Home
„Odszedłeś po to, by żyć. Tym razem będziesz żyć wiecznie”

 

Adam Jaworski odszedł niespodziewanie, miał zaledwie 16 lat. Był młodym, utalentowanym, niezwykle wrażliwym człowiekiem. Chętnie angażował się w działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Aktywnie uczestniczył w życiu harcerskim na terenie Sierpca – należał do Harcerskiego Klubu Ratowniczego, jednostki Hufca Sierpc, zajmującej się aktywnym propagowaniem wiedzy i umiejętności ratowniczych. Był drużynowym i ratownikiem grupy PCK przy LO w Sierpcu. Nie potrafił obojętnie patrzeć na krzywdę drugiego człowieka, zawsze niósł chętnie pomoc innym o czym świadczy jego zaangażowanie w akcję „Szlachetna paczka” i w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Adama zapamiętamy jako niezwykle kreatywnego ucznia, pomysłodawcę i organizatora wielu imprez szkolnych (np. Otrzęsiny 2013, Szkolny Dzień Odkrywania Talentów, Dzień Bezpiecznego Internetu).

Pięknie śpiewał i grał na gitarze. Kochał góry, kontemplował piękno natury. Był miłośnikiem literatury fantasy – zajął III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Tolkienowskim.

Przede wszystkim kochał życie i ludzi, uśmiech zawsze widniał na jego twarzy. Miał wielu przyjaciół. Był otwarty, spontaniczny, łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi.

Pozostanie w naszej pamięci jako wyjątkowy człowiek, który siłą swojego charakteru, charyzmą, wewnętrznym pięknem wyznaczył pewien szlak, którym będą podążać inni młodzi ludzie.

Pozostały puste miejsca, książki już nie dotykane, szuflady niepotrzebnych rzeczy… Jednak jest wierna pamięć, która będzie trwać w naszych sercach.