Home
Średnie ocen klas w roku szkolnym 2012/2013

Średnie ocen klas w roku szkolnym 2012/2013

I e – 4,42

I f – 4,16

II f – 4,11

II e – 4,03

I d – 4,00

I b – 3,98

I c – 3,98

I a – 3,95

I g – 3,90

II b – 3,89

II c – 3,81

II g – 3,81

II d – 3,71

II a – 3,46