facebook losierpc

facebook tv • Adres


  Liceum Ogólnokształcące
  im. mjra Henryka Sucharskiego
  ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2
  09-200 Sierpc
 •  


  Telefon i FAX


  Tel. 24-275-22-01
  Fax 24-275-22-72


 • E-mail


  losierpc@losierpc.edu.pl


 • Formularz kontaktowy


  Wypełnij formularz kontaktowy
  Formularz


 • Kontakt z administratorem


  Jeśli zauważyłeś jakieś błędy na stronie
  prosimy wypełnić formularz.
Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 
Home Aktualności Wydarzenia 2018/2019 Dodatnie wskaśniki EWD naszego Liceum
Dodatnie wskaśniki EWD naszego Liceum

 

Na stronie http://ewd.edu.pl/ opublikowano nowy 3-letni wskaźnik EWD, który jest oparty na wynikach egzaminacyjnych z lat 2016-2018.

Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) została opracowana w wyniku realizacji projektu „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Edukacyjna wartość dodana jest ważnym wskaźnikiem efektywności nauczania. Badanie EWD polega bowiem na porównaniu „poziomu na wejściu” (w przypadku liceów wyników egzaminu gimnazjalnego) i „poziomu na wyjściu” (wyników egzaminu maturalnego). Przyrost wiedzy i umiejętności skutkuje dodatnim wskaźnikiem EWD, regres – ujemnym.

Wyniki EWD szkół prezentowane są w kształcie elipsy na osi współrzędnych. Oś pozioma (x) oznacza wyniki uczniów w stosunku do średniej (centrum układu) na egzaminie maturalnym. Oś pionowa (y) to przyrost w stosunku do średniego przyrostu odnotowanego na egzaminie maturalnym. A zatem, szkoły, które znajdą się:

- w prawej górnej ćwiartce układu – to tzw. szkoły sukcesu (wyniki egzaminów maturalnych powyżej średniej i odnotowany wysoki przyrost wiedzy i umiejętności);

- w lewej górnej ćwiartce układu – to tzw. szkoły wspierające (wyniki egzaminów maturalnych poniżej średniej, ale nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności);

- w lewej dolnej ćwiartce układu – to tzw. szkoły wymagające pomocy (wyniki egzaminów maturalnych poniżej średniej i spadek wiedzy i umiejętności);

- w prawej dolnej ćwiartce układu – to tzw. szkoły niewykorzystanych możliwości (wyniki egzaminów maturalnych powyżej średniej, ale regres wiedzy i umiejętności);

- w centrum układu – tzw. szkoła neutralna (średnie wyniki egzaminów maturalnych i przeciętny przyrost wiedzy i umiejętności).

EWD pokazuje zatem, czy w danej szkole uczeń poszerzy swoją wiedzę, rozwinie zainteresowania i doskonali umiejętności, czy też nie. Czy szkoła będzie mu w tym pomagać, czy przeszkadzać. Czy szkoła potrafi dobrze przygotować do egzaminu wyłącznie ucznia zdolnego, czy także słabszego. Wskaźnik EWD obala mity i pokazuje rzeczywisty wpływ szkoły na rozwój wiedzy, zainteresowań i umiejętności uczniów.

Wskaźniki EWD w skali punktowej, oparte na wynikach egzaminacyjnych z lat 2016-2018, dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu przedstawiają się następująco: przedmioty humanistyczne – 4,2; język polski - 4,5; przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 4,2; matematyka – 3,4.

 

 

 

Źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/wykres-szkoly/?id=24425.

 

Natomiast wyniki osiągnięte podczas egzaminu  maturalnego przez Liceum w skali staninowej to ocena: średnia z języka angielskiego (poziom podstawowy), chemii i informatyki (poziom rozszerzony); powyżej średniej z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony), języka polskiego (poziom rozszerzony), języka angielskiego (poziom rozszerzony), wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony); wysoka z języka polskiego (poziom podstawowy) oraz biologii, fizyki, geografii (poziom rozszerzony); bardzo wysoka z historii (poziom rozszerzony).

Trzyletnie wskaźniki EWD pokazują, że uczniowie naszego Liceum osiągnęli na egzaminie maturalnym wyniki powyżej średniej krajowej jednocześnie przy dodatnim wskaźniku EWD. Oznacza to, że w naszej szkole nauczyciele wykorzystują wysoki potencjał edukacyjny uzdolnionych uczniów oraz potrafią zmobilizować do wysiłku uczniów mających trudności w nauce i osiągnięcia przez nich sukcesu na miarę ich możliwości. Zatem nasze Liceum można określić mianem „Szkoły sukcesu”.

Wskaźniki EWD w skali punktowej, oparte na wynikach egzaminacyjnych z lat 2016-2018, dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu przedstawiają się następująco: przedmioty humanistyczne – 4,2; język polski - 4,5; przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 4,2; matematyka – 3,4 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE