjmuje w ciągu całego roku propozycje zadań konkursowych opracowanych przez nauczycieli.

11.     Przewodniczący KOKCh powołuje zespół przeprowadzający Konkurs. Prace sprawdzane są przez Kierownika Organizacyjnego Konkursu. Dokonuje on również zestawienia

wyników, a zatwierdza je i ogłasza Przewodniczący Konkursu.

12.     O wynikach Konkursu szkoły są powiadamiane odpowiednimi pismami. KOKCh

przyznaje tytuły: zwycięzcy, laureata oraz finalisty Konkursu.

13.     Odwołania od decyzji KOKCh w przypadku uchybień proceduralnych jak i zastrzeżeń

co do wyników prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego w terminie 7 dni

od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie werdykt KOKCh jest prawomocny.

14.     Dokumentacja pozostaje do wglądu w siedzibie KOKCh.

15.     Każda edycja Konkursu kończy się uroczystym wręczeniem dyplomów, zaświadczeń.