Home
Wręczenie świadectw dojrzałości

Informujemy, że 27 czerwca 2014 r. zostaną wręczone świadectwa dojrzałości
z egzaminu maturalnego:

III A        –        godz. 9.30 – 10.00

III B        –        godz. 10.00 – 10.40

III C        –        godz. 10.40 – 11.25

III D        –        godz. 11.25 – 12.00

III E        –        godz. 12.00 – 12.40

III F        –        godz. 12.40 – 13.10

III G        –        godz. 13.10 – 13.40