Home
XII KONKURS CHEMICZNY im. Marii Skłodowskiej – Curie

 

 

XII KONKURS CHEMICZNY

im. Marii Skłodowskiej – Curie

Rok szkolny 2013/2014

 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu organizuje w roku szkolnym 2013/2014 XII Konkurs Chemiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie dla uczniów gimnazjów. Konkurs odbędzie się 18 marca 2014r (wtorek) o godz. 830 w sali 210. 

W Konkursie chemicznym obowiązuje cały materiał objęty programem nauczania chemii w gimnazjum, z uwzględnieniem prostej stechiometrii wzoru równania reakcji, stężenia molowego.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia uczestnictwa, którą po dokładnym wypełnieniu należy odesłać na nasz adres najpóźniej do dnia 14 marca 2014r. 

 

Regulamin konkursu chemicznego w wersji pdf. Pobierz Karta zgłoszenia w wersji pdf. Pobierz