Home
Średnie ocen klas w roku szkolnym 2013/2014

Średnie ocen klas w roku szkolnym 2013/2014

 

I F – 4,33

I B – 4,31

I D – 4,25

I E – 4,08

II B – 4,03

I C – 4,02

II A – 3,98

II D – 3,91

I A – 3,89

II E – 3,88

II F – 3,8

II C – 3,74

II G – 3,3

 

Średnia szkoły – 4,04