facebook losierpc

facebook tv • Adres


  Liceum Ogólnokształcące
  im. mjra Henryka Sucharskiego
  ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2
  09-200 Sierpc
 •  


  Telefon i FAX


  Tel. 24-275-22-01
  Fax 24-275-22-72


 • E-mail


  losierpc@losierpc.edu.pl


 • Formularz kontaktowy


  Wypełnij formularz kontaktowy
  Formularz


 • Kontakt z administratorem


  Jeśli zauważyłeś jakieś błędy na stronie
  prosimy wypełnić formularz.
Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Home Aktualności Wydarzenia 2010/2011 FINAŁ PROJEKTU „OTWARTE SERCA – PRZYJAZNY ŚWIAT”
FINAŁ PROJEKTU „OTWARTE SERCA – PRZYJAZNY ŚWIAT”
Projekt Otwarte serca – przyjazny świat jest pierwszym konkursowym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym bezpośrednio przez Powiat Sierpecki.

Wartość projektu 50000 zł bez finansowego wkładu własnego Powiatu Sierpeckiego.

Czas trwania: 6 miesięcy: styczeń – czerwiec 2011 r.

Projekt został pierwotnie napisany dla 15 niepełnosprawnych skupionych w stowarzyszeniu „Szansa na życie” oraz 24 licealistów wolontariuszy. Z uwagi na duże zainteresowanie uczniów LO udziałem w projekcie dokonano korekty. Ostatecznie w projekcie wzięło udział 17 niepełnosprawnych, 42 licealistów, dodatkowo 7 dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez parafię pw. św. Benedykta oraz 7-osobowa grupa rezerwowa licealistów wolontariuszy.

Przy realizacji projektu pracowało 14 nauczycieli LO.

W skład zespołu koordynującego projekt weszło 6 pracowników Starostwa Powiatowego i dyrektor Liceum.

W pracy zespołu rekrutacyjnego w styczniu 2011 r. wzięli udział przedstawiciele stowarzyszenia „Szansa na życie”: Bożena Tober – prezes Zarządu i Wojciech Rychter – honorowy prezes stowarzyszenia.

Projekt wykorzystywał doświadczenia środowiska Liceum z ostatniej dekady w zakresie pomocy osobom nie radzącym sobie w życiu z powodów losowych. W LO gościł ks. Arkadiusz Nowak – propagator ruchu antynarkotykowego, w 2001 r. śp. Marek Kotański – twórca MONAR-u, zakładał tutaj Ruch Czystych Serc. Od 2006 r. istnieje współpraca między LO a stowarzyszeniem „Szansa na życie”.

Cele projektu były dwojakie:

 1. Przeprowadzenie 64 godzin warsztatów tematycznych z geografii, historii, języków obcych, języka polskiego i wiedzy o kulturze, informatyki i podstaw przedsiębiorczości przygotowanych przez pary nauczycieli, a w roli współprowadzących zajęcia występowały 6-osobowe zespoły licealistów wolontariuszy.
 2. Dominującym celem projektu była integracja osób upośledzonych przez los oraz grupy młodych ludzi – przyszłej inteligencji. Jak najwcześniejsze zbliżenie się tych dwóch światów, choćby w tak skromnym liczbowo wymiarze jak w przypadku naszego projektu, jest społecznie bardzo potrzebne.

Finałem warsztatów była teatralna inscenizacja z udziałem osób niepełnosprawnych zaplanowana na 10 czerwca 2011 r. z udziałem gości zewnętrznych z Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Joanną Banasiak na czele. Autorem scenariusza i reżyserem finału projektu była Zofia Froncek – nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w LO. Na całej szerokości szczytowej ścianie hali sportowej Liceum została zbudowana imponująca scenografia z wykorzystaniem prac plastycznych powstałych podczas warsztatów symbolizująca otwarcie na świat. Konferansjerami podczas finału projektu byli Anna Wejchinand i Piotr Woźniak (obydwoje na wózkach) w towarzystwie licealistów wolontariuszy: Małgorzaty Prejny oraz Norberta Joniaka. Oprawę muzyczną stanowiły trzy śpiewające licealistki: Magdalena Gapińska, Dominika Karolewska i Aleksandra Penszyńska, którym na organach akompaniowała Dorota Nawrocka – nauczycielka muzyki. W inscenizacji wykorzystano elementy happeningu z udziałem wolontariuszy i osób niepełnosprawnych. Na ekranie przez cały czas trwania finału pokazywane były zdjęcia wykonane podczas zajęć warsztatowych oraz film o wizycie uczestników warsztatów w fabryce czekolady „Wiepol”. Niepowtarzalnych wzruszeń widowni dostarczyli podopieczni „Szansy na życie”, którzy czytali mądre sentencje życiowe umieszczone na papierowych kwiatach, a następnie sadzili te kwiaty w w zainscenizowanym ogrodzie. Należy podkreślić, że obecni na sali uczniowie Liceum zachowali niezwykłe skupienie przez cały czas trwania inscenizacji.

Gości witała dyrektor Liceum - Ewa Nowakowska a koordynator projektu - Zdzisław Dumowski scharakteryzował pokrótce zrealizowany projekt. Były podziękowania od rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wystąpili z okolicznościowymi przemówieniami starosta Jan Laskowski oraz wicestarosta Marek Gąsiorowski. Wszyscy podkreślali wkład pracy grona nauczycielskiego oraz dyrekcji Liceum w realizację projektu.

Uczestnicy warsztatów – nawet ci z grupy rezerwowej oraz ze świetlicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz upominki: polary z naszywką oraz kubki termiczne. W uroczystości wręczania certyfikatów i upominków oprócz starostów wzięły udział Izabela Jagodzińska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Krystyna Siwiec – członek Zarządu Powiatu.

Nauczyciele: Klaudiusz Kaczyński, Marta Wierzbicka, Jarosław Czarnomski, Małgorzata Trębińska, Jadwiga Chojnacka, Ewa Pilewska, Joanna Janiszewska, Alicja Wawrocka, Joanna Nowakowska, Małgorzata Chalicka, Mariusz Barański, Danuta Gąsiorowska, Beata Karpińska, Zofia Froncek oraz dyrektor Liceum Ewa Nowakowska pracujący przy projekcie otrzymali pisemne podziękowania.

Z podziękowaniami wystąpili także Bożena Tober – prezes stowarzyszenia „Szansa na życie” oraz Wojciech Rychter – honorowy prezes stowarzyszenia. Głos zabrała także Wiesława Gańko – dyrektor SP w Goleszynie, gdzie funkcjonuje jedyna w Powiecie Sierpeckim klasa integracyjna, z której w warsztatach wzięło udział 5 uczniów.

Wyjątkowe wystąpienie miała Joanna Banasiak – dyrektor płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, która podkreśliła znaczenie szerokiej aktywności sierpeckiego Liceum dla wizerunku sierpeckiej oświaty ponadgimnazjalnej. Zauważyła, że tytuł projektu można odwrócić i odczytać go jako „przyjazne serca – otwarty świat”, a wtedy zrealizowana właśnie inicjatywa w sierpeckim LO nabiera innego wymiaru.

Na koniec spotkania zebrani na sali zostali poczęstowani słodyczami podarowanymi przez właściciela pierwszej w Sierpcu fabryki czekolady – Ireneusza Wielimborka.

Zebrani rozchodzili się w poczuciu, że uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu.