Home
Średnie frekwencje klas w roku szkolnym 2013/2014

Średnie frekwencje klas
w roku szkolnym 2013/2014

 

 

I B   –   97,92%

I F   –   95,36%

I D –   93,83%

II C –   93,63%

I A –   93,12%

II F –   92,96%

II B –   91,81%

II D  – 91,42%

I E   –   91,24%

II E –   90,80%

II A  –  90,59%

I C   –   89,64%

II G  –  87,40%

 

Średnia frekwencja szkoły – 92,28%