facebook losierpc

facebook tv • Adres


  Liceum Ogólnokształcące
  im. mjra Henryka Sucharskiego
  ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2
  09-200 Sierpc
 •  


  Telefon i FAX


  Tel. 24-275-22-01
  Fax 24-275-22-72


 • E-mail


  losierpc@losierpc.edu.pl


 • Formularz kontaktowy


  Wypełnij formularz kontaktowy
  Formularz


 • Kontakt z administratorem


  Jeśli zauważyłeś jakieś błędy na stronie
  prosimy wypełnić formularz.
Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Home Aktualności Ogłoszenia Informacja o projekcie
Informacja o projekcie Array Drukuj Array

 

 

 

 

 

Informacja o wybranym wykonawcy - chemia [2016-10-26]

 

Informacja o wybranym wykonawcy - chemia - POBIERZ

 

 

Rozstrzygnięcie -Dostawa podręczników dla uczniów LO w Sierpcu [2016-10-12]

 

Rozstrzygnięcie -Dostawa podręczników dla uczniów LO w Sierpcu - POBIERZ

 

 

Protokół wyboru ofert na dostarczenie sprzętu TIK do Liceum Ogólnokształcącego [2016-10-12 ]

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PZJB.4415.3.1.2016 - POBIERZ

 

 

 

Zapytanie ofertowe pn. podręczniki [ 05-10-2016]

 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Formularz ofertowy - POBIERZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - POBIERZ

 

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt TIK [ 04-10-2016]

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PZJB - POBIERZ

Formularz Ofertowy Sprzęt TIK - POBIERZ

Zaproszenie do składania ofert. Sprzęt TIK - POBIERZ

UMOWA PZJB4415.4.1(LO).2016 - POBIERZ

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów i pomocy naukowych [ 18-10-2016]

 

Formularz ofertowy - POBIERZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - POBIERZ

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

Wzór umowy - POBIERZ

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

Informacja o projekcie - POBIERZ

Regulamin rekrutacji do projektu - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne - uczniowie (wydruk „czarno-biały”) - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne - uczniowie (wydruk „kolor”) - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne - nauczyciele - POBIERZ

 


Z radością informujemy, że nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

 Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 310uczniów/195K LO w Sierpcu do 30.06.2018 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych z matematyki, chemii i języka angielskiego w okresie od IX 2016 do VI 2018.

 Realizacji tego celu służyć będą zadania:

 1. I.Wyposażenie pracowni chemicznej i matematycznej.
 2. II.Szkolenia dla nauczycieli.
 3. III. Organizacja zajęć wyrównawczych i doskonalących.
 4. IV.Organizacja zajęć dodatkowych w oparciu o metodę eksperymentu.

 Wsparcie otrzymają grupy docelowe: 310 uczniów/195K LO w Sierpcu.

 Założono osiągniecie następujących wskaźników:

 WSKAŹNIKI REZULTATU:

*   liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 1

*   liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 1

*   liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 310

*   liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu   11/8K;

*   liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu matematyki o min. 30%: 77os./49K

*   liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu chemii o min. 30%: 42os/26K

*   liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu języka angielskiego o min. 30%: 98os./61K.

 WSKAŹNIKI PRODUKTU:

*   liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] 310

*   liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 1

*   liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie 1

*   liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 310

*   liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 11/8K,

*          liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu 11/8K