Home
Konkurs historyczny na temat: „Powstanie Styczniowe na Mazowszu Północnym”

 

Liceum Ogólnokształcące
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w konkursie historycznym

na temat:

„Powstanie Styczniowe na Mazowszu Północnym”

 

Konkurs historyczny

„Powstanie Styczniowe na Mazowszu Północnym”

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sierpeckiego i żuromińskiego.

2. Cele konkursu:

  • upamiętnienie miejsc związanych z historią Powstania Styczniowego
  • rozwijanie aktywności uczniów
  • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej młodzieży.

3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania pracy dotyczącej Powstania Styczniowego na Mazowszu Północnym. Wykonana praca o charakterze oryginalnym może mieć formę plastyczną, eseju (maksymalnie 15 stron) oraz prezentacji multimedialnej.

4. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję powołaną przez Dyrektora LO im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

5. Terminarz:

  • zgłoszenie szkoły do konkursu do 15 marca 2013 r. (zgłoszenie należy przesłać na adres: Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc)
  • przekazanie prac organizatorom do 1 kwietnia 2013 r.
  • ogłoszenie wyników nastąpi 24 kwietnia 2013 r.

 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe!

 


Karta zgłoszeniowa - do pobrania